• Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet 

      Thøgersen, Joachim Minge (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2004)
      Artikkelen analyserer hvordan en endring i næringsstrukturen kan skape arbeidsledighet. Strukturendringen kan relateres til hvordan innfasing av petroleumsinntekter har effekter på det relative størrelsesforholdet mellom ...