NMH-Brage er NMHs åpne elektroniske vitenarkiv og inneholder vitenskapelige publikasjoner fra faglig ansatte, i tillegg til doktoravhandlinger, kunstneriske refleksjoner og masteroppgaver. Mer informasjon om NMH - Brage Vitenarkiv finner man ved å gå til https://nmh.no/biblioteket/om_nmh-brage

Collections

Recent Submissions

 • Masterutdanning i musikkpedagogikk: en personlig refleksjon om relevans og faglig utvikling 

  Brøske, Brit Ågot (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  I dette bidraget rettes oppmerksomheten mot mastergradsstudiet i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole (NMH). Jeg var ferdig med min masterutdanning ved NMH våren 2009, med Geir Johansen som en sentral lærer, veileder ...
 • Challenging music teacher education in Norway: popularmusic and music teacher education 

  Christophersen, Catharina (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  While there are ongoing debates about popular music education’s legitimacy in some parts of the world (Ho, 2014; Mantie, 2013; Feichas, 2010), popular music repertoire has been a part of Nordic music education curricula ...
 • Musikkfaget i grunnskolen – fra salmesang til musikkopplevelse som eksistensiell erfaring 

  Kalsnes, Signe (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Fra å være et sangfag hvor målet var å bibringe «Christelig oplysning» til elevene, har vi sett at vi i norsk skole har utviklet et musikkfag som har fått stadig flere begrunnelser og blitt utformet på stadig mer mangfoldig ...
 • Ulike musikkfag? Et kritisk blikk på en god, gammel musikkdidaktisk øvelse 

  Vinge, John; Sætre, Jon Helge (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Å kategorisere og fremstille ulike «musikkfag», «musikkundervisningsfag» eller «musikkdidaktiske konsepsjoner» er en analytisk øvelse som lenge har engasjert musikkdidaktiske forskere og forfattere (se f.eks. Jank, 2005). ...
 • Music teacher identity and professionalism 

  Holgersen, Sven-Erik (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  In Scandinavia, parts of Europe, and North America it has become increasingly common for BAs from various areas (e.g. music teachers) to attend a MA programme in order to acquire research skills – and then apply these ...
 • Music, society and education in times of complexity 

  Wright, Ruth (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
 • Musikklæreridentitet på rømmen? Noen betraktninger rundt utviklingen av et felt 

  Karlsen, Sidsel (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Da jeg begynte på faglærerutdanningen i musikk ved Østlandets musikkonservatorium høsten 1990, hadde jeg en ganske klar oppfatning av hva slags utdanning jeg begynte på og hvilket arbeidsmarked denne utdanningen rettet seg ...
 • Hva slags fag er musikk – i barnehagen? 

  Vist, Torill (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  I denne artikkelen setter forfatteren søkelyset på hva slags fag musikk kan være. Med utgangspunkt i læreboken Musikkundervisningens didaktikk (Hanken & Johansen, 1998, 2013). I dette temaet viser de til Nielsen (1994) ...
 • Ein ny læreplan sin framvekst og resepsjon: Refleksjonar over nylesing av Geir Johansens doktoravhandling «Musikkfag, lærer og læreplan» (2003) 

  Espeland, Magne I. (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
  For cirka tjue år sidan reiste eg rundt i Noreg for å informera lærarar og andre om den nye musikkplanen i læreplanverket av 1997 (L-97). Lite visste eg i 1997 at Geir Johansen nettopp hadde starta opp doktorgradsprosjektet ...
 • Den profesjonelle kulturskolelæreren i et sammensatt yrkesfelt 

  Westby, Inger Anna (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Bakgrunnen for denne teksten er interesse for hva slags kompetanse nyutdannede musikkpedagoger trenger i møte med et sammensatt yrkesfelt. Fokus i yrkesfeltet er kulturskolelærerollen, og her avgrenset til kulturskolelæreren ...
 • Sangfaget i folkeskolen i 1930-årene: Mislikt og stagnert 

  Jørgensen, Harald (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
  Denne artikkelen skal gå inn i sangfagets historie i 1930-årene for å se på fagets anseelse blant elevene, og på noen tapte muligheter for utvikling i disse årene. I årene fram til 1930 hadde faget fått en fast plass i ...
 • Hva er legitim forskning ved norske musikkonservatorier? Teoretiske, empiriske og historiske perspektiver 

  Nielsen, Siw Graabræk; Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  I kapitlets tittel spør vi hva som er legitim forskning ved norske musikkonservatorier. Ut fra våre funn synes det som om den dominerende tendensen innen akademisering eller gentrifisering av populærmusikk i konservatoriesektoren ...
 • Fenomenologisk Musikdidaktik – ett möjligt angreppssätt på vägen mot en jämställd och likvärdig ensembleundervisning på gymnasiets estetiska program? 

  Almqvist, Cecilia Ferm (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  I en vid tiden för skrivandet av föreliggande kapitel pågående studie av kvinnliga elgitarristers upplevelse av ensembleundervisning, har vikten av lärarens roll framträtt tydligt vad gäller möjligheter för en jämlik och ...
 • La oss snakke om kvalitet. Et forsøk 

  Varkøy, Øivind (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Jeg har alltid hatt problemer med forestillinger om at kvalitet kun er noe hver enkelt av oss tillegger fenomenene i verden, at «kunstnerisk kvalitet» er noe som noen tillegger musikk fordi de har makt til å gjøre det (jf. ...
 • Handlemuligheter og musikalsk aktørskap. Om å avgrense musikkterapi fra musikkpedagogikk 

  Ruud, Even (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
  Å definere og avgrense fagfelt er en øvelse som lett skaper diskusjoner. Deltakerne i feltet kan ha ulike og kanskje motstridende interesser og det kan oppstå en kamp om hegemoniet. Definisjoner handler om å sette ord på ...
 • Genres, values, and music pedagogy students identity formation as music teachers in spe 

  Johansen, Guro Gravem (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  In this essay, I want to highlight dimensions of identity formation as instrumental teachers among music pedagogy students, from the perspective of musical genres, understood as musical cultures. Further, I will discuss ...
 • Kunsten å skrive en lærebok 

  Hanken, Ingrid Maria (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
  Mange musikkpedagoger i Skandinavia kjenner nok professor Geir Johansen først og fremst som lærebokforfatter. Musikkundervisningens didaktikk (Hanken og Johansen, 1998/2013) har stått på pensumlistene ved mange ...
 • Artist or researcher? Tradition or innovation? Challenges for performing musician and arts education in Europe 

  Georgii-Hemming, Eva; Angelo, Elin; Gies, Stefan; Johansson, Karin; Rolle, Christian; Varkøy, Øivind (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 17, Chapter, 2016)
  This research note presents an overview of Discourses of Academization and the music Profession in Higher Music Education (DAPHME). DAPHME is a three-year research project, commencing in January 2016 and ending in December ...
 • Internationalizing music education and the role of individual researchers 

  Kertz-Welzel, Alexandra (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  When we consider internationalizing music education, we usually refer to research explaining the benefits of transnational relations, collaboration, or cross-cultural research. Therefore, internationalizing music education ...
 • A dear child has many names: an investigation of ‘aural training’ as a subject in specialist higher music education 

  Slette, Aslaug Louise (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
  In this article, I argue that there may be a dichotomy between the conception of a ‘separate aural training subject’ and the conception of a ‘complementary aural training subject’ in classical specialist higher music ...

View more