Recent Submissions

 • Eit postmoderne blikk på dans i opplæringa 

  Folkedal, Halldis (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2015)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2015
 • Tilpasset danseundervisning for elever med ulike grader av hørselsutfordringer 

  Lønn, Anne-Line (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2015)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2015
 • Individ-gruppe-læringsmiljø. Hvordan kan jeg som danselærer bidra til et godt læringsmiljø som ivaretar individet i en gruppe? 

  Hansen, Mari Holtet (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2015)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2015
 • Dans i skolen og fremtidig kompetanse 

  Chylie, Camilla Vogt (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2015)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2015
 • [Uten tittel] 

  Gheorghiu, Ana (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2015)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2015
 • [Uten tittel] 

  Borgan, Iselin Aamodt (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2015)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2015
 • Klasseledelse – fra autoritet til autonomi 

  Oskarsen, Ina-Helén (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2015)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2015
 • Vurdering i dansefag i videregående skole 

  Urdal, Sophie Madeleine Volmert (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2016-08-25)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2016
 • [Uten tittel] 

  Sandhaug, Marte Blikås (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2016)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen. 2016
 • [Uten tittel] 

  Stark, Susanne Therese (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2016)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen. 2016.
 • Gruppa, relasjonene & læringsmiljøet 

  Lindberg, Tuva (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2014)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2014
 • På hvilke måter kan elevers arbeid med filmproduksjon bidra til et godt samspill i gruppe? 

  Ulrichsen, Marianne O. (Student paper, others, 2012)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2012
 • Bevegelse helt enkelt : en pedagogisk didaktisk analyse av Kinetic Awareness, en bevegelsesbevisstgjøringsteknikk for dansere 

  Torgersen, Anette (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2011-06-01)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2011
 • Kinetic Awareness : en vei til estetisk erfaring og selvrealisering 

  Torgersen, Anette (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2011)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2011
 • [Uten tittel] 

  Tveisme, Marte Skraastad (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2011)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2011
 • Tilpasset opplæring 

  Johansen, Linda (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2011)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2011
 • Mirror, mirror on the wall…What can I, as a ballet teacher, do to prevent eating disorders or help a student with such a problem? 

  Marthinsson, Johanna (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2013)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2013
 • [Uten tittel] 

  Vaagland, Mari (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2013)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2013