Show simple item record

dc.contributor.authorKonradsen, Pål
dc.date.accessioned2009-08-17T12:18:41Z
dc.date.issued2009
dc.identifierSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Education
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171410
dc.descriptionMasteroppgave – Norges idrettshøgskole, 2009.en
dc.description.abstractHensikten med min masteroppgave kan uttrykkes gjennom min hovedproblemstilling: ”Hva kjennetegner fotballtilbudet i offentlig og privat skole?”. Jeg sett spesielt på skolenes mål med tilbudet, skolenes rammebetingelse, innholdet i tilbudet, elev- og lærerforutsetninger, samt hvilken organisering og metode som benyttes på praksisfeltet. Jeg har benyttet kalitativt intervju. En lærer og tre spillere fra hver av skolene er blitt intervjuet, og det er datamaterialet fra disse samtalene som danner grunnlaget for mine resultater. Funnene i studien kan oppsummeres ut fra de seks underområdene jeg viet spesiell oppmerksomhet. Underområdene har utgangspunkt i av den didaktiske relasjonsmodellen, med enkelte tilpasninger.en
dc.format.extent809439 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectfotballen
dc.subjectungdomen
dc.subjectundervisningen
dc.subjectlæringen
dc.subjectvideregående skoleen
dc.titleHva kjennetegner fotballtilbudet i offentlig og privat skole? : intervju av lærere og eleveren
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record