Enheten inneholder alle bidrag fra ansatte ved Avdeling for økonomi,språk og samfunnsfag

Samlinger

 • Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold). ØSS [28]

  Samlingen inneholder alle bidrag fra ansatte ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag utgitt i serien HiØ, Arbeidsrapport
 • Bøker ØSS [0]

  Samlingen inneholder bidrag fra ansatte ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag publisert som bok
 • Doktoravhandlinger [1]

  Samlingen inneholder bidrag fra ansatte ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag publisert som doktoravhandling
 • Kapittel i bok/rapport/antologi [7]

  Samlingen inneholder bidrag fra ansatte ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag publisert som kapittel i bok/rapport/antologi
 • Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). ØSS [7]

  Samlingen inneholder alle bidrag fra ansatte ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag utgitt i serien HiØ, Oppdragsrapport
 • Rapport (Høgskolen i Østfold). ØSS [3]

  Samlingen inneholder alle bidrag fra ansatte ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag utgitt i serien HiØ, Rapport
 • Tidsskrift- og avisartikler [27]

  Samlingen inneholder bidrag fra ansatte ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag publisert som tidsskrift- og avisartikler

Nye registreringer

Vis flere