Collections

Recent Submissions

 • Populisme: Teknikk for klikk? 

  Østensen, Kirstine Remmem; Kristiansen, Matias Fosso; Gløersen, Peter (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Det siste året har populisme vært i mediene daglig. I forkant av valget i 2017 er det spesielt to norske politikere som blir beskyldt for å være populistiske: Trygve Slagsvold Vedum og Sylvi Listhaug. Med disse to som case, ...
 • Hva gjør en festival konkurransedyktig? En casestudie om Vinjerock 

  Jacobsen, Julie Kyrrø; Carlos, Maria Jose Curay; Svanholm, Hilde (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Vår problemstilling omfatter festivalers konkurranseevne og festivaler som trend i norsk reiseliv. Ved å benytte en casestudie på Vinjerock har vi prøvd å avdekke hvilke faktorer som gjør en festival i Norge vellykket ...
 • Miljølobbyistens valg av strategier for politisk innflytelse 

  Kind, Pia Marlen; Solberg, Rikke; Christophersen, Dina (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Temaet politisk påvirkning, også kalt lobbyisme, er til stadighet fremtredende både i mediene, kommunikasjonsbransjen og i det politiske landskap. Det er delte meninger rundt i hvilken grad strategisk påvirkning er ...
 • Unge folk med gamle briller – en kvalitativ studie av ungdomspartienes bruk av sosiale medier 

  Sandberg, Nora Alette; Skogseth, Karstein Alvestad (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Temaet for denne oppgaven er ungdomspartiers politiske kommunikasjon i sosiale medier. Tall fra datatilsynet i 2013 forteller at 76% av den norske befolkningen har en Facebookprofil. Dette gjør Facebook til et av de ...
 • Self-concept, en underliggende motivasjon for den norske adventureturisten? 

  Nilsen, Eirik Bekkevar; Midtbø, Trond-Reidar (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Når vi begynte arbeidet med denne bacheloroppgaven ønsket vi å dykke ned i et tema som tok oss inn i hodet på et gitt segment for å definere mer underliggende grunner til hvorfor vedkommende handlet som de gjorde i forhold ...
 • Effektten av sponsoraktiviteter på eventarenaen 

  Perry, Tim Daniel; Lian, Jonas Green (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  På bakgrunn av denne oppgaven ønsker vi å se på hvilken effekt sponsoratet har på eventarenaen. Vi benytter X Games Hafjell 2017 som utgangspunkt for analysen av tre utvalgte sponsorer; DnB, Renault og Mountain Dew. X ...
 • Personifisert politisk kommunikasjon 

  Eikeland, Maria Tjøm; Torgerhagen, Synne (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  I denne oppgaven har vi tatt for oss utviklingen i politisk kommunikasjon, som har ført til at politikken har blitt mer personifisert. Det har blitt et større fokus på person enn parti, og vi finner mer kjendiseri enn ...
 • Medier, kjønnsstereotypier og troverdighet i politikken 

  Nilsen, Carina; Ruud, Siri (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Tidligere forskning viser at norske medier har en tendens til å beskrive mannlige politikere i nøytrale termer, mens kvinnene beskrives i mer dramatiske og polariserte vendinger, enten som veldig feminine eller veldig ...
 • Nettbaserte pengespill - en studie om valg av spillselskap basert på forbrukeridentitet og tilhørighet 

  Sjulstok, Adrian Hillestad; Henriksen, Nicolai; Hjerpseth, Henrik (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Det nettbaserte pengespillmarkedet domineres av utenlandske aktører som med høy konkurranseevne og kompetanse truer Norsk Tipping sin posisjon som monopolist. Dette er kampen mellom de kommersielle tilbyderne og den ...
 • Nespresso - eksklusiv merkevare uten høy pris? 

  Shabanhaxhaj, Ervina; Viksjø, Anne Sofie; Vågnes, Sofie (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  I denne bacheloroppgaven vil markedsføring, merkevarebygging og forbrukeratferd være sentrale fagområder, da vi har fått stor interesse for dette i løpet av vår utdanning. Med problemstillingen; “Hvordan oppfatter forbrukere ...
 • Hvordan påvirker samarbeidet til Junkyard med sosiale profiler kjøpsatferden til forbrukerne? 

  Øyre, Renate; Redzic, Azra (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Bakgrunnen for denne oppgaven baserer seg på vår interesse for sosiale medier. Vi ønsket å få en dypere forståelse for hvordan bedrifter som Junkyard kan påvirke sine forbrukere gjennom sosiale medier som blogg og ...
 • Boligmarkedet for førstegangskjøpere 

  Bergli, Ida Othilie; Waagenæs, Therese Linnea; Olsen, Kaja Årvik (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  I denne oppgaven ønsker vi å se på hvordan Finansdepartementet påvirker boligmarkedet gjennom deres boliglånsforskrifter, hvor vi i hovedsak legger vekt på hvordan førstegangskjøpere vil finansiere boligkjøp. Vår avgrensning ...
 • Blir fulltidsansatte motivert av andre belønningssystem enn deltidsansatte i butikkbransjen? 

  Larsen, Linda; Gjerde, Lene; Dreyer, Guro (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Formålet med oppgaven har vært å undersøke om fulltids - og deltidsansatte blir motivert av indre - eller ytre motivasjon for å oppnå jobbengasjement på arbeidsplassen. Oppgaven ble avgrenset til butikkbransjen og ...
 • SKAMbra bruk av sosiale medier 

  Nyheim, Thea; Nordvik, Cecilie Christine; Aadland, Ida (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Rapporter viser at fjernsynsmarkedet er i nedgang og det er spesielt vanskelig å nå unge seere. Dette så vi som en kontrast til TV-serien SKAM sin seersuksess og ønsket å undersøke hvordan dette kunne oppstå. Formålet med ...
 • Destruktiv ledelse En kvantitativ studie om kjønnsforskjeller i oppfattelsen av destruktiv lederatferd 

  Andersen, Anette Trosten; Åslie Sara, Kristine; Solvang, Annelene (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Vår interesse for ledelse og de negative aspektene ved det var utgangspunktet for denne bacheloroppgaven. Tidligere er det forsket lite på destruktiv ledelse sett i sammenheng med kjønn. Destruktiv ledelse bør ses på som ...
 • Merker i endring 

  Svartangen, Julie; Staszak, Izabela; Tangeland, Kevin Christian (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  I denne bacheloroppgaven forsøker vi å belyse hvordan man kan ivareta kunderelasjoner når merker går igjennom endringer, og hvordan riktig kommunikasjon kan være med på å bidra til dette. Forbrukernes behov endrer seg ...
 • Hvilke sosiale medier gir best effekt for bedrifter i B2C-sektoren, og hvilke kriterier må ligge til grunn ved valg av mediekanal, når målet er å skape verdi for bedriften? 

  Brynjulfsen, Emilie; Leganger, Tina (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Hensikten med denne oppgaven var å besvare spørsmålet om hvordan en bedrift skulle gå frem i valg av digitale medier i sin mediemiks, og avdekke om det var noen av mediene som genererte mer inntekt og interesse enn andre. ...
 • ”Vis leg” og kjøp alkohol En indirekte effekt relatert til en ikkekommersiell holdningskampanje 

  Pedersen, Andreas Kval; Ohnstad, Elisabeth Lindstad; Larsen, Emil Østberg (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Studiet bygger på våre antagelser om at eksponering av et ikke-kommersielt stimuli kan minne en forbruker ubevisst på et behov, som igjen kan utløse en kjøpsintensjon eller atferd som er imot avsenderens reelle formål. ...
 • ”Skjønnhet er den beste anbefalingen”: En empirisk studie om fysisk attraktivitet i reklame 

  Jensen, Trond-Gøran Mossefin; Hoshmand, Omid; Blaaflat, André (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Denne bacheloroppgaven er basert på den økende trenden av reklamering og annonsering gjennom sosiale medier. Vi opplever til stadighet å bli eksponert for reklame frontet av attraktive mennesker på ulike plattformer. ...
 • E-handel mot den fysiske butikk 

  Madsøy, Håvard Aspelund; Melgaard, Jørgen; Lahn-Johannessen, Christoffer (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  I denne oppgaven har vi gjennomført en eksplorativ studie for å belyse problemstillingen «Hvilke konsekvenser har e-handelens utvikling på de fysiske butikkene?». Som følger av den økte e-handelen verden over, ønsker vi ...

View more