• An empirical analysis of the KMVMerton model - A case of Swedish real estate companies 

   Miklos, Daniel; Ullsfoss, Simon Havnen (Master thesis, 2015)
   This thesis examines the contribution of applying the KMV-Merton model on Swedish real estate companies listed at the NASDAQ OMX Nordic Real Estate Index. Comparing the KMV-Merton model credit rating to frequently applied ...
  • Arbeidskapitalstyring og aksjonærverdi : en empirisk analyse av sammenhengen mellom arbeidskapitalstyring og aksjonærverdi i Norden 

   Kydland, Andreas; Fjeldså, Martin (Master thesis, 2014)
   In this thesis, we provide an empirical study of the relationship between corporate working capital management and shareholder wealth in the Nordic countries. The focus on working capital management has increased because ...
  • Are stock-financed takeovers opportunistic? 

   Eckbo, B. Espen; Makaew, Tanakorn; Thorburn, Karin S. (Working paper;2013:4, Working paper, 2013)
   We find that the probability of all-stock financed takeovers increases with measures of bidder overvaluation. However, when we instrument the bidder's pricing error using aggregate mutual fund flows, the reverse happens: ...
  • Bankmarkedet for norske bedriftskunder gjennom og etter finanskrisen 

   Hetland, Ove Rein; Mjøs, Aksel (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Bankene er den viktigste eksterne finansieringskilden for mange bedrifters investeringer. I finansdelen av forskningsprogrammet «Krise, omstilling og vekst» har vi blant annet forsket på virkningene av redusert kredittilgang ...
  • Bank Recovery & Resolution Directive : Bail-in av usikrede kreditorer og konsekvenser for finansieringen i norske banker 

   Hansen, Daniel Berg (Master thesis, 2014)
   Finanskrisen og tidligere bankkriser har påvist svakheter ved myndighetenes krisehåndtering av banker. På grunn av manglende effektive krisehåndteringsmekanismer har myndighetene flere ganger sett seg nødt til å komme med ...
  • Callable risky perpetual debt with protection period 

   Mjøs, Aksel; Persson, Svein-Arne (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Issuances in the USD 260 Bn global market of perpetual risky debt are often motivated by capital requirements for financial institutions. We analyze callable risky perpetual debt emphasizing an initial protection (‘grace’) ...
  • Corporate governance in private equity : do boards really matter? : an empirical study of Norwegian private equity 

   Farran, Hadi; Lam, Kim-Alexander (Master thesis, 2015)
   We examine how private equity funds a↵ect corporate governance in Norwegian portfolio companies. We find that general partners do not prioritize the board as long as everything is going according to plan. We also find ...
  • Corporate restructuring 

   Thorburn, Karin S.; Eckbo, B. Espen (Working paper;2013:3, Working paper, 2013)
   We survey the empirical literature on corporate nancial restructuring, including breakup transactions (divestitures, spin-o s, equity carveouts, tracking stocks), leveraged recapitalizations, and leveraged buyouts (LBOs). ...
  • Does tradeoff theory explain high-frequency debt issuers? 

   Eckbo, Espen B.; Kisser, Michael (Working paper, 2015-07)
   Over the past forty years, one-third of the publicly listed industrial firms in the U.S. raised two- thirds of all public and private debts (net of debt rollovers). We use these high-frequency debt issuers (HFIs) - large ...
  • Dynamic portfolio optimization with transaction costs and state-dependent drift 

   Palczewski, Jan; Poulsen, Rolf; Schenk-Hoppé, Klaus Reiner; Wang, Huamao (Working paper;2014:1, Working paper, 2014)
   We present an efficient numerical method to determine optimal portfolio strategies under time- and state-dependent drift and proportional transaction costs. This scenario arises when investors have behavioral biases or ...
  • Et marked for G? : en undersøkelse av grunnbeløpets markedspotensial 

   Lid, Irene; Ulsten, Kine (Master thesis, 2015)
   Grunnbeløpet i Folketrygden er i dag en beregningsfaktor som påvirker oss alle gjennom forskjellige trygde-, pensjons- og forsikringsordninger. Når grunnbeløpet hvert år endres er det enorme beløp som påvirkes. Det eksisterer ...
  • For mye eller for lite lån? : Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider 

   Mjøs, Aksel; Hetland, Ove Rein (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Betydningen av bankenes rolle som formidler av kreditt til næringslivet fikk spesielt fokus i finanskrisen. Fra et forskningsperspektiv gir virkningene av krisen også en nyttig mulighet til å analysere bankers rolle og ...
  • Fragmentation and stability of markets 

   Ladley, Daniel; Lensberg, Terje; Palczewski, Jan; Schenk-Hoppé, Klaus Reiner (Working paper;2013:7, Working paper, 2013-07)
   Trading skills are highly rewarded in practice but largely ignored in theoretical models of financial markets. This paper demonstrates the importance of skills by exploring their interaction with market fragmentation and ...
  • Fripoliser : er det fornuftig å gi fra seg rentegarantien? 

   Andersen, Mads Eikeland; Knudsen, Morten Hartvedt (Master thesis, 2016)
   Masteroppgaven er skrevet i forbindelse med fordypningen i finansiell økonomi ved Norges Handelshøyskole. Temaet for oppgaven har vært forvaltning av fripoliser, og følgende problemstilling er besvart: For hvilke ...
  • Garantikonto : lavrisiko sparing i bank eller forsikring 

   Tokheim, Vegard Rødseth (Master thesis, 2013)
   Utredningen har forsøkt å finne et optimalt sparealternativ for spareaktører innen lavrisikosegmentet. En sammenligning av kapitalforsikringsproduktet Garantikonto mot høyrentekonto har gitt funn som kan ha betydning for ...
  • Governance in financial distress and bankruptcy 

   Thorburn, Karin S.; Ayotte, Kenneth M.; Hotchkiss, Edith S. (Working paper;2013:1, Working paper, 2013)
   This chapter provides a survey of law, economics, and finance scholarship at the intersection of corporate governance and financial distress. In financial distress, both inside and outside of bankruptcy court, formal and ...
  • Hedging without sweat : a genetic programming approach 

   Lensberg, Terje; Schenk-Hoppé, Klaus Reiner (Working paper;2013:5, Working paper, 2013)
   Hedging in the presence of transaction costs leads to complex op- timization problems. These problems typically lack closed-form so- lutions, and their implementation relies on numerical methods that provide hedging ...
  • Hedging without sweat: a genetic programming approach 

   Lensberg, Terje; Schenk-Hoppé, Klaus Reiner (Journal article; Peer reviewed, 2013-06-26)
   Hedging in the presence of transaction costs leads to complex optimization problems. These problems typically lack closed-form solutions, and their implementation relies on numerical methods that provide hedging strategies ...
  • High Yield Bonds or Junk Bonds? 

   Brenden, Tord Gjørtz; Leikvang, Helge (Master thesis, 2016)
   The objective of this thesis is to calculate the returns in the Norwegian high yield bond market between 2005 and 2015. To further strengthen our results, we attempt to find and measure explanatory factors for the differences ...
  • Innovasjon og innovasjonskonkurranser 

   Mæland, Jøril (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Bedrifter og offentlige virksomheter bruker i økende grad innovasjonskonkurranser til å løse teknologiske utfordringer og fremme nye produkter og tjenester. Gjennom en innovasjonskonkurranse inviterer oppdragsgiver uavhengige ...