Now showing items 1-20 of 263

  • 10 år med sertifiseringsordningen for varme arbeider, er kravene tilstrekkelige? 

   Ødegaard, Marith (Bachelor thesis, 2010)
   Sertifiseringsordningen for varme arbeider ble innført i 2001. Ordningen har hatt en god effekt siden antall branner med denne årsaken er mer enn halvert. Ved å se på forskjellige sider av sertifiseringsordningen, som blant ...
  • Aerosolslokkegass i nye områder 

   Andberg, Stian; Andersson, Jon; Storli, Jon Kristian (Bachelor thesis, 2005)
   Hensikten med denne rapporten er å finne nye bruksområder for aerosol slokkerøyk. Et stort potensielt område kan være der mennesker oppholder seg. Fra litteraturen foreligger det manglene og til delt sprikende informasjon ...
  • Aktiva system som en av åtgärderna för att reducera skadeomfattningen av anlagda skolbränder 

   Nilsson, Alexander (Bachelor thesis, 2010)
   Flertalet skolbyggnader i både Norge och i Sverige saknar ett aktivt detektionssystem på fasaden/takfoten och/eller på de ventilerade vindarna. Skadeomfattningen riskerar därmed att bli stor vid en (anlagd) skolbrand. Den ...
  • Aktiv brannsikring av landbruksbygg 

   Nygård, Anja Karoline; Eriksen, Marit Elisabeth (Bachelor thesis, 2002)
   Ingen gardar har i dag automatisk sløkkeanlegg installert i driftsbygningar, og berre 10% har brannalarmanlegg[4]. Tradisjonelt har brannsikring av landbruksbygg vore lågt prioritert både i bygningstekniske forskrifter og ...
  • Alternative energisystemer for ubemannet overflatefartøy (USV) med tilhørende autonome undervannsfarkoster (AUV) 

   Egeland-Eriksen, Torbjørn; Melkevik, Stian (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   Gruppen har i løpet av denne rapporten undersøkt mulige energisystemer for et ubemannet overflatefartøy (USV) som sammen med tilhørende autonome undervannsfarkoster (AUV) skal utgjøre et «Subsea Survey System». Nærmere ...
  • Alternativt drivstoff til skip 

   Grindhaug, Andre; Rummelhoff, Erik Kristoffer; Slettemark, Susann (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   Denne rapporten er skrevet for sjøfartsdirektoratet om alternativt drivstoff til skip. Bakgrunnen for rapporten er strengere regelverk for utslipp fra skip, og et ønske om å gå over til mer fornybare former for drivstoff. ...
  • Analyse av personsikkerheten ved brann i Pakkeriet ved Larvik Mølle  

   Ervik , Kjartan; Piroud , Alexander Hinna (Bachelor thesis, 2009)
   Oppgaven er gjort for Norconsult AS i Larvik, og omhandler et prosjekt i regi av Riksantikvaren som en del av et nasjonalt prosjekt for verdiskapning og bevaring av kulturmnner. Hensikten ...
  • Analyse av fuger i mur og betongelementer 

   Gunneng, Thomas; Andersen, Marius Bjelde; Schmall, Svein Erik (Bachelor thesis, 2014-07-17)
   Denne oppgaven tar for seg fuger i mur og betongelementer. Ulike typer fuger blir nevnt i bakgrunn, men oppgaven fokuserer hovedsakelig på ikke-kraftoverførende fuger. Fuger er med på å komplettere bygningsdeler. Det som ...
  • Analyse av væskeutskiller på Ekofisk 2/4 J 

   Hovland, Thomas; Kvilhaug, Gunnar; Kaldheim, Trond (Bachelor thesis, 2016-06-16)
   Denne rapporten er et resultat av den avsluttende oppgaven gjennomført siste halvår ved Bachelor ingeniørstudiet for Maskin, Energi- og Prosessteknikk ved Høgskolen Stord/Haugesund. ConocoPhillips har iverksatt et ...
  • Analyse og forbedring av granskingsprosedyre ved Knutsen OAS 

   Eikeland, Angunn; Tveit, Øystein (Bachelor thesis, 2009)
   Formålet med oppgaven var å utvikle forslag til forbedring av granskingsmetoden som brukes hos Knutsen OAS. Det ble utført analyser, intervju, gjennomgang av diverse teori og eksterne granskinger for å finne frem til ...
  • Antirømningssystem for fisk 

