Show simple item record

dc.contributor.authorMartinsen, Marianne
dc.date.accessioned2009-11-16T08:51:06Z
dc.date.issued2009
dc.identifierSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicine
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171448
dc.descriptionMasteroppgave – Norges idrettshøgskole, 2009.en
dc.description.abstractPer i dag vet vi ikke forekomsten av spiseforstyrrelser eller andelen unge topputøvere som har symptomer på spiseforstyrrelser. Hensikten med denne studien var derfor å foreta en kartlegging av alle 1.klasseelevene ved toppidrettsgymnasene i Norge. Dette på bakgrunn av at studier viser en høyere forekomst av spiseforstyrrelser blant eliteutøvere enn i normalbefolkningen, og det kan synes som om idretten bidrar til at enkelte utøvere utvikler spiseforstyrrelser. Videre var det ønskelig å se om det er en høyere forekomst blant jenter i forhold til gutter og om det er en sammenheng mellom type idrett og forekomst av selvrapportert spiseforstyrrelse og symptomer på spiseforstyrrelse.en
dc.format.extent3353153 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectidretten
dc.subjectspiseforstyrrelseren
dc.subjectvideregående skoleen
dc.subjecttoppidretten
dc.subjectkjønnen
dc.titleSymptomer på spiseforstyrrelser blant gutter og jenter ved toppidrettsgymnas i Norgeen
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record