• Norske regnskapsbyråer : verdiskapere i SMB-sektoren 

   Nordhaug, Odd (Rapport, Research report, 2000-01)
   Rapporten tar for seg hvilken rolle regnskapsbyråene spiller og kan spille i årene framover i forhold til næringsutvikling og verdiskaping innenfor SMB-sektoren. Det påvises at byråene besitter en rekke kjennetegn som gjør ...
  • The television industry : the interplay between products, advertising, and programme quality 

   Nilssen, Tore; Sørgard, Lars (Report, Research report, 2000-01)
   The purpose of this report is to examine the rivalry within the product and the TV market, respectively, and how those two markets interact through the market for advertising on TV. After a brief introduction where we ...
  • Diversifisering av oljeprisrisiko ved finansielle instrumenter 

   Henriksen, Espen R.; Matsen, Egil; Thøgersen, Øystein (Rapport, Research report, 2000-01)
   Med utgangspunkt i en erkjennelse av at fluktuasjoner i oljeprisen skaper betydelige realøkonomiske problemer for Norge, diskuterer denne rapporten hvordan finansielle instrumenter kan benyttes for å sikre de løpende ...
  • Reklamemarkedet : konkurransemessige synspunkter og delmarkeder 

   Grønhaug, Kjell; Hem, Leif Egil; Nysveen, Herbjørn (Rapport, Research report, 2000-02)
   Denne rapporten gir en oversikt over reklamemarkedet med særlig vekt på å belyse konkurransen i dette og å identifisere delmarkeder. Det finnes mange aktørgrupper i reklamemarkedet. Her rettes oppmerksomheten i hovedsak ...
  • Entry barriers and concentration in chemicals shipping 

   Stene, Trygve (Report, Research report, 2000-02)
   "Entry Barriers and Concentration in Chemicals Shipping" is part of SNF project 1650 Strategisk atferd i noen utvalgte shippingsegmenter (Strategic behaviour in some selected shipping segments. Deep-sea chemicals shipping ...
  • The location of European industry 

   Midelfart, Karen Helene; Overman, Henry G.; Redding, S. J.; Venables, Anthony J. (Report, Research report, 2000-02)
   Det er nærliggende å tro at tettere europeiske integrasjon vil føre til betydelige endringer i næringslokaliseringen i Europa. Tettere integrasjon gjør bedriftene mer internasjonalt mobile, og gir dem bedre muligheter til ...
  • The French market for mussels : dominant features, competitive forces and prospects 

   Monfort, Marie Christine (Report, Research report, 2000-02)
   This report's objective is to provide a comprehensive picture of the French market for mussels, to identify the competitive forces prevailing on this market and to detect potential development. Factors that are investigated ...
  • Samfunnsøkonomiske virkninger av den statlige virkemiddelbruken på postområdet 

   Fjell, Kenneth; Bjorvatn, Afsane; Hagen, Kåre Petter; Rusten, Grete (Rapport, Research report, 2000-03)
   Konsesjonen fastsatt av Samferdselsdepartementet 1.10. 1997 (revidert 29.10. 1999) og gjeldende fram til 30.9. 2001 er tildelt Posten Norge BA. Posten skal sørge for en effektiv formidling i Norge av landsdekkende postsendinger ...
  • Diffusion of environmental policies : Bayesian learning or heuristics? 

