• Nærhet og distanse : 22. juli reflektert i kunsten 

      Christensen, Jeannette (Artistic production; Book, 2015-08-31)
      Hvordan kan man arbeide kunstnerisk med et kollektivt traume? Hvordan kan kunst reflektere en politisk og samfunnsmessig virkelighet? Det var spørsmål som ble reist og behandlet i en seminarrekke ved Kunstakademiet, ...