Recent Submissions

 • Effects of external inspection on sepsis detection and treatment: a study protocol for a quasiexperimental study with a stepped-wedge design 

  Hovlid, Einar; Frich, Jan C; Walshe, Kieran; Nilsen, Roy Miodini; Flaatten, Hans; Braut, Geir Sverre; Helgeland, Jon; Teig, Inger Lise; Harthug, Stig (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Introduction: Inspections are widely used in health care as a means to improve the health services delivered to patients. Despite their widespread use, there is little evidence of their effect. The mechanisms for how ...
 • Small Scale Hydroelectric Power Plants in Norway. Some Microeconomic and Environmental Considerations 

  Idsø, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  The development of small-scale hydroelectric power plants in Norway is determined by natural conditions, policies, attitudes and property rights. The owner of the river is the central decision maker. It is he/she who decides ...
 • Water-Thermal Energy Production System: A Case Study from Norway 

  Idsø, Johannes; Årethun, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  The purpose of this paper is to describe a new way of producing renewable energy based on fjords as a water heater. We will call this system the Water-thermal Energy Production System (WEPS), because the basic idea is to ...
 • Eldsjeler i Framtidsfylket. Kven er dei og korleis få fleire av dei til Sogn og Fjordane? 

  Årethun, Torbjørn; Nesse, Jon Gunnar; Oklevik, Ove (Chapter, 2017)
  Datamaterialet er henta frå ei undersøking av 524 personar registrert på ei nettside administrert av organisasjonen Framtidsfylket i Sogn og Fjordane. Analysane viste at personar med høg eldsjelfaktor har større entreprenørlyst ...
 • Interactions between body size, abundance, seasonality, and phenology in forest beetles 

  Gillespie, Mark; Birkemoe, Tone; Sverdrup-Thygeson, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Abstract Body size correlates with a large number of species traits, and these relationships have frequently been used to explain patterns in populations, communities, and ecosystems. However, diverging patterns occur, ...
 • Den immaterielle sida av nettverkssamarbeid 

  Larsen, Øyvind Heimset; Nesse, Jon Gunnar (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Føremålet med denne artikkelen er å finne verdien av bedrifters nettverksdeltaking ut over det reint opplagde og materielle, som er å tene meir pengar. Vi har kartlagt grunnar til å vere med i nettverk, og drøftar kva ...
 • Rettskriving i skriftkulturen – ulike perspektiv i Noreg og på Island. 

  Fretland, Jan Olav; Kjartansdottir, Gudrun; Balevik, Ingunn (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen refererer til ein komparativ studie av rettskrivingskulturen i dei to landa, med tre tilnærmingsmåtar: gjennomgang av relevante læreplanar i Noreg og på Island, kvalitative intervju med eit utval lærarar om kva ...
 • Ein statistikkdiskusjon med utgangspunkt i normavvik i studenttekstar. 

  Myklebust, Terje; Fretland, Jan Olav (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Vi diskuterer nokre grunnleggande tilnærmingar til eit datasett om normavvik («rettskrivingsfeil») i studenttekstar. Vi innfører modellar for å analysere tekstane, og vi ser på kva for type spørsmål datasettet kan svare ...
 • Om å finne balansen mellom materielle og immaterielle mål ved forvaltningen av statseide naturressurser 

  Soltani, Arezoo (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen viser hvordan målprogrammering kan brukes for å finne optimal forvaltning av skog når en ønsker å nå to mål som er i konflikt med hverandre. For å lage en bio-sosio-økonomisk modell av skogen må både biologiske, ...
 • AUV Pipeline Following using Reinforcement Learning 

  Fjerdingen, Sigurd Aksnes; Kyrkjebø, Erik; Transeth, Aksel Andreas (Chapter, 2010)
  This paper analyzes the application of several reinforcement learning techniques for continuous state and action spaces to pipeline following for an autonomous underwater vehicle (AUV). Continuous space SARSA is compared ...
 • Fossil-fueled development (SSP5): An energy and resource intensive scenario for the 21st century 

  Kriegler, Elmar; Bauer, Nico; Popp, Alexander; Humpenöder, Florian; Leimbach, Marian; Strefler, Jessica; Baumstark, Lavinia; Bodirsky, Leon; Hilaire, Jérôme; Klein, David; Mouratiadou, Ioanna; Weindl, Isabelle; Bertram, Christoph; Dietrich, Jan-Philipp; Luderer, Gunnar; Pehl, Michaja; Pietzker, Robert; Piontek, Franziska; Lotze-Campen, Hermann; Biewald, Anne; Bonsch, Markus; Giannousakis, Anastasis; Kreidenweis, Ulrich; Müller, Christoph; Rolinski, Susanne; Schultes, Anselm; Schwanitz, Valeria Jana; Stevanovic, Miiodrag; Calvin, Katherine; Emmerling, Johannes; Fujimori, Shinichiro; Edenhofer, Ottmar (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  This paper presents a set of energy and resource intensive scenarios based on the concept of Shared Socio-Economic Pathways (SSPs). The scenario family is characterized by rapid and fossil-fueled development with high ...
 • Stable oxygen isotope variability in two contrasting glacier river catchments in Greenland 

