Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOliversen, Synne Skauge
dc.date.accessioned2013-09-10T11:31:40Z
dc.date.available2013-09-10T11:31:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifierSeksjon for kultur og samfunn / Department of Cultural and Social Studies
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171848
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2013no_NO
dc.description.abstractProblemstillingene for denne oppgaven er: Hvordan opplever unge langrennsløpere kombinasjonen å satse på langrenn og ta utdanning? Studien har som formål å belyse forholdet mellom satsing på langrenn og utdanning og dette skal jeg videre se på i sammenheng med familierelasjoner og sosial klasse. For å kunne svare på dette har jeg benyttet meg av en kvalitativ undersøkelse, der datainnsamlingen har foregått gjennom intervjuer med syv personer som alle er, eller har vært, aktive og satsende langrennsløpere. Resultatene i denne studien viser at for disse utøverne, der flertallet kommer fra et hjem med høyt utdannede foreldre. Samtlige har valgt å satse på langrenn, samtidig som de fullfører videregående og/eller tar høyere utdanning. For de fleste har dette vært en god kombinasjon, mens for andre har det blitt litt mye. Det å satse på langrenn har blitt en livstil som utøverne prøver så godt det lar seg gjøre å kombinere med skole og studier. Det vises at for å takle kombinasjonen kreves det en viss tilrettelegging fra skolen eller studiestedet for å få tid til begge deler. Ettersom de ønsker å være både student og satsende langrennsløpere har det vært noe de har måttet gi avkall på, for eksempel avslappende ferier og sosialt samvær med venner utenfor skimiljøet, men de får også mye igjen av å holde på med langrenn i form av å være i god fysisk form, de får mange gode venner og opplevelser de vil ha med seg videre. De har alle hatt et mål om å bli best, men for de fleste ser det ut til at det ikke lenger er et mål, men en gammel drøm som ikke går i oppfyllelse. For å komme dit, har utøverne har vært gjennom en slags realitetsorienteringsprosess for å se hvilke muligheter de har som langrennsløper eller ikke i fremtiden. For noen har nok dette vært en tøff erkjennelse å ta. De aller fleste har også et mål om å ta en utdanning innen såkalte ”statusyrker”. Det er utdannelser innen økonomi-, ingeniør- eller jusstudiet som kan gi høye kapitalverdier. Samtlige ønsker seg alle en jobb de kan trives med, og de ønsker også at de kan bo i nærheten av (Nord)marka i Oslo slik at de har lett adkomst til skiløypene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectlangrennno_NO
dc.subjecttoppidrettno_NO
dc.subjectutdanningno_NO
dc.titleSatsing på langrenn og utdanning: En kvalitaiv studie av kombinasjonen satsing på langrenn og utdanningno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel