Bacheloroppgaver avlagt ved Markedshøyskolen.

Recent Submissions

 • Kongsberg Maritime AS sitt arbeid med kultur for økt innovasjonsevne 

  Ranum, Henriette Fiskum; Jørgenrud, Nadia; Gardien, Pernille (Bachelor thesis, 2017-10-30)
  Innovasjon og nyskapning forbindes ofte med startups og små bedrifter. Dette er minst like viktig i de store og etablerte virksomhetene. Hvordan klarer disse å ta vare på innovasjonsevnen og skape en kultur for ...
 • Komplett: et case studie av Komplett.no 

  Hjertø, Erlend; Krefting, Michel Walter; Behrentz, Asgeir (Bachelor thesis, 2017-10-30)
 • Samskaping i SpareBank 1 - Hvordan benytter SpareBank 1 seg av samskaping i utviklingen av nye tjenester? 

  Walle, Marthea; Vo Ha, Thien An (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  I denne oppgaven ser vi nærmere på fenomenet samskaping i henhold til SpareBank 1. I korte trekk henviser samskaping til hvordan samspillet mellom bedrift og kunde kan resultere i økt verdi og innovasjon. Formålet med ...
 • Barrierer for innovasjon: delingsøkonomi med gårsdagens regler? 

  Nestås, Casper Wiig; Opsal, Anders; Paulsen, Sondre Rype (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Vår bacheloroppgave har som formål å gi en dypere innsikt i hvordan finanskomiteen håndterer reguleringene av delingsøkonomien. For å avgrense fenomenet, har vi valgt å ta utgangspunkt i den mye omtalte tjenesten Uber. ...
 • Co-creation: Hvordan forbrukerdrevet innovasjon skaper verdi for både forbruker og bedrift 

  Tærud, Mathias (Bachelor thesis, 2017-11-07)
  Formålet med denne oppgaven har vært å å skape en bedre forståelse for hvordan verdi skapes i form av innovasjonsprosessen ”co-creation”. Oppgaven tar sikte på hvordan prosessen foregår på et organisatorisk nivå og hvordan ...
 • “Bankers fremtid” Linje: Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling 

  Aarum, Kine Marie Elvira (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Denne oppgaven omhandler Vipps og det kommende PSD2 direktivet (Januar, 2018). En regulering i EU som gir flere mulighet til å kunne drive bankvirksomhet. Det legger også til rette for mer innsikt, som igjen kan legge til ...
 • Selvledelse og prosessarbeid: Hvilke tanker har kreative studenter om sin egen arbeidsprosess? 

  Oldani, Mathias; Olsen, Brage Andreas; Pløen, Marcus Morken (Bachelor thesis, 2017)
 • Hvilken funksjon har sosiale medier i Bogarts vekststrategi for organisk vekst? 

  Kolve, Henrik; Canic, Mia; Christensen, Pål Oscar (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunnen for tematikken i denne bacheloroppgaven er nysgjerrighet rundt sosiale mediers rolle i ulike vekststrategier, samt et ønske om å få innblikk i et selskaps rutiner og praksis vedrørende bruk av sosiale medier ...
 • Steve Jobs karismatiske lederstil og dets overføringsverdi 

  Wibe, Julie; Le, Tu Uyen Thi (Bachelor thesis, 2017)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er karismatisk ledelse og dets overførbarhet. Med utgangspunkt i allerede eksisterende teori og litteratur ønsket vi å få en dypere forståelse for temaet. Vi vil i denne oppgaven svare ...
 • Organisasjonsstruktur og entreprenøriell orientering 

  Lillevik, Anders Holmefjord; Solvang, Vidar; Selvik, Ruben (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunnen for denne oppgaven startet med vår felles interesse for innovasjon, og den tillærte kunnskapen om temaet gjennom vårt studieforløp. Formålet var derfor å utvikle en problemstilling som tok for seg dette. Vi ...
 • Hvordan kan MOOC være en potensiell disrupsjon på campusbasert undervisning? 

  Bjørseth, Terese; Vestlie, Synne Øynes; Johannessen, Camilla Engerdahl (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgaven vår er preget av nysgjerrighet for en potensiell endring av utdanningssektoren, etter Massive Open Online Course (MOOC) ble introdusert i USA i 2008. På svært kort tid har MOOC fått oppmerksomhet verden over, ...
 • LEGO og co-creation 

  Farhadi, Fariad; Digerud, Sverre (Bachelor thesis, 2016-11-15)
  I denne oppgaven skal vi studere fenomenet co-creation og vise til effektene ved å ta i bruk konseptet. For å avsløre dette har vi utført en presentasjon av LEGO som er kjent som en ledende bedrift innen co-creation. I ...
 • Drastiske endringer i treningssenterbransjen 

  Bjørnsen, Benedicte; Evjen, Nora Victoria (Bachelor thesis, 2016-11-15)
  Denne Bacheloroppgaven omhandler treningssenterbransjen og hva som skjedde når lavprisaktører kom på markedet og hvordan dette endret konkurransesituasjon. Problemstillingen vi tar for oss er; Hvordan har lavprisaktører ...
 • Co-working spaces, personlighet og sosiale nettverk: et casestudie av MESH 

  Fottland, Marthe Elise; Andersen, Siri Nicoline (Bachelor thesis, 2016-11-15)
  Formålet med dette studiet har vært å skaffe en bedre forståelse for hvordan nettverk i co-working spaces oppfattes og anvendes av medlemmene. Studiet har også knyttet dette opp mot personlighetsdimensjonen ekstroversjon, ...
 • Er det ytreeller indre motivasjon som predikerer et opprettholdende Snapchatbruk? 

  Normann, Jens Wessel; Viken, Tilla (Bachelor thesis, 2016-11-15)
  Gjennom studiet vårt på Høyskolen Kristiania har vi fått stor interesse for nyskapende og innoverende bedrifter. Snapchat har vært en av de mest populære og nyskapende sosiale plattformen lansert de siste årene. Oppgavens ...
 • Framtid, samspill og skaperglede : Betydningen av studentbedrift for senere entreprenøriell aktivitet 

  Ingjerd, Benedicte Groth; Hole, Anne Stine; Holtet, Daniel Fredrik (Bachelor thesis, 2016-11-14)
  Ungt Entreprenørskap sine programmer bidrar til at mange tusen barn og unge blir introdusert for entreprenørskap i utdanning, der de får muligheten til å utvikle sine entreprenørielle ferdigheter gjennom en teoretisk og ...
 • Beslutningstaking i jaktfasen til Mills DA: Et casestudie av innovasjonsprosessen til Mills DA 

  Pedersen, Jonas Naim; Thollefsen, Simen; Lillehovde, Sindre Martin (Bachelor thesis, 2016-11-14)
  Tema for denne bacheloroppgaven er å avdekke hvilke faktorer som er de mest avgjørende for beslutningene som tas hos den norske matvareprodusenten Mills DA. Selskapet jobber strategisk og trinnvis med innovasjon, og ...
 • Næringsklyngens innflytelse på risikovillighet 

  Glærum, Kristin; Johnsen, Maren; Karlsen, Silje Marie (Bachelor thesis, 2016-11-14)
  Denne bacheloroppgaven har som hensikt å redegjøre for hvordan ulike elementer hentet fra klyngeteori påvirker en klyngebedrifts risikovillighet. For å besvare dette har vi valgt problemstillingen: “Hvordan påvirkes ...
 • I hvilken grad egner Snapchat seg som kommunikasjonskanal i B2C markedet? 

  Øberg, Sebastian Tysse (Bachelor thesis, 2016-11-14)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg Snapchat som markedskommunikasjonskanal i B2C markedet. Basert på egne erfaringer og de inntrykk jeg har fått, viser det seg å være lite eksisterende litteratur om dette temaet. Dermed ...
 • Pop-up fenomenet i Norge 

  Haga, Caroline; Kjær, Christine Aarsten; Hansen, Maja Flåen (Bachelor thesis, 2016-11-14)
  Temaet for oppgaven er pop-up bruk i Norge. Med snever akademisk teori, har vi erfart at temaet er lite belyst. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å bidra med forskning på området ved å ta for oss følgende problemsti ...

View more