Fagfellevurdert publikasjonsserie (forskning) utgitt som enkeltstående publikasjoner i forbindelse med 200-årsjubileet for Kunsthøgskolen i Oslos kunst- og designutdanning i 2018.

Recent Submissions