• Senter for frivillige organisasjoner : delrapport II 

      Hansen, Gunnar Vold; Nilsen, Sigurd Roger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2004)
      Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, startet høsten 2000 opp et felles prosjekt ”Bruker- og kompetansesenter”. Prosjektet var et tre-årig prosjekt som ble avsluttet 30. juni 2003. ...