Now showing items 800-801 of 801

  • Økonomiske aspekter ved internetts markedsstruktur 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-12)
   Formålet med denne artikkelen er å gi en enkel innføring i Internetts markedsstruktur og historiske utvikling fra en økonomisk synsvinkel. Ett av de sentrale temaene som diskuteres, er hvorvidt den økte heterogeniteten ...
  • Økt bruk av gass innenlands : Norge som del av et europeisk gassmarked 

   Bjørndalen, Jørgen; Nese, Gjermund (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-06)
   Norske myndigheter legger opp til at naturgass i økt grad skal benyttes på det innenlandske markedet og at denne gassen skal handles på markedsbestemte betingelser. Et innenlandsk gassmarked vil ventelig bli relativt lite ...