Show simple item record

dc.contributor.authorEngen, Magnar Fjørtoft
dc.date.accessioned2012-02-06T10:03:50Z
dc.date.available2012-02-06T10:03:50Z
dc.date.issued2011-09-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145737
dc.description.abstractPå linje med alle akademiske disipliner knyttet til kunstuttrykkene, og kunstbegrepet som sådan, er musikkvitenskapen påvirket av filosofien. Denne påvirkningen har gitt ulike utslag gjennom tidene, men det symbiotiske forholdet har alltid eksistert. Med Baumgarten og etableringen av en distinkt filosofisk estetikk knyttet til kunst som er seg selv nok, løsrevet fra formål ut over en higen etter «det skjønne», kan vi si at de enkelte kunstdisiplinene for alvor ble rotfestet i en teoretisk overbygning; kunstverkenes autonomi, kunstens særstilling som formålsløs «dannelseskunnskap», etableringen av den kunstneriske ultrasensitiviteten og unnfangelsen av kunst-geniet. Til tross for angrep av ulik art på de forestillingene om kunst og kunstnere som fant sin grobunn i den tidlige estetikken, synes enkelte nærmest mytiske forhold knyttet til kunstfeltet å være svært virksomme den dag i dag. Dette gjelder både innefor musikkvitenskapen som akademisk disiplin og i det som mer upresist kalles «folkelig oppfatning». En av de mest toneangivende premissleverandører i en slik mytologisk eksegese knyttet til kunstforståelse i det forrige århundre er Heidegger. Direkte, og ikke minst indirekte, har hans forestillinger sivet inn i de ulike estetiske fagdisiplinene; ikke minst fordi de passer inn i og forsterker det som nærmest har vært liturgien i den tradisjonstunge mytiske kunstforståelsen. Jeg har valgt å gå nærmere inn i den for musikkvitenskapens del kanskje viktigste tekst i denne sammenheng, nemlig Kunstverkets opprinnelse (Heidegger 1935/36) for å se nærmere på hva denne kunstforståelsen egentlig dreier seg om. Jeg tar for meg Heidegger fordi jeg mener hans filosofiske posisjon både representerer og har påvirket et kunstsyn som fortsatt er sterkt tilstedeværende i deler av musikkvitenskapen slik den forstås og utøves idag. Jeg mener det er legitimt og nødvendig å forsøke å gi et innblikk i et grunnleggende perspektiv som farger en musikkvitenskapelig tilnærming jeg ønsker å kritisere.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkunstno_NO
dc.subjectestetikkno_NO
dc.subjectmusikkno_NO
dc.subjectfilosofino_NO
dc.titleIdealisert passivitet: anslag til en kritikk av ideen om kunstens magiske kraftno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110no_NO
dc.source.pagenumber104no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record