• Påvirker flytting boligprisene? 

      Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund; Sommervoll, Dag Einar (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2008-06-04)
      Sammendrag:1 Boligprisen bestemmes i et marked som er preget av heterogenitet langs mange dimensjoner; blant annet knyttet til boligtype og etterspørselsmotiv så vel som til geografi. Boligprisene påvirkes av disse ...