Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelvik, Jan Kåre
dc.contributor.authorHøvring, Andreas
dc.date.accessioned2009-07-24T10:50:56Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151781
dc.description.abstractImenco AS har sett et økende behov for kompetanse innen nedrustning i Nordsjøen, og for å opprettholde sin posisjon som stor underleverandør til den maritime industri har de her sett et kommende behov for verktøy og hjelpemiddel til løft av store rør-elementer. Og siden det på grunn av store kostnader ved maritime operasjoner hele tiden er ønskelig med løsninger for å korte ned det operasjonelle tidsvinduet, er det blitt utviklet et forslag på rørklammer som skal plasseres rundt nettopp rør-elementer. Dette klammeret skal deretter strammes ved hjelp av boltstrekkere. Som en illustrasjon på hvordan en boltstrekker kan se ut fikk gruppen utlevert en skisse over en boltstrekker for stramming av rørklammer som bedriften allerede hadde designet. Denne løsningen var underdimensjonert og burde forbedres. Det finnes i dag mange andre løsninger på markedet som er dimensjonert for den ønskede kraften, men disse har fremdeles et forbedring potensial på grunn av kort slaglengde og at de fleste av dem må opereres ved hjelp av dykker. Gruppens problemstilling ble da å designe en ny eller forbedre den eksisterende løsningen til Imenco AS, slik at boltstrekkeren fikk en kapasitet til å gi en kraft på 2452,5kN, og en slaglengde på 150mm. Gruppen kom frem til et forslag om en ny og forbedret boltstrekker etter en gjennomgang av eksisterende løsninger på markedet. Ved hjelp av en intern diskusjon om hvilken løsning som passet best, måtte den utvalgte dimensjoneres for aktuelle laster ved hjelp av håndberegninger. Deretter kunne ideen legges på tegnebordet og designes i Autodesk Inventor. Til slutt ble designet kontrollert, for å sjekke om de manuelle beregningene stemte. Programmet som ble brukt til analysen var Ansys Workbench. Rapporten er et produkt av gruppens forsøk på å gi Imenco AS et forslag til et design som kan være med og bidra til dens ønske om å forbli en stor underleverandør til den maritime industri.en
dc.format.extent1950704 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectIngeniøren
dc.subjectMaskinen
dc.titleDesign av undervanns boltstrekkeren
dc.typeBachelor thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel