Show simple item record

dc.contributor.authorVårdal, Kari
dc.date.accessioned2009-01-26T13:38:12Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150552
dc.description.abstractTitttel og sammendrag: Rom for pedagogisk ledelse- En studie av rektors arbeidsforhold Endringer i Kommuneloven av 1992 innførte prinsippet om desentralisering av myndighet. Dette førte til større omorganiseringer i mange norske kommuner, gjennom en overgang fra en trenivåorganisering til en tonivåmodell. Rektorene fikk delegert oppgaver og ansvar som tidligere lå til et skolekontor, og de fikk tittelen tjenesteledere. Dette innebar fullt ansvar for personalforvaltning og økonomistyring i egen organisasjon. Undersøkelser har vist at rektorer opplever at administrative oppgaver har økt, og at de har liten tid til pedagogisk ledelse. I denne studien rettes søkelyset mot hvordan rektorer kan skape rom for pedagogisk ledelse når omfanget av administrative oppgaver øker. Studien har som hensikt å belyse noen ungdomsskolerektorer sin forståelse av pedagogisk ledelse som en av rektors funksjoner, samt en samlet organisasjonsforståelse som bakgrunn for hvordan de kan skape rom for pedagogisk ledelse i den konteksten de er i. Undersøkelsen er gjennomført i kommuner på Vestlandet. Seks rektorer på ungdomsskoler er intervjuet om hvordan de opplever dagens rektorrolle, hvordan de forstår funksjonen som pedagogisk leder, og hvordan kulturen og strukturen på egen skole bidrar til eller hemmer rektors handlingsrom for pedagogisk ledelse. Funnene tyder på at perspektiv på organisasjon og ledelse, kompetanse, relasjoner og evne til å skape strukturer har betydning for i hvilken grad rektor makter å skape rom for pedagogisk ledelse.en
dc.format.extent1417425 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectrektorrollenen
dc.subjectpedagogisk ledelseen
dc.subjectlæringskulturen
dc.titleRom for pedagogisk ledelse : en studie av rektors arbeidsforholden
dc.title.alternativeTime and space for educational leadership : a study of principals' working conditionsen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record