• Talebrett Oslo Rådhus 

      Ruud, Vigdis (Artistic production, 2009-10-20)
      Talebrett i oljet eik, for bruk i alle rom i Oslo Rådhus. Formspråk tilpasset interiør og eksisterende talestol. Arbeid utført av Snekkermester Knut Rishovd. Ferdigstilt: Januar 2009. Oppdragsgiver/ innkjøper: Oslo Rådhus.