Bacheloroppgaver avlagt ved Markedshøyskolen.

Recent Submissions

 • Frivillighetsturisme: En kartlegging av motivasjonsfaktorer 

  Lund, Kristiane; Huynh, My Kieu (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har vi sett nærmere på fenomenet frivillighetsturisme. Fenomenet er lite forsket på i Norge, men likevel er det kjent blant nordmenn ettersom stadig flere velger å kombinere reising med frivillig arbeid. ...
 • Mobilteknologi - en påvirkningsfaktor for servicekvalitet og kundetilfredshet ved Comfort Xpress 

  Eidsvåg, Ingunn; Øksdal, Ida (Bachelor thesis, 2017)
  I denne avhandlingen ser vi på temaet mobilteknologi og dens påvirkning av serviceopplevelsen innenfor hotellnæringen. Kundeservice er kjent som en svært viktig del av leveransen av en tjeneste, og vil i samhandling med ...
 • Unge menneskers holdninger til økologisk mat og spisesteder 

  Jensen, Tina; Dusart, Amélie (Bachelor thesis, 2017)
  Vi har valgt å skrive vår bacheloroppgave om et reiselivsrelatert tema, slik at vi får mulighet til å bruke kunnskapen vi har tilegnet oss som studenter på Høyskolen Kristiania. Temaet for oppgaven er økologisk mat og ...
 • Reisemotiver og opplevelser innen vinturisme 

  Ianetta, Karin; Kirkerud, Isabelle (Bachelor thesis, 2015-10-13)
  I denne oppgaven har vi sett nærmere på fenomenet vinturisme og hva som driver norske turister til å reise på vinturer. Dette fenomenet er blitt forsket på en del internasjonalt, men svært lite i norsk sammenheng. Formålet ...
 • Den ideelle reisen – motivasjon og behov 

  Gundersen, Katarina; Jakobsen, Martine Eriksson (Bachelor thesis, 2015-10-13)
  Formålet med denne avhandlingen er å se om reisemønsteret har endret seg over tid og eventuelle faktorer som har endret seg. For å kunne kartlegge dette har vi først sett på ulike reisemotiver, altså hva som får turistene ...
 • Brukerstyrte digitale plattformers innvirkning på en bedrifts serviceleveranse - En eksplorativ undersøkelse blant hoteller i Oslo 

  Grorud, Tor Håkon; Conrad, Bastian Snorre Joshua (Bachelor thesis, 2015-10-13)
  I denne avhandlingen ser vi på brukerstyrte digitale plattformers innvirkning på en bedrifts serviceleveranse. Dette har vi gjort ved å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse i form av dybdeintervjuer med fem informanter, ...
 • Opplevelsesøkonomi som driver til bærekraftig helårsdrift 

  Larsen, Anette; Haldorsen, Anniken (Bachelor thesis, 2015-10-13)
  På bakgrunn av denne oppgaven ønsket vi å se på hvordan Kristiansand Dyrepark som Norges største opplevelsespark kunne nå gruppe- og bedriftsmarkedet med deres tilbud. Event i Dyreparken etter stengetid har eksistert siden ...
 • HVORDAN EVENTS KAN VÆRE ET EGNET PÅVIRKNINGSVERKTØY FOR Å ENDRE HOLDNING OG ATFERD 

  Strømberg, Line (Bachelor thesis, 2015-10-13)
  Denne oppgaven har tatt for seg strategisk bruk av event, som et egnet påvirkningsverktøy. Hensikten har vært å bedre forståelsen rundt temaet ”strategisk bruk av event”, og hvordan det kan bli brukt til å påvirke deltakere, ...
 • Couchsurfing - Hvorfor er min sofa din sofa? 

  Berge, Solveig; Bendz, Guri (Bachelor thesis, 2015-10-13)
  I denne oppgaven har vi sett nærmere på fenomenet Couchsurfing. Dette er et fenomen som er lite forsket på her i Norge, og som fremdeles er noe ukjent blant nordmenn fordi de rett og slett ikke egentlig vet hva nettjenesten ...
 • The Paradox of Capital: Toward a Theory of Tourism Capital 

  Röslmaier, Michael (Bachelor thesis, 2015-10-13)
  This thesis takes theories of capital to the unique situation in order to qualitative ly analyze existing secondary literature on Cape Town and its tourism business and posit new theory is necessary to account for the ...
 • Markedsorientering i norske økosertifiserte reiselivsbedrifter 

  Mjølnerød, Runa Wille; Fagervoll, Karoline Brekke; Lundberg, Gunn Idun (Bachelor thesis, 2015-10-12)
  Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: “I hvilken grad er norske økosertifiserte reiselivsbedrifter markedsorienterte?”. Ettersom det kun er 20 økosertifiserte reiselivsbedrifter i Norge våren ...
 • Digitale medier: en erstatning for ansikt til ansikt kommunikasjon? 

