Show simple item record

dc.contributor.authorStoreide, Guri Norheim
dc.date.accessioned2011-03-16T14:11:24Z
dc.date.available2011-03-16T14:11:24Z
dc.date.issued2011-03-16T14:11:24Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151041
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: ”Korleis kan sjukepleie bidra til at pasienten meistrar opplevinga av akutt kritisk traume?” Denne problemstillinga gjev muligheita til å finne kva sjukepleiarar kan gjere for å gje pasienten betre føresetnad til å meistre denne plutselige situasjonen han er komen opp i. Det vert fokusert på kva kommunikativ hjelp som kan gjevast for å forhindre psykologiske seinvanskar. Metode: Det er brukt ein systematisk litteraturstudie, som resulterte i funn av fire relevante artiklar. Resultat: Ein artikkel har fokus på det positive, som endra personleg livsperspektiv ved å gjennomgå ei traumatisk hending. Samanhengen mellom Posttraumatisk stress disorder (PTSD), depresjon og angst i forhold til livskvalitet vert belyst i ein artikkel. Effekten av psykologisk behandling av PTSD og tidlege symptom for å utvikle PTSD kjem fram i dei to resterande artiklane. Konklusjon: Det er vesentlig å byggje eit godt forhold mellom sjukepleiar og pasient og å kommunisere om hendinga slik at pasienten får muligheit til å lette på trykket. Dette gjev samstundes sjukepleiar eit bilete av korleis han meistrar situasjonen. Å bidra til motivasjon og håp, og planlegge rehabiliteringsmål saman med pasienten er gunstig i fleire tilfelle der pasientar sjølv ikkje ser ein utveg. Identifikasjon av, og informasjon om symptom på PTSD i tidleg fase er viktig for å redusere psykologiske seinvanskar og motivere pasienten til å kontakte helsevesen ved behov. Summaryen_US
dc.language.isonnoen_US
dc.subjectSykepleieen_US
dc.titleVil livet bli det same etter ulykka?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record