Bacheloroppgaver avlagt ved Markedshøyskolen.

Recent Submissions

 • Effekter av erfaring på oppfattet risiko ved kjøp av dagligvarer på internett 

  Lilletvedt-Carlsen, Nazarena; Amundsen, Tonje Heum; Lyseggen, Marielle (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Denne bacheloroppgaven er ment til å illustrere hvordan grad av erfaring påvirker forbrukeren sin risikooppfattelse ved kjøp av dagligvarer på internett. Vi synes det er interessant å se hvordan teorien om oppfattet ...
 • Merkeallianser mellom bedrifter og profilerte personer 

  Blokhus, Hilde; Rønning-Moe, Annett (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvorfor noen bedrifter har merkeallianser med profilerte personer, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for denne beslutningen. Det er også interessant å finne ut hva ...
 • Bloggens påvirkningskraft En eksperimentell studie av påvirkningskraften bloggere har på forbrukerens holdninger 

  Eliassen, Christina; Blix, Eline (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Vår oppgave undersøker bloggeres påvirkningskraft på forbrukeres holdninger. Problemstillingen oppgaven belyser er “i hvilken grad er toppbloggere med på å påvirke holdningen forbrukeren har til EF?” Bloggfenomenet er ...
 • Hvilken rolle spiller hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk? 

  Varem, Andrea; Nervik, Lene (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk. Etter en omfattende gjennomgang av eksisterende teori rundt kundereisen fikk vi et inntrykk av at det er et gap i forskningen knyttet ...
 • Etableringshindre og bruk av egne merkevarer i norsk dagligvarehandel 

  Fodnes, Martin; Sørensen, Christine (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er basert på etableringshindre i det norske dagligvaremarkedet og hvordan kjedene tar i bruk egne merkevarer (EMV). Dagligvaremarkedet i Norge styres av tre store kjeder som står for 95% ...
 • Taktisk Merkevareledelse i oppstartsfasen av agenturer i Norsk motebransje 

  Lystrup, Øystein Hillestad; Jensen, Ida (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Målet med dette studiet var å øke forståelsen for hvordan ny oppstartede agenturer benytter seg av merkevareledelse, og hvordan de burde benytte seg av merkevareledelse for å øke kjennskap mot innkjøpere. På bakgrunn av ...
 • På hvilke måter kan TOMS og Uggs sitt samfunnsengasjement påvirke forbrukerens holdninger til merkevaren? 

  Westby, Maria; Jarli, Lisa; Storli, Tuva Fagerholt (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Denne oppgaven tar for seg temaene påvirkning og samfunnsansvar. Vi ønsket å teste hvordan samfunnsansvaret til skomerkene TOMS og UGGS kan påvirke forbrukeres holdninger til merkevarene. Vi har benyttet Cialdinis forskning ...
 • Effektmålingens rolle for resultater innen online videoannonsering 

  Moe, Jonas; Liabø, Gina Long (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  I denne oppgaven har vi forsket på hvordan effektmåling påvirker resultater innen online videoannonsering. Effektmåling er et tema som har blitt forsket mye på, og fortsatt forskes mye på. Ettersom video formatet har fått ...
 • Sosiale medier sin påvirkningskraft på nordmenns holdninger til pels 

  Frøysaker, Oda; Bærø, Bernhard; Berg, Benedikte Desiree Dalaker (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Formålet med denne oppgaven var å avdekke om det eksisterer en sammenheng mellom sosiale medier og hvilken holdning man har til pels. Vi ønsket å finne ut av om sosiale medier påvirker holdninger til pels negativt eller ...
 • Sponsing i langrennssporten: Veldedighet eller markedsføring? 

  Ernst, Kristoffer; Berg, Simen; Drægebø, Fredrik Linnes (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Temaet for denne oppgaven er sponsing innen langrennssporten. Formålet med oppgaven er å få en bredere forståelse for hvordan sponsingen fungerer, hva bedrifter vil oppnå med den, og hvorvidt de oppnår det. Gjennom alle ...
 • Respons på negativ kundeanmeldelse på Facebook - Hvordan påvirker det forbrukerens kjøpsintensjon? 