  Yde, Jacob Clement; Knudsen, Niels Tvis; Steffensen, Jørgen Peder; Carrivick, Jonathan L.; Hasholt, Bent; Ingeman-Nielsen, Thomas; Kronborg, Christian; Larsen, Nicolaj Krog; Mernild, Jacob Sebastian Haugaard; Oerter, Hans; Roberts, David H.; Russell, Andy (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Analysis of stable oxygen isotope (δ 18O) characteristics is a useful tool to investigate water provenance in glacier river systems. In order to attain knowledge on the diversity of δ 18O variations in Greenlandic rivers, ...
 • Glacier area changes in the central Chilean and Argentinean Andes 1955 – 2013/2014 

  Malmros, Jeppe K.; Mernild, Jacob Sebastian Haugaard; Wilson, Ryan; Yde, Jacob Clement; Fensholt, Rasmus (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  To improve our knowledge of glacier area changes in the central Chilean and Argentinean Andes (32°9′S–33°4′S), two new glacier inventories from 1989 to 2013/14 are compared with a reinterpreted inventory from 1955. Comparisons ...
 • Challenges in introduction of artificial intelligence in medical practice – a review of clinical trials concerning adaptation of artificial intelligence in medicine 

  Mielnik, Pawel Franciszek; Fojcik, Marcin; Kulbacki, Marek; Segen, Jakub (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  An interest in Artificial Intelligence [AI] as science is growing in the last years. It has become gradually more used in the medicine. Methodology of development and testing of AI algorithms is generally well established. ...
 • Arctic terrestrial hydrology: A synthesis of processes, regional effects, and research challenges 

  Bring, Arvid; Fedorova, Irina V.; Dibike, Yonas B.; Hinzman, Larry; Mård, Johanna; Mernild, Jacob Sebastian Haugaard; Prowse, Terry D.; Semenova, Olga M.; Stuefer, Svetlana L.; Woo, Ming-ko (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Terrestrial hydrology is central to the Arctic system and its freshwater circulation. Water transport and water constituents vary, however, across a very diverse geography. In this paper, which is a component of the Arctic ...
 • Sleep among bereaved caregivers of patients admitted to hospice: a 1-year longitudinal pilot study 

  Lerdal, Anners; Slåtten, Kari; Saghaug, Elisabeth; Grov, Ellen Karine; Normann, Are Peder; Lee, Kathryn A.; Bjorvatn, Bjørn; Gay, Caryl (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Abstract Objectives This pilot study aimed to describe the sleep of partners and other family caregivers prior to and in the first year after a hospice patient's death. The study also evaluated the feasibility of the study ...
 • I nabolaget til Joseph Schumpeter - rolletolkning som kilde til innovasjon blant helsetilsynsrevisorer 

  Halvorsen, Kjersti (Chapter, 2016)
  I Norge er det Statens helsetilsyn som har ansvar for tilsyn med helsetjenesten. Helsetilsynet er et statlig organ under Helse- og omsorgsdepartementet, og det er politisk vedtatte lover og regler som danner rammeverket ...
 • Effects of physical activity on schoolchildren's academic performance: The Active Smarter Kids (ASK) cluster-randomized controlled trial 

  Resaland, Geir Kåre; Aadland, Eivind; Moe, Vegard Fusche; Aadland, Katrine Nyvoll; Skrede, Turid; Stavnsbo, Mette; Suominen, Laura; Steene-Johannessen, Jostein; Glosvik, Øyvind; Andersen, John Roger; Kvalheim, Olav Martin; Engelsrud, Gunn; Andersen, Lars Bo; Holme, Ingar Morten K; Ommundsen, Yngvar; Kriemler, Susi; van Mechelen, Willem; McKay, Heather A.; Ekelund, Ulf; Anderssen, Sigmund Alfred (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Objective: To investigate the effect of a seven-month, school-based cluster-randomized controlled trial on academic performance in 10-year-old children. Methods: In total, 1129 fifth-grade children from 57 elementary schools ...
 • The Copenhagen Consensus Conference 2016: Children, youth, and physical activity in schools and during leisure time 

  Bangsbo, Jens; Krustrup, Peter; Duda, Joan; Hillman, Charles; Andersen, Lars Bo; Weiss, Maureen; Williams, Craig A; Lintunen, Taru; Green, Ken; Hansen, Peter Riis; Naylor, Patti-Jean; Ericsson, Ingegerd; Nielsen, Glen; Froberg, Karsten; Bugge, Anna; Lundbye-Jensen, Jesper; Schipperijn, Jasper; Dagkas, Symeon; Agergaard, Sine; Von Seelen, Jesper; Østergaard, Charlotte; Skovgaard, Thomas; Busch, Henrik; Elbe, Anne-Marie (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  From 4 to 7 April 2016, 24 researchers from 8 countries and from a variety of academic disciplines gathered in Snekkersten, Denmark, to reach evidence-based consensus about physical activity in children and youth, that is, ...
 • Utdanna skoleleiar - nye spenningar? 

  Abrahamsen, Hedvig Neerland; Syse, Ingrid; Øydvin, Astrid (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  Føremålet med studien er å auke kunnskapen om den norske rektorutdanninga ved å undersøkje korleis eit utval skoleleiarar beskriv kva nye spenningar dei opplever i leiarkvardagen sin etter at dei har gjennomført studiet. ...

View more