• L-kurvemetoden, kvantitativ risikoanalyse 

   Haara, Magnus; Heimdal, Thorstein; Melvær, Kjetil (Bachelor thesis, 1997)
  • Brandventilation i Kiruna järnmalmsgruva 

   Linnsén, Henry (Bachelor thesis, 2001)
   Räddningstjänst i gruva. är namnet på det projekt som brandingenjör Rickard Hansen vid Kiruna Räddningstjänst ville genomföra för att höja säkerheten både för personalen i gruvan och räddningstjänstens personal. Ett ...
  • Implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Sunnhordland Mekaniske Verksted AS 

   Birkenes, Helga; Helle, Anne-Bjørg (Bachelor thesis, 2001)
   International Organization for Standardization: ISO har nå gitt ut en ny utgave av ISO 9000 serien. Denne er mer brukervennlig enn 1994-utgaven, og den er i større grad tilpasset alle virksomheter. NS-EN ISO 9001:2000 er ...
  • Evakuering av Bergen Lufthavn 

   Klokkeide, Bjørn Tore; Søland, Tomas; Vold, Kjartan; Johnsen, Terje (Bachelor thesis, 2001)
   Denne oppgaven tar for seg sikkerhet ved evakuering av et stort bygg. Meningen med oppgaven er at den skal kunne fungere som et verktøy for luftfartsverket i deres sikkerhetsarbeid. Det er derfor tatt for seg en del problem ...
  • Simulering av gass/væskeseparasjon ved hjelp av CFD 

   Handeland, Vidar; Vestbø, Knut. M. (Bachelor thesis, 2001)
   I denne oppgaven er det blitt brukt et CFD verktøy som heter FLOW-3D®. Det blir lagt frem hvordan et slikt verktøy kan brukes til å studere strømning og separasjon av gass og væske i en vertikal separator. Det blir også ...
  • Teknisk/økonomisk analyse av undervannsprosessering 

   Kjartan Algrøy og Øyvind Leknes (Bachelor thesis, 2001)
   Denne rapporten er utarbeidet for å gi vår oppdragsgiver, Knutsen OAS Shipping AS i Haugesund, en dokumentasjon på effekten bruk av undervannsprosessering har på utvinningsgrad og -hastighet, da i første rekke tenkt brukt ...
  • Vurdering/anbefaling og dokumentasjon av brannsikkerheten ved Radison SAS Park Hotell 

   Johansen, Bjørn Vidar; Myren, Roald (Bachelor thesis, 2001)
   Denne prosjektoppgaven ved Høgskolen Stord/Haugesund omhandler gjennomføring av en brannteknisk vurdering og anbefalning, samt utarbeidelse av branndokumentasjon for Radisson SAS Park Hotell. Prosjektoppgaven tar ...
  • Intranettbasert kvalitetssystem for Haugesund kommune 

   Førland, Signe Lise; Vinnes, Fredrik; Kjøpstad, Therese (Bachelor thesis, 2001)
   Økte interne og eksterne krav til den kommunale forvaltningen gjør at kommunene stadig blir mer bevisste når det gjelder kvalitetsforbedring og effektivitet. Mange kommuner leter derfor etter hensiktsmessige verktøy for å ...
  • Samarbeid i teknisk brannetterforskning 

   Haugen, Kristin E. W.; Kirkeli, Frode Aa. (Bachelor thesis, 2001)
   Bakgrunnen for å skrive rapporten er at teknisk brannetterforskning er en av politiets mest kompliserte former for etterforskning, samt at brannetterforskning er en av forutsetningene for at drive forebyggende arbeid. Denne ...
  • ØKO SMELT : Optimalisering av smelteovnsdrift 

   Bringedal, Rune (Bachelor thesis, 2002)
   Hensikten med denne oppgaven var å se på mulighetene for å redusere gassforbruket ved nedsmelting av aluminium ved Hydro Aluminium Karmøy Rolling Mill. Oppgaven er spesielt fokusert på styringen av naturgass brennerne som ...
  • Multifuelforbrenning i store skipsmaskiner 

   Økland, Runar; Tveit, Jan Eirik (Bachelor thesis, 2002)
   Denne oppgaven er utarbeidet for vår oppdragsgiver Knutsen OAS Shipping A/S, som har planer om å bygge et skip som skal transportere komprimert naturgass. I denne forbindelse ønsker de en redegjørelse for mulige ...
  • Brannteknisk dimensjonering i henhold til Eurocodes 

   Larsen, Ole André R.; Nessler, Øistein Volline; Sykfont, Jonas (Bachelor thesis, 2002)
   ”Brannteknisk dimensjonering i henhold til Eurocode”, er navnet på dette prosjektet. Prosjektet går ut på å sammenligne NS (Norsk Standard) og ENV (foreløpige Eurocodes). Videre har prosjektet til hensikt å forenkle ...
  • Implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Imenco 

   Gård, Ann Kristin; Hettervik, Cecilie (Bachelor thesis, 2002)
   Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO, har kommet med en ny utgave av 9000-serien som består av kvalitetssikringsstandarder. Formålet med dette prosjektet har vært å starte implementeringen av NS-EN ISO ...
  • Termisk stråling i en to-sonemodell 

   Westeng, Helen; Hagen, Ronny André (Bachelor thesis, 2002)
   Hensikten med oppgaven var å studere hvordan varmestråling i en to-sonemodell ble påvirket av vanndråper sprøytet inn i det varme røyklaget under taket. Alle forsøkene ble utført i et rom med geometri tilnærmet standarden ...
  • Aktiv brannsikring av landbruksbygg 

   Nygård, Anja Karoline; Eriksen, Marit Elisabeth (Bachelor thesis, 2002)
   Ingen gardar har i dag automatisk sløkkeanlegg installert i driftsbygningar, og berre 10% har brannalarmanlegg[4]. Tradisjonelt har brannsikring av landbruksbygg vore lågt prioritert både i bygningstekniske forskrifter og ...
  • Et mer inkluderende arbeidsliv - en reduksjon av sykefraværet ved Iglo Haugesund AS 

   Selle, Bente Larsen; Langedal, Monica Therese; Røssland, Siri (Bachelor thesis, 2002)
   Temaet i oppgaven er arbeidsrelatert sykefravær ved Iglo Haugesund AS. Dette er en fiskeforedlingsbedrift der mye av arbeidet er tungt og ensidig. Sykefravær er alltid et aktuelt tema, spesielt nå når regjeringen Stoltenberg ...
  • Evaluering av slokkesystemer for mellomstore maskinrom på skip 

   Eriksen, Elin; Haktorson, Silje (Bachelor thesis, 2002)
   I henhold til forskrifter fra miljøverndepartementet skal alle Halon installasjoner være byttet ut innen 01. januar 2004. I den forbindelse må Knutsen OAS Shipping AS installere nye slukkesystemer på flere av sine ...
  • Nedkjøling av stamfisk 

   Clausen, Karsten; Mølstre, Alvin (Bachelor thesis, 2002)
   I produksjon av laks tas stadig flere virkemidler i bruk for å manipulere tidspunkt for klekking og kjønnsmodening. Tidligere ble det utelukkende benyttet lysmanipulering for å endre på inntreden av disse tidspunktene. I ...
  • Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen 

   Granli, Arild; Striby, Gjertrud; Viskjer, Olav (Bachelor thesis, 2002)
   Samfunnet har i den senere tid vært vitne til flere store togulykker, deriblant i Norge og Egypt. Tallet på antall drepte og skadde har vært høyt, og i den forbindelse er det rettet større fokus på sikkerhet i tog og ...
  • Evaluering av rømningssikkerhet ved Radisson SAS Park Hotel 

   Falkeid, Stella Bernadette; Dale, Elin Kristin (Bachelor thesis, 2002)
   Hensikten med dette prosjektet er å vurdere rømningssikkerheten ved Radisson SAS Park Hotel. Hotellet har som overordnet mål å bli Norges sikreste, og vi vil med dette prosjektet hjelpe hotellet på vei til å bli sikrere. Et ...