Bacheloroppgaver avlagt ved Markedshøyskolen.

Recent Submissions

 • Norske skidestinasjoner og klimaendringer 

  Zwart, Ayla Maria; Tørstad, Anne Karine Haug (Bachelor thesis, 2017-10-31)
  I denne oppgaven har vi undersøkt om skidestinasjoner har strategier for å møte klimaendringer. Samt hvordan strategier kan benyttes av norske skidestinasjoner for å tilpasse seg endringer i klima. Formålet med oppgaven ...
 • Hva gjør en festival konkurransedyktig? En casestudie om Vinjerock 

  Jacobsen, Julie Kyrrø; Carlos, Maria Jose Curay; Svanholm, Hilde (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Vår problemstilling omfatter festivalers konkurranseevne og festivaler som trend i norsk reiseliv. Ved å benytte en casestudie på Vinjerock har vi prøvd å avdekke hvilke faktorer som gjør en festival i Norge vellykket ...
 • Self-concept, en underliggende motivasjon for den norske adventureturisten? 

  Nilsen, Eirik Bekkevar; Midtbø, Trond-Reidar (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Når vi begynte arbeidet med denne bacheloroppgaven ønsket vi å dykke ned i et tema som tok oss inn i hodet på et gitt segment for å definere mer underliggende grunner til hvorfor vedkommende handlet som de gjorde i forhold ...
 • Effektten av sponsoraktiviteter på eventarenaen 

  Perry, Tim Daniel; Lian, Jonas Green (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  På bakgrunn av denne oppgaven ønsker vi å se på hvilken effekt sponsoratet har på eventarenaen. Vi benytter X Games Hafjell 2017 som utgangspunkt for analysen av tre utvalgte sponsorer; DnB, Renault og Mountain Dew. X ...
 • Frivillighetsturisme: En kartlegging av motivasjonsfaktorer 

  Lund, Kristiane; Huynh, My Kieu (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har vi sett nærmere på fenomenet frivillighetsturisme. Fenomenet er lite forsket på i Norge, men likevel er det kjent blant nordmenn ettersom stadig flere velger å kombinere reising med frivillig arbeid. ...
 • Mobilteknologi - en påvirkningsfaktor for servicekvalitet og kundetilfredshet ved Comfort Xpress 

  Eidsvåg, Ingunn; Øksdal, Ida (Bachelor thesis, 2017)
  I denne avhandlingen ser vi på temaet mobilteknologi og dens påvirkning av serviceopplevelsen innenfor hotellnæringen. Kundeservice er kjent som en svært viktig del av leveransen av en tjeneste, og vil i samhandling med ...
 • Unge menneskers holdninger til økologisk mat og spisesteder 

  Jensen, Tina; Dusart, Amélie (Bachelor thesis, 2017)
  Vi har valgt å skrive vår bacheloroppgave om et reiselivsrelatert tema, slik at vi får mulighet til å bruke kunnskapen vi har tilegnet oss som studenter på Høyskolen Kristiania. Temaet for oppgaven er økologisk mat og ...
 • Reisemotiver og opplevelser innen vinturisme 

  Ianetta, Karin; Kirkerud, Isabelle (Bachelor thesis, 2015-10-13)
  I denne oppgaven har vi sett nærmere på fenomenet vinturisme og hva som driver norske turister til å reise på vinturer. Dette fenomenet er blitt forsket på en del internasjonalt, men svært lite i norsk sammenheng. Formålet ...
 • Den ideelle reisen – motivasjon og behov 

  Gundersen, Katarina; Jakobsen, Martine Eriksson (Bachelor thesis, 2015-10-13)
  Formålet med denne avhandlingen er å se om reisemønsteret har endret seg over tid og eventuelle faktorer som har endret seg. For å kunne kartlegge dette har vi først sett på ulike reisemotiver, altså hva som får turistene ...
 • Brukerstyrte digitale plattformers innvirkning på en bedrifts serviceleveranse - En eksplorativ undersøkelse blant hoteller i Oslo 

  Grorud, Tor Håkon; Conrad, Bastian Snorre Joshua (Bachelor thesis, 2015-10-13)
  I denne avhandlingen ser vi på brukerstyrte digitale plattformers innvirkning på en bedrifts serviceleveranse. Dette har vi gjort ved å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse i form av dybdeintervjuer med fem informanter, ...
 • Opplevelsesøkonomi som driver til bærekraftig helårsdrift 

  Larsen, Anette; Haldorsen, Anniken (Bachelor thesis, 2015-10-13)
  På bakgrunn av denne oppgaven ønsket vi å se på hvordan Kristiansand Dyrepark som Norges største opplevelsespark kunne nå gruppe- og bedriftsmarkedet med deres tilbud. Event i Dyreparken etter stengetid har eksistert siden ...
 • HVORDAN EVENTS KAN VÆRE ET EGNET PÅVIRKNINGSVERKTØY FOR Å ENDRE HOLDNING OG ATFERD 

  Strømberg, Line (Bachelor thesis, 2015-10-13)
  Denne oppgaven har tatt for seg strategisk bruk av event, som et egnet påvirkningsverktøy. Hensikten har vært å bedre forståelsen rundt temaet ”strategisk bruk av event”, og hvordan det kan bli brukt til å påvirke deltakere, ...
 • Couchsurfing - Hvorfor er min sofa din sofa? 

  Berge, Solveig; Bendz, Guri (Bachelor thesis, 2015-10-13)
  I denne oppgaven har vi sett nærmere på fenomenet Couchsurfing. Dette er et fenomen som er lite forsket på her i Norge, og som fremdeles er noe ukjent blant nordmenn fordi de rett og slett ikke egentlig vet hva nettjenesten ...
 • The Paradox of Capital: Toward a Theory of Tourism Capital 

  Röslmaier, Michael (Bachelor thesis, 2015-10-13)
  This thesis takes theories of capital to the unique situation in order to qualitative ly analyze existing secondary literature on Cape Town and its tourism business and posit new theory is necessary to account for the ...
 • Markedsorientering i norske økosertifiserte reiselivsbedrifter 

  Mjølnerød, Runa Wille; Fagervoll, Karoline Brekke; Lundberg, Gunn Idun (Bachelor thesis, 2015-10-12)
  Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: “I hvilken grad er norske økosertifiserte reiselivsbedrifter markedsorienterte?”. Ettersom det kun er 20 økosertifiserte reiselivsbedrifter i Norge våren ...
 • Digitale medier: en erstatning for ansikt til ansikt kommunikasjon? 

  Sørvik, Camilla; Stensbøl, Guro; Kvalsund, Helene Westgaa (Bachelor thesis, 2014-10-28)
  Formålet med denne oppgaven har vært et ønske om å avdekke hvilke hindre norske bedrifter møter under kommunikasjon, både gjennom ansikt til ansikt kommunikasjon og gjennom digitale kommunikasjonskanaler, ved internasjonale ...
 • Sapa – en bærekraftig destinasjon? 

  Duong, Lien Ngo Hoang; Kristiansen, Jane Caroline; Vigdal, Tiril Berg (Bachelor thesis, 2014-10-28)
  Vi har valgt en deduktiv metode på hele oppgaven, altså vi gikk fra å finne teori til å teste det ut empirisk. Oppgaven startet med å finne relevant teori, deretter informanter, for så å utarbeide en intervjuguide til ...
 • Destinasjonsimage. En casestudie om hvordan informasjonsinnhenting på nett påvirker Norges image som destinasjon. 

  Håvoll, Christine Hafnor; Weibye, Martin; Roberts, Pernille (Bachelor thesis, 2014-10-28)
  Til tross for at forskning vedrørende imagedannelsesprosessen er intensivert de siste årene er det fremdeles sider ved fenomenet som er lite utforsket. Deriblant hvordan de ulike informasjonskildene påvirker imagedanne ...
 • Å lede gjennom sine ansatte. 

  Aabo, Kristina Olander; Furnes, Julie Klev (Bachelor thesis, 2014-10-28)
  Frontlinjepersonell på hotell har ofte det første møtet med gjesten og det knyttes en del forventninger til deres prestasjoner. Forventningene kommer fra flere hold, som fra deres ledere og gjestene selv. Man kan derfor ...
 • Seeking Pura Vida 

  Pettersen, Karoline Ancona; Ausland, Emilie Glaser (Bachelor thesis, 2014-10-25)
  I denne oppgaven har vi undersøkt interkulturelle opplevelser og utfordringer som oppstår i møtet mellom norske turister og de lokale i Puerto Viejo. Vi innhentet vår data ved å benytte oss av kvalitativ metode, og videre ...

View more