Bacheloroppgaver avlagt ved Markedshøyskolen.

Recent Submissions

 • Hvordan tilrettelegger Posten for medarbeiderdrevet Innovasjon? 

  Herregården, Christopher; Holden, Finn Magnus; Aanes, Robin (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk næringsliv møter utfordringer i form av en endringsprosess. Det settes krav til fornyelser, økte kostnader og endringer som vil være utfordrende for norske bedrifter. Litteraturen om medarbeiderdrevet innovasjon, ...
 • Bakgrunnsmusikkens påvirkning på kvinners kjøpsatferd 

  Høgalmen, Cecilie; Hovland, Ingrid; Høimyr, Monika (Bachelor thesis, 2017)
  I denne bacheloroppgaven ønsket vi å kartlegge hvordan musikk kan påvirke kvinner i en kjøpsprosess. Vi valgte å avgrense til kvinner da forskning viser at kvinner har et annet handlemønster enn menn. Problemstillingen ...
 • Designets rolle for salg av snus: En kvalitativ undersøkelse på påvirkningsfaktorer til snusforbruk 

  Jakupi, Valbona; Johansen, Linn Kristine (Bachelor thesis, 2017)
  Med innføring av standardiserte tobakksemballasjer, ble vår interesse fanget av argumentasjonen bak den nye lovbestemmelsen; at unge blir påvirket til å ville prøve snus på grunnlag av snusboksens design. Vi ønsket å ...
 • Merkevarens effekt ved betalt annonsering på søkemotorer 

  Røste, Celina Granli; Sivertsen, Lars Høvik; Jonsdottir, Birgitta (Bachelor thesis, 2017)
  Betalt annonsering på nett har vokst til å bli en av de største formene for annonsering det siste tiåret. Teknologien medfører kontinuerlige endringer, som gjør at markedsførere stadig må holde seg oppdatert på hvordan ...
 • Sosial risiko og private merker: hvordan betalingsvilligheten til forbrukerne påvirkes 

  Nyseth, Bettina Caroline; Eriksen, Ada; Teige, Mathilde Antonsen (Bachelor thesis, 2017)
  Det er viktig for bedrifter å kunne posisjonere seg riktig og ha kunnskap om hva forbrukeren er villig til å betale. Derfor forsøker denne avhandlingen å rette fokus mot hvordan sosial risiko og kvalitet kan påvirke ...
 • Corporate Social Responsibility: Hvordan kommunisere CSR for å styrke merkeholdning 

  Balsvik, Merete; Aslaksrud, Nora (Bachelor thesis, 2017)
  Corporate Social Responsibility (CSR), også kalt bedriftens samfunnsansvar, er de aktivitetene bedriften bidrar med i samfunnet utover det som er lovpålagt. Dette har i løpet av de siste tiårene blitt en strategi som ...
 • Effekten av sponsing på Instagram 

  Bjelde, Julia; Nilsen, Frida; Johnsen, Charlotte Grøtvedt (Bachelor thesis, 2017)
  Sponsing er i dag i stadig utvikling og det fattet vår interesse å undersøke temaet nærmere. I tillegg så vi et felt innenfor sponsing som manglet forskning; sponsing av kjente personer gjennom sosiale medier. Vi har i ...
 • Frontfigurer og merkevarer: Ideelle egenskaper for et vellykket samarbeid 

  Lillemo, Emma Martine; Pedersen, Tone Legård (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven er den økende trenden ved å bruke “influencers” eller kjente personer som frontfigur for en merkevare. Vi ønsket å undersøke hvilke egenskaper disse frontfigurene ideelt burde ha for ...
 • Påvirkes holdninger av en native annonse? En studie som tar for seg effekten av persuasion knowledge og motivasjon til involvering. 

  Henriksen, Cecilie; Harbak, Rebekka (Bachelor thesis, 2017)
  Studiets formål: Native advertising preges av lite sammenfallende empirisk forskning. Vi ønsket å undersøke om forbrukerens motivasjon til å reflektere over innholdselementer i en native annonse, kan overstyre den negative ...
 • Mikrobryggerienes kamp mot den industrialiserte ølbransjen: En analyse av ølmarkedet i Oslo 

  Malmin, Fredrik; Lindseth, Benjamin; Haugerud, Jonas (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven omhandler det norske ølmarkedet og hvordan mindre bryggerier står ovenfor flere barrierer når det gjelder oppstart, lovverk og konkurrerende aktører. Dette spesielt være seg forbudet mod alkoholreklame, og ...
 • Det sosiale servicescapet: En kvalitativ studie av sosial påvirkning på kafé 

  Lindelien, Hannah Haraldsen; Benestad, Martine Lootz (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven handler om den sosiale dimensjonen i servicescape. Servicescape omfatter de rammer en tjeneste utføres, leveres og konsumeres innenfor. Det fysiske servicecapet er favorisert i litteraturen på feltet ...
 • En studie om årsaksfaktorer til valg av spillselskap 

  Brenden, Leo Mathias; Morken, Christer; Tanbo, Bjørn Kjetil (Bachelor thesis, 2016-11-18)
  Da vi skrev denne oppgaven om pengespillmarkedet, var målet vårt å indentifisere hvilke faktorer som påvirket unge mennesker mellom 18-26 år, og deres valg av spillselskap. Vi har gjennom oppgaven benyttet oss av både ...
 • Effektene av storytelling som kommunikasjonsstrategi 

  Lindqvist, Vilde; Lund, Anna; Lindblad, Anette (Bachelor thesis, 2016-11-17)
  Storytelling har i det siste blitt mer og mer brukt i form av reklame, da det er et stadig økende behov for å differensiere produkter og gi forbrukeren en verdiøkende opplevelse. Vi valgte å skrive om storytelling som ...
 • Personlighet og atferd som modererende effekt på konseptevaluering og kjøpsintensjon 

  Rokne, Martine; Valheim, Julie Andrea; Paul, Anita Rani (Bachelor thesis, 2016-11-17)
 • Free-riding og showrooming: konsekvenser for detaljistene 

  Pettersen, Stine; Hansen, Kristine; Toft, Mia (Bachelor thesis, 2016-11-17)
  Denne oppgaven tar for seg begrepet showrooming, de som showroomer og forholdet mellom mobilbruk, service, lojalitet og showrooming. Free-riding ved showrooming er et relativt nytt begrep, men det blir stadig et større ...
 • Muligheter og begrensninger for personifiserte merkevarer : En eksplorativ studie om merkeutvidelser av langrennsutøvere 

  Bakken, Amalie Omsland; Forsmo, Jack Daniel; Børnes, Kenneth (Bachelor thesis, 2016-11-17)
  Denne eksplorative studien forsøker å belyse en side av merkeutvidelser som er lite forsket på. Hensikten er å utforske mulighetene og begrensningene som settes ved å basere en merkevare på en langrennsutøver. Assosiasjoner ...
 • Millisekunder : Hvordan fungerer det programmatiske økosystemet i Norge? 

  Stabell, Jarle Andreas; Vedvik, Thomas Helmersen (Bachelor thesis, 2016-11-17)
  Temaet for oppgaven er det programmatiske økosystemet i Norge, med fokus på fordeler og muligheter, ulemper og farer, makt, og fremtid. Oppgavens hensikt er å skape en bedre forståelse for hvordan programmatisk annonsekjøp ...
 • Effekter av content marketing 

  Killingdalen, Karoline; Mork, Julie Elizabeth (Bachelor thesis, 2016-11-17)
  Denne oppgaven omhandler fenomenet content marketing. Content marketing har den siste tiden blitt omtalt som årets ”buzzword” innen reklame- og mediebransjen. Stadig flere norske bedrifter velger å bruke penger og ressurser ...
 • Merking av reklameinnlegg på blogg 

  Bjørnstad, Tina; Dalseth, Stine Strøm; Tjønnøy, Helga (Bachelor thesis, 2016-11-17)
  Tema for denne oppgaven er markedsføring gjennom store livsstilsblogger. Problemstillingen er "Reklameinnlegg på blogg - har merkingen noe innvirkning på kjøpsintensjonen til leserne?" Med denne oppgaven ønsket vi å ...
 • Humor i reklame og risikovillighet 

  Hoel, Eivind Vatne (Bachelor thesis, 2016-11-17)
  Humor er et virkemiddel som brukes mye i reklame, og effektene av dens bruk er delvis kartlagte. Det er først og fremst det affektive som påvirkes av humoren, videre er det rapportert om mindre sterke effekter, både i ...

View more