Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugan, Veronica C. Andersen
dc.contributor.authorKolstad, Einar A.
dc.date.accessioned2010-07-28T07:25:48Z
dc.date.available2010-07-28T07:25:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151846
dc.description.abstractPlassering av gassfyllestasjoner på tettsteder, kan gi økt risiko for allmennheten. Dette arbeidet skal bidra til å beskrive risikobildet ved etablering av ulike fyllestasjoner. Arbeidet skal bidra til å danne beslutningsgrunnlag for hvilket naturgassanlegg som egner seg best for etablering i Haugesund. Det er gjort grovanalyse på to typer fyllestasjoner Liquified Compressed Natrual Gas (LCNG anlegg) og Compressed Natrual Gas anlegg (CNG). LCNG anlegget er et prinsippanlegg mens CNG anlegget er Nanobox fra produsenten Galileo. Grovanalysene, viser at begge anleggene kan plasseres i tettbygd strøk. Plassering av slike anlegg i befolkningstette områder vil gi en økning i risikoen. Denne økningen er etter de vurderinger og beregninger som er gjort i dette arbeidet akseptable. Like fullt må det være sterkt fokus på vedlikehold og intern kontroll av gassfyllestasjoner. Spesielt gjelder dette LCNG anlegget, men også Nanoboxen. LCNG anlegg er best egnet for steder hvor det ikke er gassrørnett. LCNG anlegg kan plasseres i tettbebygd strøk. Men det vil ut fra dette arbeidet bidra til en unødvendig økning i risikoen. LCNG anlegget har ikke bare høyere risiko enn Nanoboxen, den vil også medføre økning i veitransport av farlig gods, LNG. Analysene viser at anlegg som skal plasseres på steder med gassrørnett, bør benytte gassrørnettet. Gevinsten dette gir, er mindre og enklere anlegg. I tillegg vil det ikke gi flere tankbiler på veien. Dette arbeidet har sett på plassering av gassfyllestasjon i Haugesund. Haugalandet er et av de områdene i Norge hvor gassrørnettet er best utbygd. Derfor vil det være naturlig å plassere et CNG anlegg, som Nanobox, i Haugesund. Et forslag til plassering av anlegget er ved Gamle meieriet i Karmsundgaten. Denne plasseringen er sentral, og det er lett å komme seg til anlegget både for små og store biler. Plassen er stor nok til å sette opp et LCNG anlegg. Andre plasseringer kan også være aktuelle, og det er lite i denne analysen som tyder på at det vil være problematisk med tanke på sikkerheten. Plassering under bygg, nært sykehus, gamlehjem, skoler eller lignende institusjoner har egne krav til sikkerhetsavstander.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectIngeniøren_US
dc.titleRisikovurdering av gassfyllestasjon i tettbygd strøk.en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel