Recent Submissions

 • Å dele av seg selv. Om sangdeling som musikkterapeutisk metode i arbeid med rusmiddelavhengighet 

  Kristiansen, Daniel Løset (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
  Denne teksten handler om musikkpreferanser som ressurs. Videre handler teksten om hvordan musikklytting og samtale i gruppe kan være nyttig i musikkterapeutisk arbeid med mennesker med rusmiddelavhengighet. Teksten presenterer ...
 • Musikk som ressurs for ungdommers livslange læringsbehov – et tverrfaglig eksempel fra skolen og barnevernets praksis 

  Krüger, Viggo (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
  Teksten handler om hvordan musikkdeltakelse i form av et tilpasset skoletilbud for ungdom under omsorg av barnevernet kan brukes til å støtte ulike former for læring. Utgangspunktet for teksten er erfaringer hentet fra ...
 • Musikkterapi for å skape samanheng i fosterbarn sine nettverk 

  Mandal, Ane Bergset; Bergset, Liv-Jorun (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
  I denne teksten vil vi beskrive erfaringar frå musikkterapi som ein integrert del av eit oppfølgingstilbod for barn og unge i fosterheim. Mange ungdomar som bur i fosterfamilie kan oppleve å ha eit fragmentert nettverk. ...
 • Barn og unges medvirkning i barnevernet – hvorfor og hvordan? 

  Backe-Hansen, Elisabeth (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
  Teksten omhandler barn og unges medvirkning i barnevernet med et teoretisk utgangspunkt, innenfor rammen av at selve begrepet kan være vanskelig å avgrense. Først diskuteres ulike argumenter for medvirkning, på den ene ...
 • Kreativ musikkverkstad – ein arena for profesjonell utvikling i barnevernspedagogutdanninga? 

  Fuglestad, Svein (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
  I denne teksten vil eg diskutera valfaget Kreativ musikkverkstad i barnevernspedagogutdanninga ved Høgskulen i Oslo og Akershus. Med utgangspunkt i nokre teoretiske perspektiv og ei studentundersøking gjort hausten 2014 ...
 • Samfunnsmusikkterapi i barnehagen – en anledning til utvidet omsorg? 

  Helle-Valle, Anna (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
  Selv om Norge er et godt land å bo i er det mange barn i Norge som ikke har det godt. En betydelig andel av barnebefolkningen lever utsatt: de lever med belastende erfaringer som vold og omsorgssvikt i nære relasjoner, og ...
 • Musikkarbeid med palestinske flyktningebarn i Libanon. Et community music perspektiv 

  Brøske-Danielsen, Brit Ågot; Storsve, Vegar Richter (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
  Med utgangspunkt i et musikkprosjekt for palestinske flyktningbarn i flyktningleiren Rashedieh i Sør-Libanon ønsker vi i denne teksten å rette fokus mot det musikalske fellesskapet som er utviklet i Rashedieh, med særlig ...
 • Musikk som avleiing og kjelde til positive emosjonar. Om deltaking i musikkgruppe for einslege mindreårige flyktningar 

  Roaldsnes, Merete Hoel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
  Vi er i dag vitne til ein enorm flyktningstraum til Europa. I denne straumen av menneske er det òg mange barn som er åleine på flukt. I 2015 opplyste 5297 av dei som søkte asyl i Noreg at dei var einslege mindreårige ...
 • Redaktørenes forord 

  Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter, 2016)
  "I transitt – mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern" er tittelen på den niende antologien i Skriftserie fra Senter for musikk og helse. Det å være i overganger – i transitt, mellom til og fra, enten det ...
 • Møteplasser for deltagelse, egenutvikling... og musikk, i ettervern 

  Storø, Jan (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
  Ungdom som bor i barneverntiltak har det til felles at de har erfart vanskelige oppvekster. Posisjonen som barnevernsbarn er potensielt marginaliserende. Derfor er det sentralt at barneverntiltaket bidrar til inklusjon i ...
 • ”Deltagelse” – en diskusjon av begrepet 

  Stensæth, Karette; Jenssen, Dag (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
  I denne teksten vil vi se nærmere på begrepet deltagelse. Vi vil ikke avgrense våre refleksjoner til barnevern og musikk, men også løfte fram noen filosofiske sider ved begrepet i et hverdagslig og samfunnsmessig perspektiv. ...
 • Små barn er også store mennesker 

  Torgersen, Trond-Viggo (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Others, 2016)
 • Musikkterapi som anerkjennelse. En mor-barn gruppe innenfor rammen av barnevernet 

  Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
  Denne teksten presenterer et musikkterapiprosjekt ved et mødrehjem innenfor rammen av barnevernet. Mødre og barn (2–4 år) deltok i en musikkterapigruppe i 4 måneder. Målet for prosjektet var å prøve ut musikk som virkemiddel ...
 • ”Til alle som har falt… en gang”. Erfaringar frå rusførebyggjande konsertføredrag for konfirmantungdomar 

  Tuastad, Lars (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
  Temaet for denne teksten er ungdom sitt forhold til rus og førebygging. Teksten tar for seg refleksjonar hjå fem humanistiske konfirmantungdomar som deltok i eit fokusgruppeintervju i etterkant av eit rusførebyggjande ...
 • Musikkteater som barneverntiltak. Identitet, fritid og kvalifisering til videre deltagelse 

  Strandbu, Astrid; Krüger, Viggo; Lorentzen, Morten (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
  Denne teksten bygger på nærmere 15 års erfaring med ledelse av et musikkteater for ungdom under barnevernets omsorg. Det empiriske datamaterialet er intervjuer med ungdom som har deltatt samt observasjoner fra øvinger og ...
 • Arts-based research in music education – general concepts and potential cases 

  Vist, Torill (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 16, Chapter; Peer reviewed, 2015-12)
  ABSTRACT In this article, the topic of arts-based research in music education is investigated by presenting different general concepts related to arts in research, and discussing them in relation to the author’s own ...
 • Musical knowledge and musical Bildung. Some reflections on a difficult relation 

  Vogt, Jürgen (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 16, Chapter; Peer reviewed, 2015-12)
  ABSTRACT The purpose of this article is to explore the relation of musical knowledge and musical Bildung. It´s main theses are (a) that musical Bildung manifests itself as a combination of various kinds of knowledge from ...
 • Composition in Music Education: A Literature Review of 10 Years of Research Articles Published in Music Education Journals 

  Viig, Tine Grieg (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 16, Chapter; Peer reviewed, 2015-12)
  ABSTRACT This article provides a comprehensive review of 89 articles published over ten years in the journals Music Education Research, British Journal of Music Education, Bulletin of the Council for Research in Music ...
 • Lullaby singing and its human Bildung potential 

  Bonnár, Lisa (NMH-publikasjoner;2015:8, Chapter; Peer reviewed, 2015-12)
  ABSTRACT On the basis of a qualitative study of 20 Norwegian lullaby-singing parents, this article explores the human Bildung potential of parents’ lullaby singing to their children at bedtime. Some parents may experience ...
 • Challenges to music education research. Reflections from a Swedish perspective 

  Hultberg, Cecilia K. (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 16, Chapter; Peer reviewed, 2015-12)
  ABSTRACT This article is based on selected themes in my keynote at the 20th conference of The Nordic Network of Music Education Research (NNMPF) held at The Royal College of Music in Stockholm, 23 April 2014. Starting ...

View more