Now showing items 1-20 of 456

  • 10 år med sertifiseringsordningen for varme arbeider, er kravene tilstrekkelige? 

   Ødegaard, Marith (Bachelor thesis, 2010)
   Sertifiseringsordningen for varme arbeider ble innført i 2001. Ordningen har hatt en god effekt siden antall branner med denne årsaken er mer enn halvert. Ved å se på forskjellige sider av sertifiseringsordningen, som blant ...
  • 2:4 avlösningssystem ombord på norska försyningsfartyg 

   Carlsiö, Filip; De Geer, Filip; Teymouri, Pojan (Bachelor thesis, 2014-07-16)
   Denna uppgift har som föremål att belysa en aktuell problemställning. ”Vilka fördelar och olämpligheter menar den maritima näringen att ett 2:4 avlösningssystem skulle kunna medföra för den norska försyningsverksamheten?”. ...
  • Aerosolslokkegass i nye områder 

   Andberg, Stian; Andersson, Jon; Storli, Jon Kristian (Bachelor thesis, 2005)
   Hensikten med denne rapporten er å finne nye bruksområder for aerosol slokkerøyk. Et stort potensielt område kan være der mennesker oppholder seg. Fra litteraturen foreligger det manglene og til delt sprikende informasjon ...
  • Aktiva system som en av åtgärderna för att reducera skadeomfattningen av anlagda skolbränder 

   Nilsson, Alexander (Bachelor thesis, 2010)
   Flertalet skolbyggnader i både Norge och i Sverige saknar ett aktivt detektionssystem på fasaden/takfoten och/eller på de ventilerade vindarna. Skadeomfattningen riskerar därmed att bli stor vid en (anlagd) skolbrand. Den ...
  • Aktiv brannsikring av landbruksbygg 

   Nygård, Anja Karoline; Eriksen, Marit Elisabeth (Bachelor thesis, 2002)
   Ingen gardar har i dag automatisk sløkkeanlegg installert i driftsbygningar, og berre 10% har brannalarmanlegg[4]. Tradisjonelt har brannsikring av landbruksbygg vore lågt prioritert både i bygningstekniske forskrifter og ...
  • Aktivitetsregnskap og balansert målstyring for Kirkens Bymisjon på Haugalandet 

   Lossius, Ingunn J. (Bachelor thesis, 2012-08-20)
   Denne casestudien har hatt som formål å undersøke hvordan Kirkens Bymisjon på Haugalandet kan benytte aktivitetsregnskap og balansert målstyring i økonomistyringen. I oppgaven er det utarbeidet et aktivitetsregnskap for ...
  • Alternative energisystemer for ubemannet overflatefartøy (USV) med tilhørende autonome undervannsfarkoster (AUV) 

   Egeland-Eriksen, Torbjørn; Melkevik, Stian (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   Gruppen har i løpet av denne rapporten undersøkt mulige energisystemer for et ubemannet overflatefartøy (USV) som sammen med tilhørende autonome undervannsfarkoster (AUV) skal utgjøre et «Subsea Survey System». Nærmere ...
  • Alternativt drivstoff til skip 

   Grindhaug, Andre; Rummelhoff, Erik Kristoffer; Slettemark, Susann (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   Denne rapporten er skrevet for sjøfartsdirektoratet om alternativt drivstoff til skip. Bakgrunnen for rapporten er strengere regelverk for utslipp fra skip, og et ønske om å gå over til mer fornybare former for drivstoff. ...
  • Analyse av personsikkerheten ved brann i Pakkeriet ved Larvik Mølle  

   Ervik , Kjartan; Piroud , Alexander Hinna (Bachelor thesis, 2009)
   Oppgaven er gjort for Norconsult AS i Larvik, og omhandler et prosjekt i regi av Riksantikvaren som en del av et nasjonalt prosjekt for verdiskapning og bevaring av kulturmnner. Hensikten ...
  • Analyse av fuger i mur og betongelementer 

   Gunneng, Thomas; Andersen, Marius Bjelde; Schmall, Svein Erik (Bachelor thesis, 2014-07-17)
   Denne oppgaven tar for seg fuger i mur og betongelementer. Ulike typer fuger blir nevnt i bakgrunn, men oppgaven fokuserer hovedsakelig på ikke-kraftoverførende fuger. Fuger er med på å komplettere bygningsdeler. Det som ...
  • Analyse av Karmsund Havnevesen sine områder på Garpeskjær, Husøy og Killingøy 

