Now showing items 1-20 of 102

  • Building Brand Relationships Online: A Comparison of Two Interactive Applications 

   Thorbjørnsen, Helge; Supphellen, Magne; Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Due to its potential for interactive communication, the Internet is considered a promising tool for relationship marketing. In this study, two of the most common applications for interactive communication - personalized ...
  • A tool kit for measurement of organisational learning: Methodological requirements and an illustrative example 

   Fuglseth, Anna Mette; Grønhaug, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Few studies attempt to measure organisational learning. Measurement is critical to evaluate relationships between initiatives to support learning and organisational performance. This paper proposes a theory-based tool kit ...
  • Expanding the Role of Trust in Organizational Change 

   Johansen, Svein Tvedt; Selart, Marcus (Chapter, 2005)
   Trust has a great potential for furtheri ng our understanding of organizational change and learning. This potential however remains largely untapped. It is argued that two reasons as for why this potential remains ...
  • Brand extensions: brand concept congruency and feedback effects revisited 

   Thorbjørnsen, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Abstract Purpose – The aim of this research is to examine the effects of congruent and incongruent brand concept extensions on consumer attitudes towards the extended product and feedback effects on the parent ...
  • Intentions to use mobile services: Antecedents and cross-service comparisons 

   Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   This article develops and tests a model to explain consumers’ intention to use mobile services. Through triangulating theories from the diverse fields of information systems research, uses and gratification research, and ...
  • "This is who I am": Identity expressiveness and the theory of planned behavior 

   Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   This paper explores the role of self-identity expressiveness and social identity expressiveness in the context of Multimedia Messaging (MMS) adoption. An extended version of the Theory of Planned Behavior (TPB) including ...
  • Consumer brand relationships: an investigation of two alternative models 

   Breivik, Einar; Thorbjørnsen, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Many studies have proposed the use of the relationship metaphor to enhance the understanding of the relationship between consumers and brands. However, few studies have empirically tested consumer–brand relationship models. ...
  • Are individualistic orientations collectively valuable in group negotiations? 

   Schei, Vidar; Rognes, Jørn Kjell; De Dreu, Carsten K. W. (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   This experiment examines how members' individualistic or cooperative motivational orientations affect the processes and outcomes of negotiating groups. A total of 228 students participated in a three-person negotiation ...
  • Atmosphere as a tool of enhancing organizational performance: An exploratory study from the hospitality industry 

   Heide, Morten; Lærdal, Kirsti Margrethe; Grønhaug, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Purpose – The concept of atmosphere is often considered vague and difficult to capture, which hampers adequate feedback on atmospheric investments. This paper aims to report a systematic effort to capture the concept and ...
  • The issue of design in managerial decision making: Leadership and human resources perspectives. 

   Selart, Marcus; Patokorpi, Erkki (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   It is argued that the design of decisions is a process that in many ways is shaped by social factors such as identities, values, and influences. To be able to understand how these factors impact organizational decisions, ...
  • Categorizing networked services The role of intrinsic-, user network- and complement network attributes 

   Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Purpose – This paper aims to investigate the properties and attributes of networked services and to propose a general categorization scheme for such services. Design/methodology/approach – Two separate studies were ...
  • Understanding the integrative approach to conflict management 

   Rognes, Jørn Kjell; Schei, Vidar (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   The purpose of this paper is to examine the integrative approach to conflicts. Integration is an active search for information about facts and interests - motivated by a willingness to find mutually satisfactory agreements ...
  • Understanding the integrative approach to conflict management 

   Rognes, Jørn Kjell; Schei, Vidar (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Purpose – Integration is an active search for information about facts and interests – motivated by a willingness to find mutually satisfactory agreements – and is usually necessary for creating high quality settlements ...
  • Ledelse av kunnskapsarbeid 

   Sandvik, Alexander Madsen (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Arbeidslivet har endret seg til å bli mer kunnskaps- og informasjonsintensivt. Mange private virksomheter har høyt utdannete arbeidstakere som de ønsker å anvende på en mest mulig effektiv måte. Et sentralt spørsmål i den ...
  • Ny organisering av Statoils virksomhet på norsk sokkel: standardisering og fleksibilitet 

   Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta; Stensaker, Inger G.; Tharaldsen, Jorunn Elise; Kjærland-Haga, Maria (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I denne artikkelen har vi gjort rede for den nye driftsmodellen i Statoil. Hvordan Statoil organiserer sine aktiviteter på norsk sokkel, er interessant ut fra den økonomiske betydningen av petroleumsvirksomheten, ut fra ...
  • Når kreative team mangler kreativitet 

   Schei, Vidar; Sverdrup, Therese (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Mange ledere sverger til bruken av team for å utvikle kreative ideer. Forskning viser imidlertid at team ofte er lite kreative. Formålet med denne artikkelen er å gi innsikt i hvorfor team mangler kreativitet, og hvordan ...
  • Forskningsbasert viten om motivasjon av kunnskapsarbeidere 

   Lines, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kunnskapsarbeideres verdiskapning er sterkt knyttet til motivasjon. Ulike nivå på verdiskapning observeres og disse forskjellene er antakelig mer en refleksjon av ulik motivasjon enn ulik evne, målt ved intelligens og nivå ...
  • Fører investering i kvalitetssystem til prosessledelse? 

   Iden, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Denne artikkelen undersøker hvorvidt investering i et kvalitetssystem fører til prosessledelse. Bedrifter i ulike bransjer møter i dag krav fra myndigheter og kunder om å dokumentere bedriftens arbeidsprosesser i et ...
  • Fusjoner og oppkjøp 

   Thorbjørnsen, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Forskning har vist at selskaper som fusjonerer, ofte ikke klarer å nå sine finansielle mål og gjerne gjør det dårligere enn konkurrentene i årene etter fusjonen. Mange forhold har vært undersøkt for å forsøke å forklare ...
  • Hvordan virker egentlig sponsing? 

   Skard, Siv E. Rosendahl (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   At publikum oppfatter at en sponsor og et sponsorobjekt passer godt sammen, er i faglitteraturen fremhevet som en viktig suksessfaktor i sponsing. Flere studier har dokumentert at vi både liker og husker sponsorsamarbeid ...