Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Linda
dc.date.accessioned2011-04-18T12:29:12Z
dc.date.available2011-04-18T12:29:12Z
dc.date.issued2011-04-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151075
dc.description.abstractDiabetes er et økende problem, og et viktig tema å gripe fatt i. Jeg valgte tittelen ’’tenåringer med diabetes’’, ettersom tenåringsperioden kan oppleves som en utfordring. I følge en ameri-kansk intervjuundersøkelse så hadde 25 % ’’gått glipp av’’ insulindoser og 29 % hadde ikke målte blodsukkeret sitt regelmessig (Hanås, 2002). Slik atferd viser at en ikke mestrer sin dia-betes, og jeg har derfor valgt å fokusere på problemstillingen: Betydning av veiledning for tenåringers mestring diabetes type 1. Denne problemstillingen valgte jeg ettersom den er av stor sykepleiefaglig betydning og noe jeg selv vil lære mer om. Videre er oppgaven basert på en litteraturstudie, hvor både pensum og annen aktuell litteratur om emnet er benyttet, i tillegg til 4 relevante forskningsartikler. Hovedfunnene tyder på at det er viktig å lære seg å leve med diabetes fra starten av slik at en ikke blir negativt påvirket av den. Ved at en mestrer syk-dommen sin så vil en oppleve tilfredshet i livet med diabetes. Mestring kan oppnås gjennom veiledning hvor vedkommende får hjelp til selvhjelp, i tillegg til økt kunnskap om sykdom-men sin.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectSykepleieen_US
dc.titleBetydning av veiledning for tenåringers mestring av diabetes type 1en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record