• Eldreomsorg i Askim kommune 

      Paulsen, Kirsti Meum (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2007-05)
      Dette er en rapport fra en undersøkelse om eldreomsorg i Askim kommune. Formålet med undersøkelsen var å få en bedre innsikt i hvordan Askim kommune prioriterer eldreomsorgen, og det var et særlig ønske å se på forholdet ...