Show simple item record

dc.contributor.authorHammersland, Rune
dc.date.accessioned2008-10-03T11:17:15Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143817
dc.description.abstractNORSK: Håndtering av brukerinput i web-applikasjoner har ved flere anledninger vist seg å være en vanskelig oppgave. Gang på gang har vi sett sårbarheter i slike applikasjoner på grunn av måten input benyttes uten å sikres først. På grunn av web-applikasjoners dynamiske natur er det også vanskelig å automatisere slike tester, da brukergrensesnittet er i stadig endring. En test-metode må derfor ta hensyn til dette. Videre er det urimelig å teste alle mulige verdier en bruker kan taste inn, og et subsett av mulige verdier må velges. Å overlate ansvaret for å finne dette utvalget til programmereren kan vise seg å være uklokt, ettersom han ofte kun tester de verdiene han vet er sannssynlige. I denne oppgaven beskriver vi en metode og et verktøy for (semi)automatisk generering av tilsynelatende tilfeldig test data (også kjent som «fuzzing»). Testmetoden og verktøyet vårt har blitt anvendt på flere populære frie web-applikasjoner, og eksperimentet vårt viser at fra testerens perspektiv er metoden rask, enkel og effektiv. Ved å benytte metoden og verktøyet klarte vi å avdekke problemer i flere av applikasjonene vi testet.en
dc.description.abstractENGELSK: The handling of input in web applications has many times proven to be a hard task, and have time and time again lead to weaknesses in the applications. In particular, due to the dynamics of a web application, the generation of test data for each new version of the application must be cheap and simple. Furthermore, it is infeasible to carry out an exhaustive test of possible inputs to the application. Thus, a certain subspace of all possible tests must be selected. Leaving test data selection to the programmers may be unwise, as programmers may only test the input they know they can expect. In this thesis, we describe a method and tool for (semi) automatic generation of pseudo random test data (also known as “fuzzing”). Our test method and toolkit have been applied to several popular open source products, and our study shows that from the perspective of the human tester, our approach to testing is quick, easy and effective. Using our method and tool we have discovered problems and bugs with several of the applications tested.en
dc.format.extent921129 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjecttesting strategien
dc.subjecttest executionen
dc.subjectweb applicationen
dc.subjectfuzzingen
dc.titleFinding weaknesses in web applications through the means of fuzzingen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record