Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKumle, Pål Gravem
dc.contributor.authorHaugland, Eirik Rosseland
dc.date.accessioned2010-09-01T08:32:05Z
dc.date.available2010-09-01T08:32:05Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168729
dc.description.abstractDenne utredningen studerer betalingsmiddelet brukt i 490 oppkjøpstransaksjoner i Norge og Sverige i perioden 1999-2009 for børsnoterte selskaper. Oppkjøpene er analysert etter totalt seks bestemte karakteristika for å avdekke trender og forskjeller for de ulike betalingsmidlene. Våre analyser viser at det er flere faktorer som signifikant har innvirkning på valget av betalingsmiddelet. Vi finner at sannsynligheten for at kjøper utsteder aksjer øker signifikant med transaksjonens verdi, samt at store selskaper mer sannsynlig betaler i form av kontanter enn mindre selskaper. Dette er konsistent med resultatene til Faccio og Masulis (2005). Videre vil også kjøper oftere foretrekke finansiering i form av aksjer når den relative verdien av transaksjonen er høy i forhold til verdien av det kombinerte selskapet, som underbygger Hansens (1987) argument om at økt informasjonsasymmetri øker sannsynligheten for en aksjetransaksjon. Kjøpers fremtidige vekstmuligheter og relative verdsettelse, representert ved Tobins Q, finner vi også at er relativt høy for selskaper som velger å finansiere oppkjøp med aksjer. Tilsvarende funn gjorde også Martin (1996) i sin studie av amerikanske transaksjoner. Vi finner imidlertid ikke at kjøpers unormale avkastning og aksjemarkedets avkastning i forkant av oppkjøpet har signifikant forklaringskraft på valget av betalingsmiddel. Tidligere empiri er på dette området er noe tvetydig; Martin (1996) fant signifikante forskjeller for begge faktorene, mens Faccio og Masulis’ (2005) studie kun fant signifikante forskjeller for kjøpers avkastning.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomi
dc.titleHva påvirker valg av betalingsmiddel i oppkjøpstransaksjoner?: en empirisk studie av norske og svenske oppkjøpen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel