Bacheloroppgaver avlagt ved Markedshøyskolen.

Recent Submissions

 • Revenue management - En oppgave om optimale kompetansekrav for en resepsjonist 

  Horni, Jens Petter; Traheim, Sofie (Bachelor thesis, 2017-10-06)
  Med denne oppgaven har vi som forskere hatt som mål å belyse hvorfor det er viktig at resepsjonen på et hotell har nødvendig fagkunnskap om Revenue Management. Vi mener det er holdepunkter for å si at dette er essensielt ...
 • Outsourcing – En kortsiktig strategi for renhold på hotell? 

  Ringsby, Josefin; Przadka, Eva Anna; Brakstad, Haakon Høiby (Bachelor thesis, 2017-10-06)
  Problemstillingen vi har valgt i denne undersøkelsen er “Hvordan påvirker tilknytningsform arbeidets organisering og arbeidsmiljø innen renhold i hotell?” Formålet med denne oppgaven er å avdekke organisatoriske forskjeller ...
 • Hvordan påvirker hotelldesign gjesters holdning til hotellet? Case: Grand Hotel Oslo 

  Johansen, Jeanett Løken; Lund, Katarina Irena (Bachelor thesis, 2017-10-06)
  Dagens hotellmarked karakteriseres av intens konkurranse og stadig mer krevende kunder. Det fører til at hotellbedrifter tar i bruk design i større grad for å differensiere seg fra andre overnattingssteder. Temaet for ...
 • Hvordan fremme en positiv utvikling av RevPAC i bilutleiebransjen? 

  Olstad, Marte Helene; Mikaelsen, Monica Linnéa; Eide, Kine Merete (Bachelor thesis, 2017-10-06)
  Vi har forsket på en sentral og per dags dato markedsledende aktør i bilutleiebransjen for å finne ut hva som skal til for å fremme en positiv utvikling av RevPAC på sikt. Revenue Management (som iblant vil bli forkortet ...
 • Gjesteundersøkelsers påvirkning på servicekvaliteten 

  Johansen, Sarah; Norum, Ingrid Rydjord (Bachelor thesis, 2017-10-06)
  Denne bacheloroppgaven ser nærmere på sammenhengen mellom hotellenes gjestetilbakemeldinger fra egne utsendte gjesteundersøkelser og servicekvalitet. Vi ønsket å undersøke hvor aktivt gjestetilbakemeldingene blir brukt, ...
 • Påvirker digitale distribusjonskanaler utøvelsen av Revenue Management? 

  Solheim, Mathilde; Jønland, Mari (Bachelor thesis, 2017)
  Dagens hotellnæring er dominert av de store kjedene, som alle praktiserer Revenue Management. Vårt formål med oppgaven, og problemstillingen vår er å kartlegge “ Hvordan påvirker det digitale distribusjonslandskapet ...
 • Anmeldelser på TripAdvisor: en økende makt over hotellmarkedet? 

  Nowak, Pernille; Höjstedt, Lisa; Olsen, Hanne (Bachelor thesis, 2017)
  Besvarelsen tar i utgangspunktet forbrukerens tilbakemeldinger på TripAdvisor og hvordan hotellene kan bruke disse tilbakemeldingene til å forsterke deres svake sider. Vi har valgt å dele bacheloroppgaven inn i fem ...
 • Hvordan bør kjedeuavhengige hoteller i Norge forholde seg til OTA-ene? 

  Herness, Dennis Knudsen; Halvorsen, Geir (Bachelor thesis, 2017)
 • Beste praksis key account management i en profesjonell tjenesteytende virksomhet 

  Vik, Filip (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikten med denne oppgaven var å få innsikt og forståelse for hvordan et stort internasjonalt konsulentselskap utøver beste praksis key account management (KAM), og hvordan forholdet forløper seg mellom selskapets ...
 • Kan hotellenes direkte distribusjon øke ved innføring av bedrede lojalitetsprogrammer eller teknologiske løsninger? 

  Gundersen, Kristin; Ramfjord, Kaja; Sundvoll, Miriam Fuglesang (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har vi valgt å se nærmere på om hotellene kan øke sin direkte distribusjon ved forbedring av deres lojalitetsprogrammer og bedring av teknologien på deres nettsider. Bakgrunnen for oppgaven er i hovedsak ...
 • Norske hotellprisers utvikling 

  Storvik, Ellen Kleivenes (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven er det forsket på fenomenet hotellpriser i Norge. Dette fronomenet er det mange ulike meninger om, men nokså lite forskning rundt. Bacheloroppgaven min har som formål å se på hovedtiltak som den norske ...
 • "Be a traveler, not a tourist" - AirBnb’s påvirkning på hotellnæringen 

  Lindqvist, Ida; Smedsland, Lena Gislefoss; Andersson, Nicole (Bachelor thesis, 2016-11-09)
  I denne oppgaven har vi forsket rundt hvorvidt en relativt ny distribusjonskanal som AirBnb kan komme til å påvirke hotellbransjen. Konsumenter er mer prisbevisste enn før og har større oppfatning om verdi. At hotellene ...
 • Revenue management i alpinbransjen: - Hvordan påvirker dynamisk verdibaserte priser kapasitetsutnyttelsen? 

  Olsen, Monica; Skrikerud, Marte; Marhaug, Astrid (Bachelor thesis, 2016-11-08)
  I denne oppgaven har vi valgt å studere fenomenet revenue management i alpinbransjen. Vi har innhentet informasjon fra informanter med bakgrunn i arbeid med revenue management, samt informanter med bakgrunn i alpinbransjen. ...
 • Optimal organisering og drift av housekeepingavdelingen 

  Lem, Marie Flåskjer; Landbakk, Martine; Røang, Live Lorck (Bachelor thesis, 2016-11-08)
  Alle kandidatene sitter med lang erfaring fra hotellbransjen, hovedsakelig som resepsjonister, og har gjennom dette tilegnet seg en interesse for den daglige driften av et hotell. Tre år på studie Hotelledelse har også ...
 • Internkommunikasjon av nøkkelkundeforvaltning: - en kvalitativ studie i norsk hotellbransje 

  Hilsen, Christine Helena; Gulliksen, Sandra; Winters, Vegard (Bachelor thesis, 2016-11-08)
  Vi har gjennom denne oppgaven forsket på hvordan helhetlig nøkkelkundeforvaltning bør kommuniseres til de ansatte, og hvordan dette kan være med på å påvirke lojaliteten til kundene. Vi har i vårt arbeid benyttet oss ...
 • Vil praktisering av Revenue Management bedre kapasitetsutnyttelsen ved hoteller utenfor kjede? 

  Thomson, Michael; Kristiansen, Andreas Raakjær; Homme, Thomas (Bachelor thesis, 2016-11-08)
  Dagens hotellnæring er styrt av de store kjedene, som aktivt praktiserer Revenue Management. De har store avdelinger som opererer med prisstrategier, analysering av etterspørsel og ulike former for distribusjon. Dagens ...
 • Ord og handling – Et innblikk på ledelse i servicebransjen 

  Steinsholm, Christian; Larsen, Christina; Myhre, Veronica (Bachelor thesis, 2015-10-23)
  I denne oppgaven har vi studert om ledere er bevisste på sine egne lederteorier og om det er samsvar mellom leders ord og handling. Dette er gjort basert på datainnsamling på fire forskjellige hoteller. Vi har tatt ...
 • Overbooking sin innvirkning på økonomisk gevinst og kundelojalitet 

  Skolås, Silje; Misfjord, Camilla (Bachelor thesis, 2015-10-12)
  Bakgrunn for denne oppgaven startet for en god stund siden da vi begge jobbet som hotellresepsjonister i Oslo. Vi var på den tiden relativt ferske i bransjen, og den største utfordringen vi opplevde på jobb var overbooking. ...
 • BLI EN DEL AV GJENGEN; HVORDAN MOTIVASJONSFAKTORER KAN BIDRA TIL Å BEKJEMPE TURNOVER I HOTELLBRANSJEN. 

  Lund, Patrick Solomon; Sunnanå, Dag Magnus; Berntsen, Mats Erik (Bachelor thesis, 2015-10-12)
  Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med et utvalg konferanse- og leisurehoteller i Oslo-området. Studiet er basert på strategier og modeller som i kontekst med vår problemstilling og våre hypoteser forsøker å belyse ...
 • Revenue Management og lojalitet 

  Worren, Sara; Fjeld, Anna Marie; Nordmo, Madelen Dahl (Bachelor thesis, 2015-10-12)
  Vi har gjennom denne oppgaven forsket på hvordan Revenue Management kan fremme kundelojalitet. Lojale kunder er viktig for hotellene, da dette kan bidra til høyere gjenkjøpsintensjon og dessuten danne en kundebase. Vi har ...

View more