   Stavnem, Olav H.; Svenning, Vegard N.; Undheim, Haakon (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   Problemstillingen til oppgaven er «Hvordan har bedriftene som opererer på Karmsund Havnevesen sine kaianlegg utviklet seg og har denne utviklingen hatt noen ringvirkninger? Er det noen sammenheng mellom Karmsund Havnevesen ...
  • Analyse av sikringsinstrumenter i shippingbransjen 

   Torkelsen, Martin; Agdestein, Anders; Tangen, Kristoffer; Hansen, Aleksander (Bachelor thesis, 2011)
  • Analyse av transportnæringen på Haugalandet 

   Aartun, Karoline Sævereide; Vik, Susanne; Aarbø, Jannicke Tufteland (Bachelor thesis, 2013-07-10)
   Etter å ha brukt lang tid på å finne en aktuell problemstilling, landet vi på en analyse av transportbransjen. Vi var kjent med at denne bransjen har hatt økende konkurranse fra utlandet, og vi ønsket derfor å undersøke ...
  • Analyse av væskeutskiller på Ekofisk 2/4 J 

   Hovland, Thomas; Kvilhaug, Gunnar; Kaldheim, Trond (Bachelor thesis, 2016-06-16)
   Denne rapporten er et resultat av den avsluttende oppgaven gjennomført siste halvår ved Bachelor ingeniørstudiet for Maskin, Energi- og Prosessteknikk ved Høgskolen Stord/Haugesund. ConocoPhillips har iverksatt et ...
  • Analyse og forbedring av granskingsprosedyre ved Knutsen OAS 

   Eikeland, Angunn; Tveit, Øystein (Bachelor thesis, 2009)
   Formålet med oppgaven var å utvikle forslag til forbedring av granskingsmetoden som brukes hos Knutsen OAS. Det ble utført analyser, intervju, gjennomgang av diverse teori og eksterne granskinger for å finne frem til ...
  • Analyse og rapportering av spenningskvaliteten i Stord kommune sitt distribusjonsnett 

   Grov, Kjell Anders; Larsen, Morten (Bachelor thesis, 2009)
   I denne oppgaven er det blitt utført 4 vellykkede målinger av spenningskvaliteten i Stord kommunes distribusjonsnett. Målingene er blitt utført i følgende trafokretser, NS 146 Heiane storsenter NS 274 Leirvik sveis ...
  • Ankerets sikkerhetsfunksjon om bord på norske forsyningsfartøy 

   Næss, Stian; Kristiansen, Dan; Holm, Anders (Bachelor thesis, 2014-07-16)
   I denne oppgaven har vi tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: «Hvordan er ankerets sikkerhetsfunksjon ivaretatt om bord på norske forsyningsfartøy?» Ankeret har en viktig sikkerhetsfunksjon om bord på alle fartøy. ...
  • Ansvarsfordelingen mellom los og navigatør 

   Alfsvåg, Pål; Styve, Are; Larsen, Bente; Øvrebotn, Aleksander (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven tar for seg ansvarsfordelingen mellom los og navigatør. Gjennom intervjuer med loser og navigatører har vi samlet data om hva de sier om ansvarsfordelingen. Vi har deretter undersøkt hvilke faktorer som kan ...
  • Antirømningssystem for fisk 

   Balestrand, Christian; Olsen, Thomas Skjold; Nesse, Geir Åge Svendsen (Bachelor thesis, 2007)
   Oppgaven går i hovedsak ut på å utvikle en festeanordning for Seafarm Development sitt innoverende antirømningssystem for fisk. Systemet består av kabler som henger ned rundt merden, der annenhver er koblet til minus og ...
  • Anvendelse av undervanns friksjonssveising 

   Hovden, Kai Ove; Koppang, Steinar; Vestre, Svein Ove (Bachelor thesis, 2013-07-11)
   Rapporten tar for seg teorien rundt friksjonssveising generelt, og går videre inn i dybden ved marinisering og anvendelse av denne sveisemetoden under vann. Oppgaven er gitt av DeepOcean AS som ønsker å se på sveisemetoden ...