Show simple item record

dc.contributor.authorKoldal, Gunn Marit Bakken
dc.date.accessioned2010-01-15T10:04:21Z
dc.date.issued2010-01-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151320
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om veiledning og læring ei en sykehusavdeling. Formålet med studien er å få frem sykepleierstudentenes synspunkter på hva som påvirker deres læring i en aktiv sykehusavdeling. Studien har forskningsmessig en kvalitativ tilnærming med et hermeneutisk og fenomenologisk perspektiv. Forskningsmetoden har bestått av spørreskjema med åpne spørsmål hvor 57 informanter har gitt svar. Dataene er analyserte på bakgrunn av Malterud (2003) sine beskrivelser om bearbeiding og analyse av et datamateriale. Funnene blir hovedsakelig drøftet ufra teori fra Heggen (1995) sin studie om sykehuset som læringsarena, Nielsen og Kvale (1999) sin teori om mesterlære, Lave og Wenger (1991) som belyser betydningen av praksisfellesskapet og beskrivelser fra Chickering og Gamson (1987 referert i Bjørke, 2006)) sine prinsipper for gode læresituasjoner, men og andre forfattere er brukt. I denne studien mener studentene at kontaktsykepleier og studentansvarlig sykepleier har stor betydning for deres læring. Lærer har mer innvirkning på studenters læring enn jeg tidligere trodde. I tillegg gir studien bekreftelse på betydning av mesterlære, betydning av at studentene får en plass i arbeidsfellesskapet, og at det er et godt arbeidsmiljø som stimulere til godt læringsmiljø. Samtidig viser studien at anerkjente, gode læringsprinsipper har betydning. Disse hovedmønstrene fra funnene i undersøkelsen utdypes og drøftes i oppgaven.en
dc.format.extent338129 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.titleVeiledning og læring i en sykehusavdelingen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiSykepleieen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record