   Balestrand, Christian; Olsen, Thomas Skjold; Nesse, Geir Åge Svendsen (Bachelor thesis, 2007)
   Oppgaven går i hovedsak ut på å utvikle en festeanordning for Seafarm Development sitt innoverende antirømningssystem for fisk. Systemet består av kabler som henger ned rundt merden, der annenhver er koblet til minus og ...
  • Anvendelse av undervanns friksjonssveising 

   Hovden, Kai Ove; Koppang, Steinar; Vestre, Svein Ove (Bachelor thesis, 2013-07-11)
   Rapporten tar for seg teorien rundt friksjonssveising generelt, og går videre inn i dybden ved marinisering og anvendelse av denne sveisemetoden under vann. Oppgaven er gitt av DeepOcean AS som ønsker å se på sveisemetoden ...
  • Anvendelse av undervanns friksjonssveising 

   Hovden, Kai Ove; Koppang, Steinar; Vestre, Svein Ove (Bachelor thesis, 2013-10-18)
   Rapporten tar for seg parametrene som innvirker på friksjonssveising og hvilke utfordringer friksjonssveisingen som metode møter i undervannsmiljøet. Rapporten fremlegger et laboratoriumsoppsett for videre arbeid og ...
  • Arbeidsmiljø på dagsorden ! : Ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykeshus 

   Skjåvik, Vibeke; Strøm, Christoffer (Bachelor thesis, 2003)
   Rapporten tar for seg sentrale problemstillinger Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus (HSR) står ovenfor i forhold til de psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorene. Samfunnet har satt krav gjennom ...
  • Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(NCS). Praktiske gjennomføringer og utfordringer innenfor offshore-vedlikehold. 

   Grindhaug, Roger (Bachelor thesis, 2014-07-30)
   Oppgaven begynner med å gi en teoretisk innsikt på hvordan Asset Integrity Management(AIM) operer på den norske sokkel(NCS). Ut i fra disse retningslinjene går oppgaven videre til hvordan disse retningslinjene praktiseres ...
  • Availability increase: A model in maintenance optimization for spare parts at Hydro Karmøy 

   Selle, Johan Flatebø; Hauge, Katrine; Brekke, Thomas Førland (Bachelor thesis, 2016-06-15)
   With increasingly focus on efficiency, reliability and safety, the industry faces new challenges in areas where conservative thinking and outdated methods are current. This report analyses, debates and compares established ...
  • Bakteriespredning med ballastvann - mon tro om det hindres kan? 

   Flage, Roger; Kallevik, Hilde (Bachelor thesis, 2005)
   Ballastvann brukes til stabilisering av skip. Denne anvendelsen er et økologisk, økonomisk og helsemessig problem som vi nå begynner å skjønne det virkelige omfanget av. I tillegg til problemene knyttet til spredning og ...
  • Beredskap hos SubseaPartner 

   Bårdsen, Martine; Christensen, Andrea; Husa, Martin (Bachelor thesis, 2017)
   Beredskap hos SubseaPartner Samarbeidet mellom SubseaPartner og gruppen ble inngått etter at bedriften kontaktet HVL (Høgskulen på Vestlandet) i anledning utlysning av en potensiell bacheloroppgave. Den aktuelle oppgaven ...
  • Beregningsprogram for pipesupport 

   Aasen, Anders; Vallestad, Gunnar (Bachelor thesis, 2013-07-11)
   Det er i denne oppgaven blitt laget et beregningsprogram for dimensjonering av pipesupports. Programmet tar for seg en firkantprofil som er festet til en plate, der bolter blir utsatt for skjær-, strekk- og momentbelastninger. ...
  • Bergen skal ikke brenne! : sikring mot konflagrasjon i den tette trehusbebyggelsen 

   Dale, Pål Stian; Jensen, Alexander; Laskemoen, Håkon (Bachelor thesis, 2005)
   Hensikten med denne rapporten er å foreslå tiltak som Bergen brannvesen kan bruke til å beskytte den tette trehusbebyggelsen i Bergen mot en konflagrasjon. Bergen har totalt 12 brannsmitteområder med følgende utfordringer: ...