Collections

Recent Submissions

 • Norske skidestinasjoner og klimaendringer 

  Zwart, Ayla Maria; Tørstad, Anne Karine Haug (Bachelor thesis, 2017-10-31)
  I denne oppgaven har vi undersøkt om skidestinasjoner har strategier for å møte klimaendringer. Samt hvordan strategier kan benyttes av norske skidestinasjoner for å tilpasse seg endringer i klima. Formålet med oppgaven ...
 • Kongsberg Maritime AS sitt arbeid med kultur for økt innovasjonsevne 

  Ranum, Henriette Fiskum; Jørgenrud, Nadia; Gardien, Pernille (Bachelor thesis, 2017-10-30)
  Innovasjon og nyskapning forbindes ofte med startups og små bedrifter. Dette er minst like viktig i de store og etablerte virksomhetene. Hvordan klarer disse å ta vare på innovasjonsevnen og skape en kultur for ...
 • En kvalitativ studie av Donald Trumps retorikk 

  Ceesay, Mamie; Graver, Ingeborg Storm; Brun, Trine (Bachelor thesis, 2017-10-30)
 • Komplett: et case studie av Komplett.no 

  Hjertø, Erlend; Krefting, Michel Walter; Behrentz, Asgeir (Bachelor thesis, 2017-10-30)
 • [Lederatferd i Gasellebedrifter] 

  Hallstensen, Jeanett Gundersen; Myrvang, Aleksander Hansen; Horgmo, Daniel (Bachelor thesis, 2017-10-25)
 • «Den som lærer av sine tap, vinner mye»: en bacheloroppgave om varsling og organisasjonsmessig læring i politietaten 

  Andersen, Lena Kvernberg; Bergh, Marit Johanne Halvorsen; Klokset, Kaia (Bachelor thesis, 2017-10-25)
  I 2014 opplevde politiet sin aller første store varslingssak, Monika-saken. I etterkant av Monika-saken har politiledelsen fått sterk kritikk for sin håndtering av varslene som kom i forbindelse med saken. To år senere ...
 • Kunstig intelligens i rekruttering 

  Angeltvedt, Kristine; Bollingmo, Johanne Berg (Bachelor thesis, 2017-10-25)
 • Populisme: Teknikk for klikk? 

  Østensen, Kirstine Remmem; Kristiansen, Matias Fosso; Gløersen, Peter (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Det siste året har populisme vært i mediene daglig. I forkant av valget i 2017 er det spesielt to norske politikere som blir beskyldt for å være populistiske: Trygve Slagsvold Vedum og Sylvi Listhaug. Med disse to som case, ...
 • Hva gjør en festival konkurransedyktig? En casestudie om Vinjerock 

  Jacobsen, Julie Kyrrø; Carlos, Maria Jose Curay; Svanholm, Hilde (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Vår problemstilling omfatter festivalers konkurranseevne og festivaler som trend i norsk reiseliv. Ved å benytte en casestudie på Vinjerock har vi prøvd å avdekke hvilke faktorer som gjør en festival i Norge vellykket ...
 • Miljølobbyistens valg av strategier for politisk innflytelse 

  Kind, Pia Marlen; Solberg, Rikke; Christophersen, Dina (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Temaet politisk påvirkning, også kalt lobbyisme, er til stadighet fremtredende både i mediene, kommunikasjonsbransjen og i det politiske landskap. Det er delte meninger rundt i hvilken grad strategisk påvirkning er ...
 • Unge folk med gamle briller – en kvalitativ studie av ungdomspartienes bruk av sosiale medier 

  Sandberg, Nora Alette; Skogseth, Karstein Alvestad (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Temaet for denne oppgaven er ungdomspartiers politiske kommunikasjon i sosiale medier. Tall fra datatilsynet i 2013 forteller at 76% av den norske befolkningen har en Facebookprofil. Dette gjør Facebook til et av de ...
 • Self-concept, en underliggende motivasjon for den norske adventureturisten? 

  Nilsen, Eirik Bekkevar; Midtbø, Trond-Reidar (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Når vi begynte arbeidet med denne bacheloroppgaven ønsket vi å dykke ned i et tema som tok oss inn i hodet på et gitt segment for å definere mer underliggende grunner til hvorfor vedkommende handlet som de gjorde i forhold ...
 • Effektten av sponsoraktiviteter på eventarenaen 

  Perry, Tim Daniel; Lian, Jonas Green (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  På bakgrunn av denne oppgaven ønsker vi å se på hvilken effekt sponsoratet har på eventarenaen. Vi benytter X Games Hafjell 2017 som utgangspunkt for analysen av tre utvalgte sponsorer; DnB, Renault og Mountain Dew. X ...
 • Personifisert politisk kommunikasjon 

  Eikeland, Maria Tjøm; Torgerhagen, Synne (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  I denne oppgaven har vi tatt for oss utviklingen i politisk kommunikasjon, som har ført til at politikken har blitt mer personifisert. Det har blitt et større fokus på person enn parti, og vi finner mer kjendiseri enn ...
 • Medier, kjønnsstereotypier og troverdighet i politikken 

  Nilsen, Carina; Ruud, Siri (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Tidligere forskning viser at norske medier har en tendens til å beskrive mannlige politikere i nøytrale termer, mens kvinnene beskrives i mer dramatiske og polariserte vendinger, enten som veldig feminine eller veldig ...
 • Nettbaserte pengespill - en studie om valg av spillselskap basert på forbrukeridentitet og tilhørighet 

  Sjulstok, Adrian Hillestad; Henriksen, Nicolai; Hjerpseth, Henrik (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Det nettbaserte pengespillmarkedet domineres av utenlandske aktører som med høy konkurranseevne og kompetanse truer Norsk Tipping sin posisjon som monopolist. Dette er kampen mellom de kommersielle tilbyderne og den ...
 • Nespresso - eksklusiv merkevare uten høy pris? 

  Shabanhaxhaj, Ervina; Viksjø, Anne Sofie; Vågnes, Sofie (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  I denne bacheloroppgaven vil markedsføring, merkevarebygging og forbrukeratferd være sentrale fagområder, da vi har fått stor interesse for dette i løpet av vår utdanning. Med problemstillingen; “Hvordan oppfatter forbrukere ...
 • Hvordan påvirker samarbeidet til Junkyard med sosiale profiler kjøpsatferden til forbrukerne? 

  Øyre, Renate; Redzic, Azra (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Bakgrunnen for denne oppgaven baserer seg på vår interesse for sosiale medier. Vi ønsket å få en dypere forståelse for hvordan bedrifter som Junkyard kan påvirke sine forbrukere gjennom sosiale medier som blogg og ...
 • Boligmarkedet for førstegangskjøpere 

  Bergli, Ida Othilie; Waagenæs, Therese Linnea; Olsen, Kaja Årvik (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  I denne oppgaven ønsker vi å se på hvordan Finansdepartementet påvirker boligmarkedet gjennom deres boliglånsforskrifter, hvor vi i hovedsak legger vekt på hvordan førstegangskjøpere vil finansiere boligkjøp. Vår avgrensning ...
 • Blir fulltidsansatte motivert av andre belønningssystem enn deltidsansatte i butikkbransjen? 

  Larsen, Linda; Gjerde, Lene; Dreyer, Guro (Bachelor thesis, 2017-10-11)
  Formålet med oppgaven har vært å undersøke om fulltids - og deltidsansatte blir motivert av indre - eller ytre motivasjon for å oppnå jobbengasjement på arbeidsplassen. Oppgaven ble avgrenset til butikkbransjen og ...

View more