Show simple item record

dc.contributor.authorMidtbø, Toril
dc.date.accessioned2011-01-12T07:21:22Z
dc.date.available2011-01-12T07:21:22Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-466-0121-2
dc.identifier.issn0806-1688
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149591
dc.description.abstractFunna i denne studien syner kor krevjande situasjonen er for pårørande til demensråka personar som bur heime. Pårørande kjenner seg bundne, slitne og isolerte. Dei daglege oppgåvene, og ein 24 timars beredskap krev det meste av kreftene. Når det gjeld korleis pårørande opplever og erfarer møta med helsetenesta er det i hovudsak to funn som utmerkar seg. For det første spør pårørande etter mindre byte av hjelparar, altså kontinuitet i hjelperelasjonane. For det andre spør pårørande etter forståing for sin situasjon og for kva rolle dei spelar i demensomsorga. Dette gjeld både i samband med diagnostisering, men også utover i forløpet – når dei ber om pusterom i kvardagen – i samband med hjelp i heimen, føreseieleg avlasting og ved behov for plass på dagsenteren_US
dc.language.isonnoen_US
dc.relation.ispartofseriesHSF-Rapport; 6/2010
dc.subjectAvdeling for helsefagen_US
dc.subjectdemensen_US
dc.subjectpårørendeen_US
dc.subjecthjelpetjenesteren_US
dc.titleÅ vere pårørande til ein person med demens som bur heime : opplevingar og erfaringar i møte med hjelpetenesteneen_US
dc.typeBooken_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.source.pagenumber56 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record