Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSteen, Elisabeth
dc.date.accessioned2013-05-07T11:30:37Z
dc.date.available2013-05-07T11:30:37Z
dc.date.issued2013-05-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151161
dc.description.abstractBakgrunn for valg av tema: Hvert år rammes omtrent 16 000 nordmenn av hjerneslag og ca. 3000 av disse blir rammet av afasi. En person med afasi har problemer med å bruke tale på en vanlig måte og kan ha vansker med å forstå andre. En har ikke bare mistet språket, men egenskapen og evnen til å bruke det i kommunikasjon er også skadet. Problemstilling: På hvilken måte kan sykepleier fremme kommunikasjon til pasienter med afasi etter hjerneslag? Oppgavens hensikt: Å gi kunnskap til sykepleiere om hvordan en skal klare å fremme kommunikasjon til pasienter med afasi. Metode: Litteraturstudie er brukt som metode. Det er blitt gjort søk i Cinahl med hovedvekt på søkeordene ”aphasia”, ”communication”, ”nursing”, ”communication disability” og ”caring”. Jeg har valgt 4 artikler fra perioden 2002-2009, hvor to av studiene var fra Sverige, en fra Storbritannia og en fra Canada. Resultat : Kontakt og gjensidighet gjorde at utgangspunktet for kommunikasjon ble bedre mellom sykepleier og pasient. Bruk av nonverbal kommunikasjon var en nødvendighet for å vise tilstedeværelse og omsorg. Kunnskap og kommunikasjonsstrategier var en viktig faktor for at sykepleierne kunne skape en åpen og meningsfull kommunikasjon. Oppsummering: Sykepleier kan fremme kommunikasjon ved å være bevisst på hvordan en bruker seg selv og at en skaper en tilknytning til pasienten. Som sykepleier må en ta til seg kunnskap, vise interesse, anerkjennelse og innlevelse i kommunikasjonen slik at pasienten opplever tilfredsstillende omsorg. Nøkkelord: Afasi, kommunikasjon, omsorg, sykepleieno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectSykepleieno_NO
dc.subjectStordno_NO
dc.titleKommunikasjon er mer en talte ordno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel