• Dagtilbudene for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse 

   Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri; Rummelhoff, Guri (Oppdragsrapport(Høgskolen i Østfold), Research report, 2007)
   På bakgrunn av den betydelige omorganiseringen dagsentertjenesten for eldre i Fredrikstad har vært gjenstand for de siste årene, ble det tatt initiativ fra politisk og faglig hold i kommunen til å gjøre en kartleggingsundersøkelse ...
  • Eldreomsorg i Askim kommune 

   Paulsen, Kirsti Meum (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2007-05)
   Dette er en rapport fra en undersøkelse om eldreomsorg i Askim kommune. Formålet med undersøkelsen var å få en bedre innsikt i hvordan Askim kommune prioriterer eldreomsorgen, og det var et særlig ønske å se på forholdet ...
  • Prosjekt frivillige hjelpere i eldreomsorgen 

   Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2005)
   Frivillighetssentralen i Fredrikstad fikk for året 2003 kr. 170.000,- fra Helse og rehabilitering til prosjektet ”Frivillige hjelpere i eldreomsorgen”. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med to kommunale ...