  Einarsen, Ida Marie; Damdalen, Connie (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  På grunn av sosiale mediers raske utvikling, har bedrifter mistet mye av kontrollen på hvilken informasjon som deles, og hvordan og hvem som mottar og tolker denne. For å være tilstede der forbrukerne er, bør derfor ...
 • Hvilke faktorer påvirker holdninger til kjøp av elbil? 

  Strømme, Jens Oscar (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Siden 1997 har det vært en kraftig økning av elbiler på bilmarkedet. På det norske bilmarkedet står elbil for 16, 5 prosent av alle nyregistrerte biler ved siden av bensin, diesel og hybrid – bil. Flere attraktive ...
 • Samsvar i individuelle sponsoravtaler En bacheloroppgave om et sponsormarked i endring 

  Linn, Vibeke (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  I denne bacheloroppgaven hadde jeg et stort ønske om å undersøke et sponsormarked i endring. Temaet for oppgaven omhandler hvilken effekt samsvar spiller i individuelle sponsoravtaler. Ved hjelp av teori, relevant forskning ...
 • Vellykket CRM - en kvalitativ studie om fellestrekk for suksess 

  Engberg, Tine Kirkeby (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  CRM står for Costumer Relationship Managment og betyr på norsk kunderelasjonshåndtering. CRM er en teknologisk løsning for håndtering av kundeinformasjon, men fremfor alt en strategi for å ivareta kunderelasjoner og ...
 • Fraktkostnaders effekt på forbrukeres kjøpsbeslutning ved handel av sport- og fritidsutstyr på nett. 

  Gundersen, Christina; Berntsen, Sander Emil; Bjarkum, Vadim (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Tilgangen til informasjon og sammenligning preger netthandel i forhold til tradisjonelle butikkutsalg. I sport- og fritidsbransjen ser man at homogene sortiment og få store aktører påvirker prisene. Alle ønsker å fremstå ...
 • En kvantitativ studie om annonser som vet hva du heter 

  Allesøe, Pernille Vik; Nævdal, Henrik Balling; Andersen, Jøran (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg atferdsmålrettet reklame. Til tross for økende bruk av denne type annonsering, er det noe begrenset forskning på området. Oppgaven har som formål å undersøke hvordan kunnskap om ...
 • «Twitterkongen» På hvilke måter kan sosiale medier ha bidratt til at Trump vant valget i USA? 

  Eriksen, Martine C; Rutefjord, Anneli (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  I løpet av våre tre år på Høyskolen Kristiania interessen for digital markedsføring gradvis økt. Etter å ha valgt digital markedsføring som fordypningsemne under valgfagsemesteret ønsket vi å se nærmere på hvordan sosiale ...
 • Effekter av merkekjærlighet 

  Wulff, Ida Heggem; Holand, Siri (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  I en kompleks verden hvor kundene stadig står ovenfor flere valgmuligheter, vil en sterk merkevare være av stor verdi for forbrukerne. Mens det er en kjent sak, er det mindre forsket på hva som skjer med forbrukernes ...
 • Hvordan tilrettelegger Posten for medarbeiderdrevet Innovasjon? 

  Herregården, Christopher; Holden, Finn Magnus; Aanes, Robin (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk næringsliv møter utfordringer i form av en endringsprosess. Det settes krav til fornyelser, økte kostnader og endringer som vil være utfordrende for norske bedrifter. Litteraturen om medarbeiderdrevet innovasjon, ...
 • Bakgrunnsmusikkens påvirkning på kvinners kjøpsatferd 

  Høgalmen, Cecilie; Hovland, Ingrid; Høimyr, Monika (Bachelor thesis, 2017)
  I denne bacheloroppgaven ønsket vi å kartlegge hvordan musikk kan påvirke kvinner i en kjøpsprosess. Vi valgte å avgrense til kvinner da forskning viser at kvinner har et annet handlemønster enn menn. Problemstillingen ...

View more