Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMarøy, Christoffer
dc.date.accessioned2011-09-19T12:10:47Z
dc.date.available2011-09-19T12:10:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168983
dc.description.abstractI denne utredningen har jeg sett på konsolideringstrenden i norsk lakseoppdrett. Fremgangsmåten har vært rettet mot å se hvorvidt trenden kan forklares av økonomiske forhold som fører til at en større aktør kan drive bedre og mer lønnsomt enn en liten aktør i bransjen. Jeg har gjennomført en strategisk analyse av næringen og analysert både økonomiske og andre forhold som kan antas å skille store og små oppdrettsselskaper. Jeg fant tegn til skalafordeler på enkelte områder, samt at små oppdrettere må forvente å bli stilt overfor et høyere avkastningskrav. Jeg fant det også sannsynlig at konsekvensene av Gullestad-utvalgets rapport vil slå hardere ut for de minste oppdrettsselskapene. Videre har jeg benyttet funnene fra analysen som grunnlag for å gjennomføre en verdsettelse av et lite oppdrettsselskap, Marøy Salmon AS. Jeg har gjennomført verdsettelsen ved bruk av kontantstrømsanalyse under forutsetning av videre drift som liten aktør, og deretter under forutsetning av oppkjøp og integrering i et større oppdrettsselskap. Hensikten var å belyse hvilke utslag forskjellene jeg fant og analyserte ville kunne få i et verdsettelsesestimat. Da estimatene i stor grad er basert på generelle tall for hhv små og store oppdrettsselskaper er de dermed ikke å anse som et estimat på det aktuelle selskapets markedsverdi. Likevel kan resultatet i tillegg til å være et argument i forhold til konsolideringstrenden være et godt utgangspunkt også for andre små oppdrettsselskaper. Jeg fant et estimat på verdien av egenkapitalen i Marøy Salmon AS på 107 millioner kr under forutsetning om videre drift som liten aktør, og på 174 millioner kr under forutsetningen om oppkjøp av en større aktør. Dette gav et avvik på 67 millioner kr. Videre har jeg sett på robustheten i både avviket og de separate verdiestimatene for endringer i sentrale forutsetninger. Avslutningsvis har jeg også analysert årsakene til avviket og de ulike forutsetningenes betydning for avviket. 100 % av aksjene i Marøy Salmon AS ble høsten 2010 solgt til Blom Fiskeoppdrett AS. Salgsprisen forblir konfidensiell, men mitt generelle inntrykk er at både kjøper og selger er godt fornøyde med prosessen. Blom Fiskeoppdrett AS er i utgangspunktet også et lite oppdrettsselskap, og tok gjennom oppkjøpet av Marøy Salmon AS et viktig strategisk grep for å ta opp kampen med de store selskapene i tiden fremover.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleKonsolidering av norsk oppdrettsnæring : en analyse av fremtidsutsiktene for små lakseoppdrettsselskaper i Norgeen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel