Recent Submissions

 • Regnskapsmanipulasjon: En studie om hvem som står bak, hvordan og hvorfor regnskapsmanipulasjon utføres i norsk næringsliv 

  Dybdahl, Liv Kvilhaug; Hang, Yen Hoang (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgaven vår omhandler regnskapsmanipulasjon og tar utgangspunkt i en problemstilling om hvem som står bak, samt hvordan og hvorfor det utføres i norsk næringsliv. Hensikten med studien har med andre ord vært å finne ...
 • Regionalpolitiske utfordringer i utforming av finanspolitikken 

  Dale, Mette Kirkhus; Habbestad, Arne; Johnsen, Stine Jernæs (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgaven tar for seg ulike tilnærminger for hvordan arbeidsledighet sett i sammenheng med befolkning, sysselsetting og pendling kan brukes for å løse regionalpolitiske utfordringer i utforming av finanspolitikken. For ...
 • Oppdrettsbransjens praksis av IAS 41 

  Hunsbedt, Christine Marie Lie; Berge, Hege; Håkull, Astri; Nordvik, Turid Helen (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har vi sett på hvordan oppdrettsbransjen anvender IAS 41 i sin verdivurdering av biologiske eiendeler. Regnskapsrapportering etter IFRS krever vurdering til virkelig verdi. IFRS 13 sier hvordan virkelig ...
 • Premieavvikets effekt på økonomiske resultater i Haugesund kommune 2002-2016 

  Balchen, Tore; Øvstedal, Ina Rolfsdatter (Bachelor thesis, 2017)
  After several years of increasing pension expenses in the municipalities of Norway, a regulatory change was introduced in 2002 to equalize these expenses. With this change a new concept of pension accounting arose that ...
 • Forvaltning innen kommunale pensjonskasser: En analyse av 10 kommunale pensjonskasser i Norge 

  Nyhage, Kristoffer; Bracci, René Rødde; Olson, Trude; Pham, Tuong-Vi (Bachelor thesis, 2017)
  Topic: Management within municipal pension funds. This paper focuses on some of the largest municipal pension funds in Norway. We have looked at how municipal pension funds choose to manage their capital, and if risky ...
 • Integrering av flyktninger gjennom en frivillig organisasjon 

  Hasnaoui, Tarik; Stautland, Tonje; Hansen-Ureta, Svanhild Aslaug Elena (Bachelor thesis, 2017)
  Vi har i denne oppgaven fordypet oss i Forandringshuset og deres arbeid med integrering av flyktninger. Huset er et pilotprosjekt i regi av KFUK-KFUM som retter fokus på integrering gjennom forskjellige aktiviteter. Vi ...
 • Motivasjon til frivillig deltaking i Røde Kors 

  Husby, Eirik-Sondre (Bachelor thesis, 2017)
  There has been a great deal of research on volunteering in Norway and the voluntary sector is an important part of the Norwegian welfare society. Volunteering helps us to socialize people into a life in the Norwegian ...
 • Forslag til ny norsk regnskapslov: prinsippet om fortsatt drift 

  Strømland, Anette; Gundersen, Siren Haugland (Bachelor thesis, 2017)
  The theme for our bachelor assignment is the proposal of a new Norwegian Accounting act. The suggestion implies a clear and loyal implementation of the directive, with the core being adapted to EUs new Accounting Directive, ...
 • Motivasjon på arbeidsplassen 

  Storesund, Thea; Hansen, Karina Helle (Bachelor thesis, 2017)
  The subject for this assignment is the motivational factors that occur with employees and management within an organization. In today's competitive market it is necessary to create a workplace that will attract and keep ...
 • Omstilling i Kystverket: vurdering av muligheter og begrensninger hos ansatte 

  Eidesvik, Irina; Høie, Ida (Bachelor thesis, 2017)
  I vår oppgave «Omstilling i Kystverket: vurdering av muligheter og begrensninger hos ansatte», kartlegger vi hvordan ansatte i Kystverket region Vest ser på muligheter og begrensninger etter organisatorisk endring fra ...
 • Innførselsmerverdiavgift: Overføring av forvaltningsoppgaver fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten 

  Alvsaker, Lisbeth Særsten; Seljestad, Ine Cecilie Byrkjeland; Hellem, Iris (Bachelor thesis, 2017)
  From January 1, 2017, the administration tasks within the import value added tax were transferred from Custom services to the Tax Administration. This meant that work on calculation and payment of import value added tax ...
 • Velferdsteknologi - bedre omsorg for flere?: Hvordan kan velferdsteknologi best utnyttes for å videreutvikle hjemmetjenesten inn i en ny tid? 

  Hemnes, Rune; Oanes, Ingrid (Bachelor thesis, 2017)
  In this bachelor thesis we look into the present and future challenges the public healthcare home service (PHHS) is facing and in what degree healthcare technology can be expected to provide a solution to these challenges. ...
 • Nettverk og karriereutvikling 

  Koll-Frafjord, Astri Veland; Hovland, Camilla Tønnessen (Bachelor thesis, 2017)
  The theme of this assignment is network and career development, and we will try to find out what social network is, and how a social network can affect a career development. The assignment is divided into five main chapters; ...
 • Valg av selskapsform, enkeltpersonforetak eller aksjeselskap? 

  Byrknes, Jasmina; Endresen, Rosella Verar; Erland, Bente Iren; Vea, Vibeke Onarheim (Bachelor thesis, 2017)
  En av de første beslutningene en grunnlegger av et selskap må ta under oppstarten, er å bestemme hvilken selskapsform man skal etablere selskapet i. Denne oppgaven omfatter valget mellom de to selskapsformene som er mest ...
 • Hvordan er kvaliteten på samfunnsrapportene til bedrifter som er notert på den norske børs? 

  Yrkje, Helene Mørch; Naustdal, Maria (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne studien er å analysere kvaliteten av den ikke-finansielle informasjonen i årsrapportene til bedrifter notert på den norske børs. Vi vil vurdere den helhetlige kvaliteten av de utvalgte bedriftenes ...
 • Effekten av Trinnskatt 

  Haarr, Alexandra Horsfjord; Klakken, Anne Nesheim (Bachelor thesis, 2017)
  This assignment will address the transition to step-tax in 2016, and how it will impact the society in relation to the former taxation system. We start off by presenting our thesis and the background for our choice of ...
 • Beredskapsrutiner på passasjerskip 

  Larsen, Gunnhild Mjånes; Tveit, David Olsen; Bjelland, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
  In this task we have researched what the crew on board a Ro-Ro passenger ship in international waters, mean about the emergency readiness on board. Our research question was «what does the crew on a Ro-Ro passenger ship ...
 • Fartøy i Havbruksnæringen 

  Friis, Richard (Bachelor thesis, 2017)
  Fiskeoppdrett er en stor industri i Norge i dag, og næringen har hatt stor utvikling det siste tiåret. Prisene på laks har steget til rekordpriser, samtidig som etterspørselen økt kraftig over hele verden. I likhet med ...
 • Den norske lostjenesten 

  Bauge, Morten; Brynjelsen, Sverre Martin; Eek, Gunnar; Lunde, Asbjørn (Bachelor thesis, 2017)
  Vi har basert denne oppgave på følgende problemstilling; ”Hvordan opplever offiserene og losen samarbeidet på bro? Indikerer denne opplevelsen at det foreligger et effektivt samarbeid mellom offiserene og losen?” Samarbeid ...
 • Hvordan opprettholdes kompetansen om bord på fraktefartøy langs kysten for å utføre en sikker og effektiv mobilisering av MOB-båten? 

  Vik, Espen Hjorteland; Frøyland, Ole; Sævareid, Anders; Hodder, Anders (Bachelor thesis, 2017)
  Mann-over-bord båten innehar en svært viktig sikkerhetsfunksjon, dersom den blir benyttet riktig. Den representerer en økt sannsynlighet for å kunne redde livet til en person som har falt i sjøen. Uavhengig om dette er en ...

View more