Show simple item record

dc.contributor.authorBørseth, Karl Magnus
dc.contributor.authorLindøe, Odd Einar
dc.date.accessioned2008-10-24T12:00:21Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151670
dc.description.abstractImenco AS er en bedrift som driver med utvikling av utstyr og verktøy for undervannsbruk, og reparasjon/vedlikehold av undervannsutstyr. De har stor erfaring med utstyr som brukes i forbindelse med undervannsoperasjoner der en bruker styreliner ved nedsenkingen, både ved forankrings- og nedsenkingsutstyr. Utstyr brukt til konstant strekkanordning/hiv-kompensering av styrelinene blir levert av andre firmaer. For å kunne gi kunder et totaltilbud på slike subsea-oppdrag, ønsket Imenco AS å få utredet en mulig løsning på en kompakt konstant strekkanordning for styreliner, i første rekke på store dyp og med høy strekkraft. De konstant strekkanordningssystemene med høy strekkraft som brukes i dag, er relativt kostbart utstyr, med dimensjoner som er meget plasskrevende. Oppgaven fikk vi presentert av vår veileder ved HSH, Jens Chr. Lindaas etter en forespørsel fra Imenco AS. Det Imenco AS ønsket i oppgaven var å finne en lite plasskrevende utstyrsløsning, som overholdt kravene til driftssikkerhet og hysterese. I vår søken etter informasjon rundt problemstillingen, benyttet vi i første rekke Internet for å finne utstyr som har vært brukt, og som brukes i dag. Vi fant flere metoder som kunne anvendes innen hiv-kompensering av styreliner, men kun to som ivaretok de kriterier som ble stilt til utstyret ut fra case; sylinderalternativet og hydraulisk motor direkte på winch. Sylinderalternativet er et velprøvd konsept som har vært brukt til slike oppgaver over lang tid, og som er egnet til passiv drift. Vi fant imidlertid ut i våre studier at denne løsningen ikke svarte helt til de forventninger Imenco AS stilte til konstant strekkanordningsutstyr. Alternativet med hydraulisk motor direkte på winch er også et velprøvd konsept i forbindelse med hiv-kompensering, men da med en aktiv styring. Vi så her muligheten for å lage en utstyrsløsning med passiv styring som kunne være interessant som oppgaveløsning. Gjennom ervervet informasjon tok vi kontakt med aktuelle utstyrsleverandører, foretok feltstudier, utførte egenberegninger og fant fram til et velegnet konsept som blir gitt som løsning til denne oppgaven. Det konstant strekkanordningssystemet vi har kommet fram til har store fordeler mht montering/demontering. Løsningen har vist seg å være dyrere i innkjøp enn alternativt utstyr, men vi har i våre studier funnet det meget økonomisk driftsmessig, både pga. lavt energibehov og liten slitasje på utstyr.en
dc.format.extent2917344 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectProsessen
dc.subjectIngeniøren
dc.titleKonstant strekkanordning for styrelineren
dc.typeBachelor thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record