Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøvgaard, Eirik
dc.date.accessioned2013-09-09T09:14:41Z
dc.date.available2013-09-09T09:14:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifierSeksjon for kultur og samfunn / Department of Cultural and Social Studies
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171808
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2012no_NO
dc.description.abstractDette er en idrettsfilosofisk masteroppgave som belyser dygdetikken som etisk teori ved bruk av casestudiet. Utvalgte case er familien Myhres strid med Norges Tennisforbund, og konflikten i Norges Skiforbund i forbindelse med åpningen av den nye bakken i Holmenkollen. Prosjektets problemstilling har begrenset seg til å vurdere hvordan særforbundene har håndtert konflikten i et dygdetisk perspektiv. Metodevalget har bestått av ustrukturerte intervjuer eller samtaler og dokument – og billedanalyse. I konflikten i Norges Tennisforbund er hovedvekten lagt på dokumentanalyse. Daværende tennispresident Per Wright, generalsekretær Arne Sartz-Knudsen og mediekontakt Torger Bjørnstad i NTF gir i tillegg utfyllende kommentarer om prosessen rundt utelukkelsen av Thale Myhre. I vurderingen av Norges Skiforbund, er det ustrukturerte intervjuet blitt brukt som metode i større grad, da sammen med billed- og dokumentanalysen. Spesielt gir sportssjef i NSF Hopp, Clas Brede Bråthen, omfattende begrunnelser om hva som ble vektlagt da Hoppkomiteen reagerte overfor Bjørn Einar Romøren. I tillegg uttaler skipresident Sverre Seeberg seg på vegne av Skistyret om irettesettelsen av Torgeir Nordby og Roar Gaustad. Samtidig redegjør Nordby selv om hvorfor han benyttet Romøren som testhopper dagen før åpningsrennet. Dygdetikken legger vekt på vurderinger av dygder, intensjoner, situasjonsoppfatninger, refleksjon, diskusjoner og prøving og feiling i egen praksis. Hva Norges Tennisforbund angår, er konklusjonen at håndteringen fullt og helt kan forsvares i et dygdetisk perspektiv. Håndteringen til Norges Skiforbund bærer på sin side preg av relevante og gode vurderinger ut fra det dygdetiske ståstedet på fem av seks kriterieområder. Det er blant annet et fokus på bruk av fornuften som innfallsvinkel til de moralske vurderingene. Håndteringen svekkes derimot ved at Romøren, Nordby og Gaustad ikke ble i tilstrekkelig grad inkludert i de interne diskusjonene om retthandlemåte.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectidrettno_NO
dc.subjectetikkno_NO
dc.subjectmoralno_NO
dc.subjectfilosofino_NO
dc.subjectsærforbundno_NO
dc.titleEtikk i praksis: En dygdetisk vurdering av to konflikter i norsk idrettno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel