Bacheloroppgaver avlagt ved Markedshøyskolen.

Recent Submissions

 • Nettbaserte pengespill - en studie om valg av spillselskap basert på forbrukeridentitet og tilhørighet 

  Sjulstok, Adrian Hillestad; Henriksen, Nicolai; Hjerpseth, Henrik (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Det nettbaserte pengespillmarkedet domineres av utenlandske aktører som med høy konkurranseevne og kompetanse truer Norsk Tipping sin posisjon som monopolist. Dette er kampen mellom de kommersielle tilbyderne og den ...
 • Nespresso - eksklusiv merkevare uten høy pris? 

  Shabanhaxhaj, Ervina; Viksjø, Anne Sofie; Vågnes, Sofie (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  I denne bacheloroppgaven vil markedsføring, merkevarebygging og forbrukeratferd være sentrale fagområder, da vi har fått stor interesse for dette i løpet av vår utdanning. Med problemstillingen; “Hvordan oppfatter forbrukere ...
 • Hvordan påvirker samarbeidet til Junkyard med sosiale profiler kjøpsatferden til forbrukerne? 

  Øyre, Renate; Redzic, Azra (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Bakgrunnen for denne oppgaven baserer seg på vår interesse for sosiale medier. Vi ønsket å få en dypere forståelse for hvordan bedrifter som Junkyard kan påvirke sine forbrukere gjennom sosiale medier som blogg og ...
 • Boligmarkedet for førstegangskjøpere 

  Bergli, Ida Othilie; Waagenæs, Therese Linnea; Olsen, Kaja Årvik (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  I denne oppgaven ønsker vi å se på hvordan Finansdepartementet påvirker boligmarkedet gjennom deres boliglånsforskrifter, hvor vi i hovedsak legger vekt på hvordan førstegangskjøpere vil finansiere boligkjøp. Vår avgrensning ...
 • Blir fulltidsansatte motivert av andre belønningssystem enn deltidsansatte i butikkbransjen? 

  Larsen, Linda; Gjerde, Lene; Dreyer, Guro (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Formålet med oppgaven har vært å undersøke om fulltids - og deltidsansatte blir motivert av indre - eller ytre motivasjon for å oppnå jobbengasjement på arbeidsplassen. Oppgaven ble avgrenset til butikkbransjen og ...
 • SKAMbra bruk av sosiale medier 

  Nyheim, Thea; Nordvik, Cecilie Christine; Aadland, Ida (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Rapporter viser at fjernsynsmarkedet er i nedgang og det er spesielt vanskelig å nå unge seere. Dette så vi som en kontrast til TV-serien SKAM sin seersuksess og ønsket å undersøke hvordan dette kunne oppstå. Formålet med ...
 • Destruktiv ledelse En kvantitativ studie om kjønnsforskjeller i oppfattelsen av destruktiv lederatferd 

  Andersen, Anette Trosten; Åslie Sara, Kristine; Solvang, Annelene (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Vår interesse for ledelse og de negative aspektene ved det var utgangspunktet for denne bacheloroppgaven. Tidligere er det forsket lite på destruktiv ledelse sett i sammenheng med kjønn. Destruktiv ledelse bør ses på som ...
 • Merker i endring 

  Svartangen, Julie; Staszak, Izabela; Tangeland, Kevin Christian (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  I denne bacheloroppgaven forsøker vi å belyse hvordan man kan ivareta kunderelasjoner når merker går igjennom endringer, og hvordan riktig kommunikasjon kan være med på å bidra til dette. Forbrukernes behov endrer seg ...
 • Hvilke sosiale medier gir best effekt for bedrifter i B2C-sektoren, og hvilke kriterier må ligge til grunn ved valg av mediekanal, når målet er å skape verdi for bedriften? 

  Brynjulfsen, Emilie; Leganger, Tina (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Hensikten med denne oppgaven var å besvare spørsmålet om hvordan en bedrift skulle gå frem i valg av digitale medier i sin mediemiks, og avdekke om det var noen av mediene som genererte mer inntekt og interesse enn andre. ...
 • ”Vis leg” og kjøp alkohol En indirekte effekt relatert til en ikkekommersiell holdningskampanje 

  Pedersen, Andreas Kval; Ohnstad, Elisabeth Lindstad; Larsen, Emil Østberg (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Studiet bygger på våre antagelser om at eksponering av et ikke-kommersielt stimuli kan minne en forbruker ubevisst på et behov, som igjen kan utløse en kjøpsintensjon eller atferd som er imot avsenderens reelle formål. ...
 • ”Skjønnhet er den beste anbefalingen”: En empirisk studie om fysisk attraktivitet i reklame 

  Jensen, Trond-Gøran Mossefin; Hoshmand, Omid; Blaaflat, André (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Denne bacheloroppgaven er basert på den økende trenden av reklamering og annonsering gjennom sosiale medier. Vi opplever til stadighet å bli eksponert for reklame frontet av attraktive mennesker på ulike plattformer. ...
 • E-handel mot den fysiske butikk 

  Madsøy, Håvard Aspelund; Melgaard, Jørgen; Lahn-Johannessen, Christoffer (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  I denne oppgaven har vi gjennomført en eksplorativ studie for å belyse problemstillingen «Hvilke konsekvenser har e-handelens utvikling på de fysiske butikkene?». Som følger av den økte e-handelen verden over, ønsker vi ...
 • Hvilke faktorer påvirker gjenkjøpsintensjonen til en Volkswagen Golf? 

  Westeng, Marius; Withington, Philip (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Volkswagen er et verdenskjent bilmerke som kriger om å være verdens største bilprodusent med Toyota. Hvem av disse to som faktisk er størst er det litt forskjellige svar på, da ulike journalister har rapportert begge deler. ...
 • Autentisitets påvirkningskraft på merkevarer 

  Røed, Julie Brix; Karlsen, Lars Christian; Jordheim, Marte (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Litteratur belyser at forbrukeres oppfattede autentisitet på merkevarer avgjør hva de kjøper og hvem de kjøper fra. Samtidig fremlegges det at autentisitet derfor en av kjernekomponentene bak de mest suksessfulle ...
 • EMV eller etablert merkevare? En kvantitativ analyse 

  Pettersen, Eivind Bergerud (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Denne oppgaven tar utgangspunkt i en antagelse om at etablerte merkevarer reduserer opplevd risiko for forbrukeren, sammenliknet med dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV). Denne antakelsen legges til grunn for en ...
 • Hvordan påvirker Norges største bloggere, Caroline Berg Eriksen og Sophie Elise Isachsen, sine lesere i form av kjøpsatferd? 

  Hornstein, Emma Hulleberg; Johansen, Linn (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet som en avsluttende eksamen ved bachelorstudiet Markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania, våren 2017. Bacheloroppgaven tar for seg temaet bloggernes evne til å påvirke ...
 • Psykologiske motiver for elektronisk vareprat 

  Engdal, Jon Martin Navrud; Mauroy, Martin (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Stadig flere søker gjennom internett før de kjøper et produkt eller de ønsker andres erfaringer om en tjeneste de vurderer å bruke. Forum, blogger eller andre lignende nettsider kan være plattformer man bruker for å finne ...
 • Luksuskjøp Og rettferdiggjøringsstrategier 

  Bosnes, Javier Edison; Aftab, Muqaddes (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Denne Bacheloroppgaven handler om hvordan forbrukere rettferdiggjør sine kjøp. Vi vil se på to egenskaper hos forbrukere som kan differensiere mellom hvordan de begrunner kjøp: (1) deres økonomi og (2) deres behov for ...
 • Evolusjoner og revolusjoner i ACOS 

  Fjellhaug, Marianne; Vildskog, Martine; Hetlevik, Iselin Mari (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Denne bacheloroppgaven ble gjennomført med hjelp fra programvareselskapet ACOS, og har som formål å undersøke to hovedproblemstillinger. Vi undersøker hvordan ACOS sin vekst, fra etablering til i dag, har påvirket deres ...
 • Hvilke oppfatninger er knyttet til en bedrifts navneendring hos forbrukere, og i hvilken grad vil tidligere erfaringer hos bedriften påvirke disse oppfatningene? 

  Harding, Alex; Heier, Lars Jakob; Hannestad, Truls Kjær (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg oppfatninger knyttet til en navneendring hos en bedrift, og i hvilken grad tidligere erfaringer vil påvirke oppfatningene. Vi har valgt å ta for oss bedriftene Telia, Circle K og ...

View more