In 0 minutes: Det vil bli en stopp på ca 25 minutter ca. kl. 07:30-07:55 pga. vedlikeholdsarbeid. Vennligst avslutt registreringer/endringer innen da.