   Moxnes, Erling (Report, Research report, 2000-03)
   Will public policies to solve environmental problems spread from innovating nations to other countries? Do people involved process information about foreign experiences properly? The empirical diffusion literature finds ...
  • Bonusprogram og konkurransen i det norske luftfartsmarkedet 

   Risvold, Bente (Rapport, Research report, 2000-03)
   I det norske luftfartsmarkedet har vi to hovedaktører, SAS og Braathens. Begge disse selskapene har innført bonussystem, henholdsvis SAS' EuroBonus og Braathens' Wings. Hovedgrunnen til at akkurat bonussystemene er interessant ...
  • Numerisk modellering av markeder med differensierte produkter 

   Mathiesen, Lars (Rapport, Research report, 2000-03)
   Når Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot virksomhet, avtaler og samarbeid som kan være skadelig for konkurransen har man et definisjons- og målproblem: Man må sammenlikne med en hypotetisk situasjon, som vil oppstå ...
  • Assessing the effects of early retirement programs 

   Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Thøgersen, Øystein (Report, Research report, 2000-04)
   We investigate induced retirement effects of the Norwegian early retirement program "AFP" and emphasize effects caused by relocations of some individuals from disability pension to AFP. Our theoretical model predicts that ...
  • Utforming av anbudskonkurranser i samferdselssektoren 

   Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2000-04)
   I stadig større grad bruker myndighetene markedsmekanismer for å allokere eksklusive rettigheter til private aktører. Samferdselssektoren er intet unntak. En viktig utfordring blir da å utforme arenaen for konkurranse om ...
  • Topics on electricity transmission pricing 

   Bjørndal, Mette (Report, Research report, 2000-04)
   The efficiency of the power market is heavily affected by the operation and pricing of the transmission system and the topic of this thesis concerns the interaction of the transmission network and the energy markets. After ...
  • Regulering og internasjonal regelverkskonkurranse i finansnæringen 

   Dalen, Dag Morten (Rapport, Research report, 2000-04)
   Med Norges tilslutning til EØS-avtalen og gjennomføringen av EUs indre finansmarked er norske finansinstitusjoner i større grad enn før utsatt for konkurranse fra utenlandske aktører. Utenlandske finansforetak kan etablere ...
  • Leadership and following in a public bad experiment 

   Heijden, Eline van der; Moxnes, Erling (Report, Research report, 2000-05)
   With regard to global or regional environmental problems, do nations that take unilateral actions inspire other countries to curtail emissions? Using game theory, it has been shown that in a competitive situation, unilateral ...
  • Kryssubsidiering : operasjonaliserbar definisjon og samfunnsøkonomisk ønskelige tiltak 

   Fjell, Kenneth; Hagen, Kåre Petter; Johansen, Geir Mo (Rapport, Research report, 2000-05)
   Rapporten ”Kryssubsidiering – operasjonaliserbar definisjon og samfunnsøkonomisk ønskelige tiltak” er skrevet på oppdrag for Konkurransetilsynet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Næringslovutvalget ved Nærings- ...
  • Stabilitet og endring i lokaliseringsmønsteret for næringslivet i Bergen 

   Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2000-05)
   Denne rapporten tar for seg lokaliseringsmønsteret for næringslivet i Bergen kommune. Rapporten anvender et bedriftsperspektiv og analyserer for det første hvilke faktorer som er bestemmende for bedriftenes valg av lokalitet. ...
  • Fremtidig utvikling i skipsfarten og skipsfartens markeder 

   Minsaas, Atle; Omtvedt, Petter C.; Sødal, Sigbjørn; Wergeland, Tor (Rapport, Research report, 2000-05)
   I et samarbeidsprosjekt mellom NTNU/MARINTEK, Handelshøyskolen BI og NHH, har 42 forskere fra disse institusjoner fremlagt rapporten "Fremtidig utvikling for skipsfarten og skipsfartens markeder". Rapporten peker på en ...
  • Resultatavhengig belønning : en utredning skrevet for Kreditkassen 

   Colbjørnsen, Tom; Bragelien, Iver; Gjesdal, Frøystein; Hagen, Kåre Petter; Heum, Per; Salvanes, Kjell Gunnar (Rapport, Research report, 2000-05)
   Denne rapporten inneholder en diskusjon av hvilke hensyn som må tas ved utforming av resultatavhengig belønning. Rapporten er skrevet med særlig tanke på belønning av ledere, men mye av det som sies har gyldighet også for ...