Show simple item record

dc.contributor.authorErvik , Kjartan
dc.contributor.authorPiroud , Alexander Hinna
dc.date.accessioned2009-07-24T08:47:49Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151534
dc.description.abstractOppgaven er gjort for Norconsult AS i Larvik, og omhandler et prosjekt i regi av Riksantikvaren som en del av et nasjonalt prosjekt for verdiskapning og bevaring av kulturmnner. Hensikten med denne oppgaven har vært å gjøre en vurdering av personsikkerheten ved Pakkeriet i Larvik Mølle ved en eventuell bann. Mølla er et gammelt kulturminne som skal endre bruksområde til næringsvirksomhet, noe som i dag har blitt en vanlig problemstilling vedrørende personsikkerhet ved brann for gamle byggverk. Pakkeriet er et problematisk bygg med tanke på rømning grunnet både bruken og materialene i byggverket. Det er derfor valgt å utføre branntekniske analyser for rømning og brannspredning for deretter å sammenligne resultatene og vudere rømningsforholdene. Hovedrapporten er en oppsummering fra en fullstendig risikoanalyse i henhold til veiledning gitt av Statens Bygningstekniske Eat, som er vedlagt i rapporten. For å utføre analysen av personsikkerheten ble det valgt å benytte dataverktøyene Simulex og FDS, samt håndberegninger. Gitte bygningstegninger samt beregninger etter ulike standarder har vært lagt til grunn for valg av inndata i analyseverktøyen med tanke på branner og bygningsforhold. De ulike gjennomførte simuleringer har blitt valgt ut i fra pålitelighetsstatistikker for aktive brannvernstiltak satt opp i e hendelsestre. Resultatene fra analysene ble sammenlignet opp mot anerkjente akseptkriterier for personers tåle‐grense under rømning. Dette for å avgjøre om angitte personantall for Pakkeriet vil være akseptable for forsvarlig rømning ved brann. Rapporten konkluderer med et forslag til dimensjonerende personantall for Pakkeriet og nødvendig rømningstid for disse, samt tiden som er tilgjengelig for rømning på bakgrunn av ulike brannforløp. Denne rapporten kan legges til grunn for tilsvarende analyser og vurderinger av lignende bygg i fremtiden, da det ofte vil forekomme de samme problemstillingene.en
dc.format.extent5917216 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectBrannen
dc.subjectIngeniøren
dc.titleAnalyse av personsikkerheten ved brann i Pakkeriet ved Larvik Mølle en
dc.typeBachelor thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record