Now showing items 1-20 of 221

  • 10 år med sertifiseringsordningen for varme arbeider, er kravene tilstrekkelige? 

   Ødegaard, Marith (Bachelor thesis, 2010)
   Sertifiseringsordningen for varme arbeider ble innført i 2001. Ordningen har hatt en god effekt siden antall branner med denne årsaken er mer enn halvert. Ved å se på forskjellige sider av sertifiseringsordningen, som blant ...
  • Aerosolslokkegass i nye områder 

   Andberg, Stian; Andersson, Jon; Storli, Jon Kristian (Bachelor thesis, 2005)
   Hensikten med denne rapporten er å finne nye bruksområder for aerosol slokkerøyk. Et stort potensielt område kan være der mennesker oppholder seg. Fra litteraturen foreligger det manglene og til delt sprikende informasjon ...
  • Aktiva system som en av åtgärderna för att reducera skadeomfattningen av anlagda skolbränder 

   Nilsson, Alexander (Bachelor thesis, 2010)
   Flertalet skolbyggnader i både Norge och i Sverige saknar ett aktivt detektionssystem på fasaden/takfoten och/eller på de ventilerade vindarna. Skadeomfattningen riskerar därmed att bli stor vid en (anlagd) skolbrand. Den ...
  • Aktiv brannsikring av landbruksbygg 

   Nygård, Anja Karoline; Eriksen, Marit Elisabeth (Bachelor thesis, 2002)
   Ingen gardar har i dag automatisk sløkkeanlegg installert i driftsbygningar, og berre 10% har brannalarmanlegg[4]. Tradisjonelt har brannsikring av landbruksbygg vore lågt prioritert både i bygningstekniske forskrifter og ...
  • Analyse av personsikkerheten ved brann i Pakkeriet ved Larvik Mølle  

   Ervik , Kjartan; Piroud , Alexander Hinna (Bachelor thesis, 2009)
   Oppgaven er gjort for Norconsult AS i Larvik, og omhandler et prosjekt i regi av Riksantikvaren som en del av et nasjonalt prosjekt for verdiskapning og bevaring av kulturmnner. Hensikten ...
  • Analyse av fuger i mur og betongelementer 

   Gunneng, Thomas; Andersen, Marius Bjelde; Schmall, Svein Erik (Bachelor thesis, 2014-07-17)
   Denne oppgaven tar for seg fuger i mur og betongelementer. Ulike typer fuger blir nevnt i bakgrunn, men oppgaven fokuserer hovedsakelig på ikke-kraftoverførende fuger. Fuger er med på å komplettere bygningsdeler. Det som ...
  • Analyse og forbedring av granskingsprosedyre ved Knutsen OAS 

   Eikeland, Angunn; Tveit, Øystein (Bachelor thesis, 2009)
   Formålet med oppgaven var å utvikle forslag til forbedring av granskingsmetoden som brukes hos Knutsen OAS. Det ble utført analyser, intervju, gjennomgang av diverse teori og eksterne granskinger for å finne frem til ...
  • Application of flow cytometry in ballast water analysis - biological aspects 

   Hoell, Ingunn; Olsen, Ranveig Ottøy; Hess-Erga, Ole-Kristian; Thuestad, Gunnar; Larsen, Aud (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Arbeidsmiljø på dagsorden ! : Ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykeshus 

   Skjåvik, Vibeke; Strøm, Christoffer (Bachelor thesis, 2003)
   Rapporten tar for seg sentrale problemstillinger Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus (HSR) står ovenfor i forhold til de psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorene. Samfunnet har satt krav gjennom ...
  • Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(NCS). Praktiske gjennomføringer og utfordringer innenfor offshore-vedlikehold. 

   Grindhaug, Roger (Bachelor thesis, 2014-07-30)
   Oppgaven begynner med å gi en teoretisk innsikt på hvordan Asset Integrity Management(AIM) operer på den norske sokkel(NCS). Ut i fra disse retningslinjene går oppgaven videre til hvordan disse retningslinjene praktiseres ...
  • Automatisering av forenklet brannteknisk prosjektering 

   Bondarenko, Alina (Bachelor thesis, 2018)
  • The average velocity in a queue 

   Frette, Vidar (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   A number of cars drive along a narrow road that does not allow overtaking. Each driver has a certain maximum speed at which he or she will drive if alone on the road. As a result of slower cars ahead, many cars are forced ...
  • Bakteriespredning med ballastvann - mon tro om det hindres kan? 

   Flage, Roger; Kallevik, Hilde (Bachelor thesis, 2005)
   Ballastvann brukes til stabilisering av skip. Denne anvendelsen er et økologisk, økonomisk og helsemessig problem som vi nå begynner å skjønne det virkelige omfanget av. I tillegg til problemene knyttet til spredning og ...
  • Beredskap hos Aibel Haugesund 

   Bakken, Marianne; Øysæd, Simen (Bachelor thesis, 2018)
  • Beredskap hos SubseaPartner 

   Bårdsen, Martine; Christensen, Andrea; Husa, Martin (Bachelor thesis, 2017)
   Beredskap hos SubseaPartner Samarbeidet mellom SubseaPartner og gruppen ble inngått etter at bedriften kontaktet HVL (Høgskulen på Vestlandet) i anledning utlysning av en potensiell bacheloroppgave. Den aktuelle oppgaven ...
  • Bergen skal ikke brenne! : sikring mot konflagrasjon i den tette trehusbebyggelsen 

   Dale, Pål Stian; Jensen, Alexander; Laskemoen, Håkon (Bachelor thesis, 2005)
   Hensikten med denne rapporten er å foreslå tiltak som Bergen brannvesen kan bruke til å beskytte den tette trehusbebyggelsen i Bergen mot en konflagrasjon. Bergen har totalt 12 brannsmitteområder med følgende utfordringer: ...
  • Beskytning av varmepåvirkede acetylenflasker 

   Østbye, Tom Erik Norgård; Myklebust, Stian (Bachelor thesis, 2007)
   Varmepåvirkede acetylenflasker utgjør en stor sikkerhetsrisiko for publikum og redningsmannskaper. Varmepåkjenning kan forårsake at gassen i flasken dekomponeres og utvikler varme som følge av eksoterme reaksjoner i gassen, ...
  • Betydningen av brannhemmende maling på kabler 

   Sundene, Håkon Henry; Aakre, Frode; Øien, Andreas (Bachelor thesis, 2004)
   Rapporten tar for seg konsekvensreduserende tiltak for brann i en transformatorstasjon. Transformatorstasjoners oppgave er å levere strøm ut til bedrifter og husholdninger, og behandler strøm på opptil 50000V. Hvis det ...
  • Brandventilation i Kiruna järnmalmsgruva 

   Linnsén, Henry (Bachelor thesis, 2001)
   Räddningstjänst i gruva. är namnet på det projekt som brandingenjör Rickard Hansen vid Kiruna Räddningstjänst ville genomföra för att höja säkerheten både för personalen i gruvan och räddningstjänstens personal. Ett ...
  • Brannbekjempelse i hulrom med bruk av INERGEN 

   Hansen, Nicolai Vølkers Kønskov; Fosnes, Sindre; Sylte, Christian Jelle (Bachelor thesis, 2018)