Show simple item record

dc.contributor.authorSøberg, Even
dc.date.accessioned2013-11-19T11:42:29Z
dc.date.available2013-11-19T11:42:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifierSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Education
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171784
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2013no_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg studert hvordan friluftslivsmagasinet UTE tematiserer friluftsliv i samtiden. Ved å ta utgangspunkt i Norman Faircloughs tredimensjonale modell for kritisk diskursanalyse, har jeg analysert ti lederartikler i bladet i perioden 2008 – 2012. Slik har jeg utviklet en økt forståelse for hvordan disse artiklene uttrykker makt og interesser, som igjen sier noe om hva slags verdier og diskurser bladet fremmer og formidler i en offentlig friluftslivsdiskurs. Det norske friluftslivet er i endring, og man kan ut i fra Norman Faircloughs begreper si at det pågår en kamp om betydningstillegging av feltet. På bakgrunn av å ha beskrevet, forklart og kritisert språkbruken i lederartiklene i UTE, har jeg vist hvordan UTE er en viktig aktør i så måte, og bidrar til å utfordre det tradisjonelle friluftslivshegemoniet i Norge.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfriluftslivno_NO
dc.subjecttekstanalyseno_NO
dc.subjecttidsskrifterno_NO
dc.subjectverdierno_NO
dc.titleUTE - Norges sprekeste friluftsblad: En kristisk diskursanalyse av ti lederartikler i friluftslivsbladet UTE i perioden 2008-2012no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record