Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAldridge, Anniken
dc.contributor.authorAulie, Marthe
dc.contributor.authorFarstad, Ingunn
dc.date.accessioned2008-12-01T07:05:34Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149825
dc.description.abstractMedia nærmest flommer over av helsestoff. Hva skal en gjøre for å forebygge kreft? Hvordan gå ned ti kg på tre uker? Helse er hett stoff, og det opptar de fleste av oss. Som studenter innen idrett, fysisk aktivitet og helse synes vi denne helsefokuseringen er veldig interessant, og vi ønsket å se nærmere på dette i vår oppgave. For å få et bilde hvordan fagstoff innen vårt felt blir fremstilt i media rettet mot allmennheten, valgte vi å kartlegge 2007 – årgangen av helsemagasinet I Form. Vi har jobbet ut i fra problemstillingen Hva blir vektlagt gjennom en årgang av I Form og hvilke signaler sender bladet til leseren? De 18 bladene ble gjennomgått og alle tekster ble plassert i en av fem kategorier: trening/ fysisk aktivitet, kosthold, velvære/livsstil, produkt og annet. Kategoriene trening/fysisk aktivitet og kosthold blir mest vektlagt i bladet, og vi foretok en underkategorisering innenfor de to kategoriene for å finne ut hvor fokuset i bladet lå. Innenfor trening og fysisk aktivitet fokuseres det først og fremt på fysisk form og prestasjon. Leseren blir introdusert for nye treningsformer og det blir demonstrert øvelser og strategier for hvordan komme i bedre form og bli sterkere. Det er et visst fokus på utseendet, men mindre enn vi i utgangspunktet hadde forventet. Innenfor kosthold er det først og fremst sunn mat og hva en skal spise i forhold til sykdom og forebygging som blir omtalt. Bladet inneholder også en del informasjon om kosthold i forhold til slanking, blant annet med en fast spalte i hver utgave. En viktig del av vår oppgave har vært å se på hvilke signaler I Form sender til leseren. Vi har tatt for oss litteratur som omhandler helse i media og helsebegrepet, hvordan vi som mennesker blir påvirket av det, og sammenlignet dette med de signalene og de idealene vi mener I Form fronter. I Form oppfordrer i stor grad til å leve sunt og ta vare på og gjøre det beste ut av den kroppen en har. Det er ”du” som må gjøre endringene, og ansvaret for forvaltning av helsen blir lagt til individet. Bilder og overskrifter gir i stor grad signaler om idealer i form av drømmekroppen og plettfri helse, men går en nærmere inn på innholdet er det meste god faglig informasjon fremstilt på en lettfattelig måte. Slik vi ser det er I Form først og fremst en inspirasjonskilde, som oppfordrer til en sunn livsstil, velvære for kropp og sjel, sunt kosthold og fysisk aktivitet, uten å dømme de som ikke greier å leve opp til denne perfekte illusjonen, selv om andre kanskje oppfatter det sånn.en
dc.format.extent765546 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.titleI form 2007 : Kartlegging og analyse av innhold og bilder i 2007 årgangen av livsstilsmagasinet I Formen
dc.typeBachelor thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel