Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, Kate Kvalavåg
dc.date.accessioned2012-05-29T08:32:22Z
dc.date.available2012-05-29T08:32:22Z
dc.date.issued2012-05-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151263
dc.description.abstractBakgrunn: Pasienter som skal til operasjon utgjør en stor andel av innleggelsene i norske sykehus. Medisinske fremskritt har ført til en betydelig økning i nivået av elektiv kirurgi som gjennomføres som dagkirurgi og med minimalt sykehusopphold. På tross av slike fremskritt, har den preoperative psykologiske omsorgen holdt seg relativt statisk (Mitchell, 2003). Et kirurgisk inngrep kan være til stor belastning både fysisk og psykisk, og for mange pasienter er ventetiden før operasjonen preget av usikkerhet og nervøsitet, noe jeg også har erfart i praksis. Hensikt: Hensikten med denne studien er å øke min kunnskap og forståelse for hva en sykepleier kan gjøre for å fremme trygghet hos kirurgiske pasienter i den preoperative fasen. Av den grunn lyder problemstillingen: «Hvordan kan sykepleier fremme trygghet hos kirurgiske pasienter i den preoperative fasen?». Metode: I denne studien blir det brukt litteraturstudie som metode. Data er samlet inn gjennom eksisterende litteratur og forskningsartikler. Å bruke litteraturstudie som metode er et krav for bacheloroppgaven. Funn: Funnene viser at informasjon, god samhandling og musikk kan fremme trygghet hos kirurgiske pasienter i den preoperative fasen. Konklusjon: For at sykepleier skal fremme trygghet må en god samhandling med pasientene være til stede, og tilstrekkelig informasjon tilpasset individet bli gitt. Musikk kan med fordel bli brukt som supplerende behandling, da det har vist seg å være effektivt for å fremme trygghet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectSykepleieno_NO
dc.subjectHaugesundno_NO
dc.titleHvordan kan sykepleier fremme trygghet hos kirurgiske pasienter i den preoperative fasen?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record