  Sørvik, Camilla; Stensbøl, Guro; Kvalsund, Helene Westgaa (Bachelor thesis, 2014-10-28)
  Formålet med denne oppgaven har vært et ønske om å avdekke hvilke hindre norske bedrifter møter under kommunikasjon, både gjennom ansikt til ansikt kommunikasjon og gjennom digitale kommunikasjonskanaler, ved internasjonale ...
 • Sapa – en bærekraftig destinasjon? 

  Duong, Lien Ngo Hoang; Kristiansen, Jane Caroline; Vigdal, Tiril Berg (Bachelor thesis, 2014-10-28)
  Vi har valgt en deduktiv metode på hele oppgaven, altså vi gikk fra å finne teori til å teste det ut empirisk. Oppgaven startet med å finne relevant teori, deretter informanter, for så å utarbeide en intervjuguide til ...
 • Destinasjonsimage. En casestudie om hvordan informasjonsinnhenting på nett påvirker Norges image som destinasjon. 

  Håvoll, Christine Hafnor; Weibye, Martin; Roberts, Pernille (Bachelor thesis, 2014-10-28)
  Til tross for at forskning vedrørende imagedannelsesprosessen er intensivert de siste årene er det fremdeles sider ved fenomenet som er lite utforsket. Deriblant hvordan de ulike informasjonskildene påvirker imagedanne ...
 • Å lede gjennom sine ansatte. 

  Aabo, Kristina Olander; Furnes, Julie Klev (Bachelor thesis, 2014-10-28)
  Frontlinjepersonell på hotell har ofte det første møtet med gjesten og det knyttes en del forventninger til deres prestasjoner. Forventningene kommer fra flere hold, som fra deres ledere og gjestene selv. Man kan derfor ...
 • Seeking Pura Vida 

  Pettersen, Karoline Ancona; Ausland, Emilie Glaser (Bachelor thesis, 2014-10-25)
  I denne oppgaven har vi undersøkt interkulturelle opplevelser og utfordringer som oppstår i møtet mellom norske turister og de lokale i Puerto Viejo. Vi innhentet vår data ved å benytte oss av kvalitativ metode, og videre ...
 • Lofotens fremtid: Kan investeringer i fiskeri og reiseliv forhindre fremtidig oljeboring i Lofoten? 

  Knutsen, Linn; Olsen, Phatchara (Bachelor thesis, 2014-10-25)
  For vårt bachelorarbeid har vi tatt for oss et tema som har vært en diskusjon som har berørt de fleste i dette området, nemlig oljeboring utenfor Lofoten. Stedet er ikke bare kjent som en destinasjon med den flotte naturen, ...
 • Hva med miljøet? 

  Haga, Renate Ariella; Pedersen, Annika; Ordon, Iwona Lucyna (Bachelor thesis, 2014-10-25)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg aspektet rundt holdninger, mer spesifikt hvordan menn og kvinners holdninger ovenfor miljøsertifisering på norske hotell er. Vi lot oss derfor bli inspirert av miljødepartementet sine ...
 • Vilje og evne – en forutsetning for at store ting skal skje på små steder. Toppidrettsveka i Aure: Forutsetninger og begrensinger for sportsarrangementet som driver for destinasjonsutvikling 

  Kolstad, Eirin; Urtegård, Lisa Klock (Bachelor thesis, 2014-10-15)
  Reiselivsnæringen er per 2011 en av Norges regjering sine satsningsområder, dette begrunnet med at næringen viser til enorm vekst verden over. Norge som nasjon er velsignet med naturgitte fordeler som kan dras nytte av ...
 • -En bit av Norge- Mat som attraksjon. 

  Aasen, Caroline; Bavagoui, Natasha (Bachelor thesis, 2014-10-14)
  I denne oppgaven har vi sett nærmere på norsk matkultur og interessen rundt dette i forhold til turister og forskernes synspunkter. Formålet med oppgaven er å undersøke om gastronomi kan gjøre Norge til en sterkere ...

View more