Show simple item record

dc.contributor.authorLinnerud, Kristin
dc.contributor.authorHolden, Erling
dc.date.accessioned2013-03-06T13:46:16Z
dc.date.available2013-03-06T13:46:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0806-1696
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149489
dc.descriptionProsjekttittel: Fornybar energi, innovasjon og regional utvikling. Oppdragsgjevar: INU-FSF / NHO Sogn og Fjordane.no_NO
dc.description.abstractNorge og Sverige skal innen utgangen av 2020 ha satt i produksjon 26,4 TWh kraftproduksjon fra fornybare kilder. Basert på en spørreundersøkelse sommeren 2012 til alle investorer som på det tidspunktet planla eller var i ferd med å realisere vannkraftprosjekter ønsket vi svar på to spørsmål: Hvor mye av de 26.4 TWh vil bli realisert i Norge i form av vannkraftproduksjon? Hva er de viktigste barrierene som kan hindre eller forsinke slik utbygging? Svarene på spørreundersøkelsen representerer vannkraftprosjekter tilvarende en årlig produksjon på 7 TWh og er representative mht. geografisk spredning, størrelse og type prosjekt. Vi har trukket følgende konklusjoner: 1. Investor forventer at rundt halvparten av 26,d TWh målet vil bli realilsert i form av norsk vannkraft. 2. Overraskende mange forventer ikke at noen barrierer vil forhindre realisering av sitt prosjekt innen 2020. Avkryssing for "ingen barrierer" representerer 43% av planlagt produksjonsvolum. Investorene er mest bekymret for økonomien i prosjektene som "investeringskostnad" (20%) og "pris" (12%). Investorene vurderer også "nettilgang" (11%) og "prosessen fram mot godkjenning" (17%) til å være viktige hindringer. Svarene fra investor tyder på at potensialet for vannkraft kan være større enn tidligere antatt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesHSF-Notat;3-2013
dc.subjectfornybar energino_NO
dc.subjectpotensialeno_NO
dc.subjectbarriererno_NO
dc.titleNy vannkraft innen 2020: potensiale og barrierer: en spørreundersøkelse rettet mot potensielle investorer i nye kraftverk og opprusting/utvidelse av eksisterende kraftverkno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.source.pagenumber16 s. + vedleggno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record