Show simple item record

dc.contributor.authorSkjær, Knut Atle
dc.contributor.authorEiksund, Hjalmar
dc.contributor.authorFretland, Jan Olav
dc.contributor.authorHolen, Guri
dc.contributor.authorNetteland, Grete
dc.date.accessioned2008-12-01T07:19:19Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0806-1688
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149557
dc.description.abstractUndersøkinga har teke utgangspunkt i prinsippet i opplæringslova om læremiddel til same tid og same pris på både nynorsk og bokmål, og ut frå det sett på situasjonen for digitale læremiddel i grunnskule og vidaregåande skule. Vi har sett på nettressursar i dei store læreverka til forlaga, på reint nettbaserte studium, på aktuelle offentlege læringsportalar, på dei store læringsplattformene, som Fronter og It’s learning, og på ulike andre nettressursar som kan seiast å liggja innanfor det som er regulert av opplæringslova. Ein hovudtendens er at mange læremiddelprodusentar har eit uavklåra eller ureflektert forhold til parallellitetskrava. Særleg gjeld dette dei nasjonale sentra knytte til realfag, der bokmål er så å seia einerådande. Forklaringa på at det manglar nynorsk i så mykje av dei digitale læremidla, er at ein manglar pengar, at det meste i programma blir laga av brukaren sjølv, at stoffet er meint berre for lærarar eller at ressursane ikkje kjem inn under opplæringslova. Undersøkinga avdekkjer eit akutt behov for avklaring og presisering og for støttetiltak til nynorsk.en
dc.format.extent329696 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesHSF Rapporten
dc.relation.ispartofseries9/2008en
dc.subjectAvdeling for lærarutdanning og idretten
dc.subjectdigitale læremidleren
dc.subjectlæringsressurseren
dc.subjectnynorsken
dc.subjectpedagogisk programvareen
dc.titleUnder stadig utvikling.... : rapport om Undersøking av digitale læremiddel på begge målformeren
dc.typeBooken
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record